HARDENBERG Karl August von (31 V 1750 - 26 XI 1822), polityk prus.

Z urodzenia hanowerczyk, od 1790 w służbie prus. Był administratorem i dyplomatą, w 1795 prowadził negocjacje w Bazylei w sprawie traktatu pokojowego z Francją. Z czasem stał się zaufanym doradcą Fryderyka Wilhelma III. Przeciwny stronnictwu wojny królowej Luizy, po klęskach lat 1806-1807 zyskał na...

HILLER Johann von (10 VI 1754 - 5 VI 1819), feldmarsz. austr.

Ur. w Wiener-Neustadt, od 1770 służył w art. Uczestnik wojen z Turcją i Francją. 1805 mianowany feldmarsz., bronił Tyrolu przed 6 korpusem Neya. 1809 dowodził korpusem w armii arcyks. Karola, pobity pod Landshut, przyczynił się do zwycięstwa Austriaków pod Essling.

Pod Wagram dowodził prawym...

HOHENLOHE Friedrich Ludwig von (31 I 1746 - 15 II 1818), gen. prus.

Pochodził z rodziny arystokratycznej z Wirtembergii, od 1768 w służbie prus. Dowodził armią prus. w wojnach z rewolucyjną Francją. 1793 wspólnie z Karolem Wilhelmem Brunszwickim odniósł zwycięstwo pod Kaiser-slautem, w 1794 wyparty przez Hoche’a z Nadrenii. Dowodził armią prus. pod Jeną, 28 X 1806...

KALKREUTH Friedrich Adolf von (21 II 1737 - 10 VI 1818), feldmarsz. prus.

Ur. w Sotershausen. Od 1752 w służbie wojsk., uczestnik wojny siedmioletniej 1756-1763. Za uwiedzenie żony ks. Henryka Pruskiego, którego był adiutantem, zakazano mu w 1766 pobytu w Berlinie na 20 lat. 1790 gen. por., 1792 dow. części wojsk prus. w Szampanii, 1793 dowodził oblężeniem Moguncji, 1794...

KIENMAYER Michael von (1755 - 1828), feldmarsz. austr.

Pochodził z niem. rodziny szlacheckiej. Uczestnik wojen z Turcjąi rewolucyjną Francją, 1800 należał do Armii Bryzgowii, 1805 dowodził korpusem w armii Macka. Kiedy Mack zamknął się w Ulm, wziął na siebie główne uderzenie wojsk franc. Po serii porażek wycofał się do Czech i dołączył tam do...

KLEIST VON NOLLENDORF Friedrich Heinrich Ferdinand (9 IV 1762 - 17 II 1823), marsz. prus.

Ur. w Berlinie, uczestniczył w wojnach z rewolucyjną Francją. W 1806 musiał kapitulować wraz z garnizonem Magdeburga. W kampanii 1813 odznaczył się pod Budziszynem, Dreznem, Kulm i Lipskiem, dowodził korpusem w kampanii 1814, doznał porażki pod Montmirail, ale pokonał Napoleona pod Laon. Zm. w Berlinie.

KOBELL Wilhelm von (1766 - 1855), malarz bawar.

Prof. Akademii Monachijskiej. Jako rysownik zatrudniony w sztabie korpusu bawar., uczestniczył w kampaniach 1809, 1812-1813. Pozostawił wiele rysunków i akwarel przedstawiających żoł. WA.

MACK Karl von Leiberich (24 VIII 1752 - 22 X 1828), gen. austr.

Ur. w Nennslingen, we Franko-nii, w ubogiej rodzinie szlacheckiej z Ansbach. Służbę rozpoczął jako prosty żoł. W czasie wojny z Turkami przydzielony do sztabu generalnego armii austr., zwrócił na siebie uwagę marsz, de Lacy, który mianował go kpt.

Zyskał uznanie na dworze, w 1793 kwatermistrz armii...

MELAS Michael Friedrich Benedikt baron von (1729 - 1806), gen. austr.

Ur. w Radeln, w Siedmiogrodzie, 1746 rozpoczął służbę wojsk., uczestnik wielu bitew wojny siedmioletniej 1756-1763. 1799 mimo podeszłego wieku mianowany dow. armii działającej we Włoszech. Odnosił początkowo sukcesy, zwyciężył pod Cassovo, Novi i Genolo. 1800 oblegał Massenę w Genui i zmusił go...

METTERNICH Klemens Lothar Wenzel von (15 V 1773 - 11 VI 1859), polityk austr.

Ur. w Koblencji nad Renem, dzięki małżeństwu z Eleonorą, wnuczką kanclerza Kaunitza, związał się z dworem wiedeńskim. Od 1797 w służbie dyplomatycznej, 1801 poseł w Dreźnie, 1803 w Berlinie, a 1806 w Paryżu.

Był wówczas zwolennikiem chwilowego zbliżenia z Francją, dopóki Austria nie...

NEIPPERG Adam Albrecht von (8 VI 1775 - 22 II 1829), feldmarsz. austr.

W 1790 rozpoczął służbę w kaw., odznaczył się w bitwach pod Je-mappes i Neerwinden w walce z rewolucyjną Francją. 1794 wzięty do niewoli przez Francuzów, torturowany jako domniemany franc. emigrant, stracił oko. 1795 brał udział w oblężeniu Moguncji, 1796 dowodził posiłkami wysłanymi znad...

RADETZKY Johann Joseph Wenceslas (Radetz J. von; 2 XI 1766 - 5 I 1858), feldmarsz. austr.

Pochodził ze zniemczonej rodziny czes. Odznaczył się w wojnie z Turcją 1788-1789, brał także udział w walkach z Francją od 1792 we Flandrii, nad Renem i we Włoszech. Po bitwie pod Essling mianowany feldmarsz., wyróżnił się pod Wagram i Lipskiem. 1831 został wojsk. dow. Lombardii i Wenecji, miał...

SCHARNHORST Gerhard Johann von (12 XI 1755 - 8 VI 1813), gen. prus.

Ur. w Bordenau k. Hanoweru, w rodzinie chłopskiej. Od 1788 w służbie wojsk., ukończył akademię art. 1792 walczył pod rozkazami ks. Yorku pod Hondschoote i Menin. Nie mogąc doczekać się awansu w armii hanower., przeszedł w 1801 do służby prus. Wykładał w berlińskiej akademii wojskowej i był...

SCHWARZENBERG Karl Philipp, ks. von (15 IV 1771 - 15 X 1820), feldmarsz. austr.

Wódz naczelny sprzymierzonych 1813-1814. Ur. w Wiedniu, należał do starej rodziny arystokratycznej, mającej ogromne posiadłości w Czechach. Ukończył wiedeńską akademię wojsk., od 17 roku życia w armii, kawalerzysta. Od 1792 brał udział w wojnie z rewolucyjną Francją, odznaczył się pod...

STADION Johann Philip von (18 VI 1763 - 15 V 1824), polityk austr.

Ur. w Moguncji. Od 1787 w służbie dyplomatycznej, od 1801 amb. w Berlinie, od 1804 w Petersburgu. Jeden z twórców trzeciej koalicji. Po klęsce Austrii pod Austerlitz został min. spr. zagr. Przywódca dworskiej partii odwetu, dążył do nowej wojny z Francją i doprowadził do niej w 1809. Po klęsce pod...

STEIN Heinrich Friedrich Karl von (26 X 1757 - 29 VI 1831), polityk prus.

Ur. w ks. Nassau, od 1780 w służbie prus. Po traktacie w Tylży premier, zajmował się przebudową prus. gospodarki.

Zniósł dziedziczne poddaństwo chłopów, zezwolił szlachcie na wykonywanie profesji mieszczańskich, przyznał też mieszczanom prawo posiadania ziemi, wprowadził samorząd miejski...