Rodica Arba

Czytaj Dalej

CIOCAN-IVANESCU RODICA

CIOCAN-IVANESCU RODICA, ur. 11 X 1916 W Bukareszcie,rum. badaczka i tłumaczka literatury polskiej. Ukończyłastudia hist. (1938) na uniw. w Bukareszcie; doktorat uzyskała(1942) na podstawie rozprawy o Stefanie Batorym. Języka pol.nauczyła się sama. W swej pracy nauk. zajmuje się gł. literaturąstaropol...

ARBA (Rab w Jugosławii)

Bpstwo od VI w. w metropolii Salona (Split) w rzym. prowincji Dalmacja Dolna; 1828 bpstwo A. złączono z bpstwem Veglia (-» Krk); bpi znani od 530 (lub 532) do XIX w.; obecnie bpstwo tytularne.

Arba

arba, z tur.