HEISELER BERNT von

ur. 14 VI 1907 w Brannenburgu(Bawaria), zm. 24 VIII 1969 tamże, pisarz.

Po nieukończonych studiach w Monachium i Tybindze zająłsię pisarstwem; do 1938 brał udział w ruchu nar.-socjalist.;po II wojnie świat, był m.in. członkiem Deutsche Akademiefür Sprache und Dichtung (do 1954) i WestberlinerAkademie der...

HENNEBERG BERTHOLD von abp.

ur. 1441 lub 1442 wRömhild k. Meiningen, zm. 21 XII 1504 w Moguncji, elektormoguncki.

Kształcił się od 1455 w Erfurcie, a nast. we Włoszech; 1464został kanonikiem mogunckim, 1467 dyplomatą na dworzeces. Fryderyka III (cieszył się też zaufaniem późniejszegoces. Maksymiliana I) i 1484 abpem Moguncji. H...

HENRYK IV z LIDZBARKU, Heinrich IV Heilsberg von Vogelsang bp.

ur. ok. 1360, zm. 4 VI 1415 w Lidzbarku.

Studiował (zapisany do nacji pol.) prawo w Pradze; 1386był prob, w Barczewie i od 1387 oficjałem biskupim; 1391został kanonikiem warm., 1398 zaś administratorem kapitulnymw Olsztynie i 1401 bpem warmińskim.

Początkowo wdobrych układach z Krzyżakami (oddał im...

HERMAN von SALZA

ur. w Turyngii, zm. 20 III 1239 wSalerno, wielki mistrz krzyżacki.

W 1210 został wielkim mistrzem zak. krzyżackiego i wobecniepewnej sytuacji w Palestynie postanowił przenieść -»Krzyżaków do Europy; 1215 przeszedł do zwycięskiego obozuces. — Fryderyka II (opuścił —> Ottona IV, który powierzyłmu opiekę...

HERTLING GEORG von

ur. 31 VIII 1843 w Darmstadt(Hesja), zm. 4 I 1919 w Ruhpolding (Górna Bawaria), kat.filozof, polityk i działacz społeczny.

Po studiach w Moguncji, Monachium i we Włoszech uzyskał1864 w Berlinie doktorat filozofii, a 1867 habilitował sięw Bonn; tam też od 1880 wykładał filozofię; 1882-1912 byłprof...

HERZAN FRANCISCUS, Franz Herzan von Harras, František Hřán kard.

ur. 5 IV 1735 w Pradze, zm. 1 VI 1804 wWiedniu, działacz kościelny.

Studia zaczęte u jezuitów w Pradze kontynuował w Germaniamiw Rzymie (1753-58), gdzie też prawdopodobnie przyjąłświęcenia kapł.; po powrocie do kraju był wikariuszemgen. w archidiec. praskiej; mianowany przez ces. Marię...

HILDEBRAND DIETRICH von

ur. 12 X 1889 we Florencji,zm. 26 I 1977 w New Rochelle k. Nowego Jorku, fenomenolog.

Studia filoz. rozpoczął 1906 u A. Pfändern i Th. Lippsa nauniw. w Monachium; 1909 przeniósł się do Getyngi, gdzie1913 doktoryzował się u E. Husserla, a 1914 habilitował się; wtym też roku przeszedł na katolicyzm i...

HILDEBRANDT JOHANN LUCAS von

ur. 14 XI 1668 wGenui, zm. 16 XI 1745 w Wiedniu, architekt austr. z okresupóźnego baroku.

Młodość spędził we Włoszech; studiował u C. Fontány wRzymie; ok. 1700 przybył do Wiednia i 1701 został mianowanyces. nadwornym inżynierem; zaprojektował tu rezydencjęDaun-Kinskich (1713-16), należącą do...

HOENSBROECH PAUL von

ur. 29 VI 1852 w Haag k.Geldern, zm. 29 VIII 1923 w Berlinie, protest, pisarz.

Wychowywany w duchu ultramontańskiej pobożności, studiował1872-76 filozofię i prawo w Stonyhurst (Anglia),Bonn, Getyndze i Würzburgu; 1878 wstąpił do jezuitów i postudiach teol., m.in. w Holandii i Anglii, przyjął 1886...

HOFMANNSTHAL HUGO von

ur. 1 II 1874 w Wiedniu,zm. 15 VII 1929 w Rodaun pod Wiedniem, poeta, dramaturg.

Od 1892 studiował prawo, a 1895-98 filologię rom. wWiedniu (1899 uzyskał doktorat filozofii); bral udział w Iwojnie światowej.

Liryki i dramaty H. napisane przed 1900 wyróżnia estetyzmoraz dekoratywny nadmiar środków wyrazu;...

HOLTEI KARL von

ur. 24 I 1798 we Wrocławiu, zm. 12II 1880 tamże, pisarz.

Po udziale w kampanii przeciwko NapoleonowiI Bonaparte (1815) H. studiował 1816-19 prawowe Wrocławiu; 1819 rozpoczął działalność teatralną, współpracującz czasopismami wrocł. m.in. z „Schlesischen Musenalmanach"(zamieszczał tu swoje utwory); od...

HONTHEIM JOHANN NIKOLAUS von bp.

Pseud. IustinusFebronius, ur. 27 I 1701 w Trewirze, zm. 2 IX 1790 w Montquintin(Luksemburg), teolog, historyk, twórca —» febronianizmu.

Studia prawnicze, teol. i filol. odbył w Trewirze, Lowaniumi Lejdzie; 1724 otrzymał w Trewirze doktorat praw i1728 przyjął święcenia kapł.; od 1733 był prof, prawa nauniw...

HÜGEL FRIEDRICH von

ur. 5 V 1852 we Florencji, zm.27 I 1925 w Londynie, kat. pisarz.

W Brukseli podjął studia klasyczne oraz przyr., które kontynuowałod 1867 w Anglii; po 1870 zetknął się (główniedzięki H. Huvelinowi) z —» modernizmem i 1897 nawiązał bliskie kontakty z G. Tyrrellem SJ; 1904 założy! w LondynieLondon...

HUMBOLDT ALEKSANDER von

ur. 14 IX 1769 w Berlinie,zm. 6 V 1859 tamże, przyrodnik, podróżnik, mąż stanu,mł. brat Wilhelma.

Od 1787 studiował we Frankfurcie n. Odrą, Getyndze,Hamburgu i Freibergu; 1792-94 był pracownikiem nadzorugórniczego, administracji prus.; odbył liczne podróżenauk., m.in. w towarzystwie J.G. Forstera...

HUMBOLDT WILHELM von

ur. 22 I 1767 w Poczdamie,zm. 8 IV 1835 w Tegel (Berlin), filozof, językoznawca, mążstanu, brat Aleksandra.

Studiował 1787 we Frankfurcie n. Odrą i 1788-89 prawo,kulturę staroż. oraz filozofię I. Kanta w Getyndze; 1802-07był ambasadorem w Watykanie i 1810 w Wiedniu, a od 1808ministrem do spraw wychowania...

HUMMELAUER FRANZ von SJ

ur. 14 VIII 1842 w Wiedniu,zm. 12 IV 1914 w s'Heerenbergu (Holandia), biblista.

Do zakonu wstąpił 1860; po studiach filoz.-teol. i przyjęciuświęceń kapł. specjalizował się w egzegezie w Münster i wMaria Laach, a nast. był prof, w kolegiach jez. - Ditton Hall(1877-95) w Anglii i w Valkenburgu-Houthem...

HUTTEN ULRICH von

ur. 21 IV 1488 na zamku Steckelbergk. Schlüchtern, zm. 29 VIII 1523 w Ufenau k. Zurychu,humanista.

Pochodził z frankońskiej rodziny rycerskiej; 1505 porzuciłklasztorną szkołę w Fuldzie; podczas studiów w Kolonii, Erfurcie,Frankfurcie n. Odrą, Lipsku, Greifswaldzie, Rostocku,Wittenberdze, Wiedniu (do 1511) i...

FRIEDEBURG Hans Georg von (1895 - 1945)

Tygodniowy dowódca

Admirał, ostatni naczelny dowódca niemieckiej marynarki wojennej, w którejrozpoczął karierę jeszcze podczas pierwszej wojny światowej, jako kadet.

FlotąTrzeciej Rzeszy dowodził zaledwie osiem dni: od l do 9 maja 1945 roku, czyli do dniakapitulacji. Samobójstwo popełnił 23 maja 1945...

GREIM Robert Ritter von (1892 - 1945)

As przestworzy

Jeden z najlepszych pilotów Luftwaffe. Już podczas pierwszej wojny światowejzaliczono mu strącenie dwudziestu ośmiu samolotów wroga. Później zajmował sięszkoleniem pilotów w Chinach i w Niemczech. W 1934 roku powrócił doWehrmachtu.

W czasie drugiej wojny światowej walczył na wielu...

HERTENSTEIN Henryk von (postać literacka)

Nic więcej spotkać mnie już nie może...

Potomek wspaniałego arystokratycznego rodu, jedna z głównych postacipowieści Wacława Berenta Próchno. Z jednej strony utalentowany muzycznie,wrażliwy, z drugiej - znerwicowany, żyjący z psychiczną skazą, spowodowanąodejściem matki i samobójstwem ojca. W swych...