Roderick Chisholm (sportowiec)

Czytaj Dalej

Żywienie sportowców

Odżywianie sportowców a rodzaj wykonywanego wysiłku – w treningu siłowym, wytrzymałościowym i szybkościowym Wysiłek wytrzymałościowy: Podstawowym czynnikiem warunkującym adaptację organizmu do długotrwałej pracy fizycznej są obciążenia o charakterze wytrzymałościowym. Systematycznie prowadzony trening wytrzymałościowy zwiększa maksymalną zdolność przyswajania tlenu. Podczas długotrwałego wysiłku następuje przejście z węglowodanowych na lipidowe źródła ...

Możliwości zapobiegania „przedwczesnemu zużyciu” stawów kolanowych u sportowców

Współczesny sport wyczynowy i związane z nim nieodłącznie sumujące się przeciążenia, mikro- i makrourazy muszą odbijać się ujemnie na stale eksploatowanych stawach kolanowych.

Stawy kolanowe są najbardziej zagrożonymi stawami organizmu człowieka, z racji ich umiejscowienia na przedłużeniu 2...

Zespół przetrenowania sportowca

Znany od dziesiątków lat zespół przetrenowania sportowca, będący wynikiem zaburzenia równowagi pomiędzy treningiem a wypoczynkiem, oznacza nie tylko obniżenie lub nawet całkowitą utratę formy sportowej, ale - co więcej - wzrost zagrożenia uszkodzeniami narządu ruchu oraz poważne straty natury...

Poradnictwo w przypadkach sportowców zmuszonych do przedwczesnego kończenia kariery sportowej

Chociaż przyczyny, z powodu których sportowcy wyczynowi muszą przedwcześnie kończyć karierę są różne, to ich reakcje i zachowania są podobne, przy czym dominuje żal, przez którego stadia musza stopniowo przechodzić. Poradnictwo i pomoc sportowcom w przechodzeniu przez tę wyjątkowo trudną fazę życia...