Rode (córka Posejdona)

Czytaj Dalej

CÓRKA

W staropolszczyźnie zazw. dziewka; córa, córka rzadkie, rozpowszechnione prawdop. dopiero pod wpływem czeskim (dcera).

Córka Chananejki (tj. Fenicjanki mówiącej po syryjsku) z okolic Tyru i Sydonu dręczona była, wg Biblii, Ew. wg Mat., 15, 21; Marka, 7, 24, przez diabła; jej pogańska matka prosiła...

POJATA, CÓRKA LEZDEJKI, albo Litwini w XIV wieku. Romans historyczny w 4 tomach

POJATA, CÓRKA LEZDEJKI, albo Litwini w XIV wieku. Romans historyczny w 4 tomach, powieść F. Bernatowicza, wyd. w Warszawie 1826, wielokrotnie wznawiana, tłum. na franc. i niem. (prawdop. również na ang. i ros.), przerobiona na dramat przez E. Derynga (1854). Autor sięgnął do epoki jagiellońskiej...

POSEJDON

Mit. gr. bóg morza, syn Kronosa i Rei, brat Zeusa, Hadesa, Hery, mąż nimfy Amfitryty, prawdop. pierwotnie bóg podziemnych źródeł życiodajnych rzek i strumieni, stąd jego związek ze światem podziemnym, Demeter, wstrząsami podziemnymi; Homer nazywa go „Ziemiotrząscą", „władcą Ziemi błękitnogrzywym"...

BETLEJEMITKI, Siostry Betlejemitki Córki Serca Jezusa, Hermanas Bethlemitas Fijas del Corazón de Jesús

Zgromadzeniezał. 1668 przez betlejemitę (-»- betlejemici 3) Antonia de laCruz i tercjarkę franciszkańską Annę Marię Delgualdo w Antigua(Stara Gwatemala) w celu pielęgnacji chorych kobiet.Miały domy także w Meksyku, Peru i na Kubie; 1820 zostałyskasowane przez hiszp. kortezy;

zdołały jednak ocalić...

CÓRKA SYJONU

Biblijna nazwa Jerozolimy, jej mieszkańców lub całego narodu izr.; w teologii stosowana do NMP.

Termin CS. lub jego synonimy: Córka Jeruzalem, Judy, mojego narodu, przedstawiane w postaci dziewicy lub rodzącej kobiety, najczęściej występują u proroków ST jako personifikacje Izraela, przeważnie w opisach...

CÓRKI

Oficjalna lub potoczna nazwa ponad 150 żeńskich zgromadzeń zak., wielu -» instytutów świeckich i in. wspólnot rei. ; występując zawsze w połączeniu z osobami lub przymiotami Bożymi, z przywilejami lub tytułami NMP i imieniem świętego lub świętej, charakteryzuje istotny rys duchowości danej...

CÓRKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Na prawie pap. lub diec. oraz różne wspólnoty kośc. nazywane c. powstawały licznie w okresie potryd., przyjmując określenie w zależności od dominującego tematu teol. lub kultu.

A. Pod WEZWANIEM OSÓB i PRZYMIOTÓW BOSKICH

° c. mądrości (-*- mądrość Boża III);

° c. Opatrzności (-> Opatrzność Boża...

CÓRKI - INSTYTUTY ŚWIECKIE

Z najbardziej znanych nazwę c. przyjęły we Włoszech — instytut c. Królowej Apostołów (-» Królowa NMP IV); instytut c. Najśw. Serc z Bitonto (prow. Bari), zatwierdzony kan. 1948; instytut c. Świętego Imienia z Lukki (Toskania), zał. 1929, zatwierdzony 1948, skupiający kobiety i młodzież działającą w...

CÓRKI - WSPÓLNOTY RELIGIJNE

Nie mające charakteru ściśle zak. (stowarzyszenia, konfraternie, sodalicje, III zakony, związki rei.) przyjmowały także nazwę c. Najczęściej są to młodzieżowe wspólnoty maryjne zw. c Maryi, szerzące kult NMP oraz uczestniczące w apostolacie wg metod i statutów właściwych poszczególnym...

CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI, Congregatio Sororum Filiaran. Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (CSM), sercanki

Bezhabitowe zgromadzenie zak. na prawie pap. o ślubach prostych, zał. 8 XII 1885 w Wilnie przez o. H. Koźmińskiego przy współudziale P. Małeckiej w celu kształcenia i wychowywania dzieci oraz młodzieży.Modelem dla założycieli były franc, córki Serca Maryi.

Współzałożycielka zgrom, i pierwsze jego...

Królewska córka, księżniczka

W baśniowej tradycji wielu ludów symbol celu i najwyższego dobra, które heros może osiągnąć jedynie po pokonaniu różnych przeszkód i niebezpieczeństw.

Psychoanalitycznie również interpretowana jako ucieleśnienie nieświadomości indywidualnej w przeciwieństwie do „starego króla" jako reprezentanta...

KLEPPER Jochen (1903 - 1942), jego żona i córka

Pozostała jedna córka

Niemiecki poeta i prozaik, syn pastora. Uważany za najwybitniejszego w XXwieku niemieckojęzycznego autora utworów religijnych. Po 1933 roku, z powodumałżeństwa zawartego w 1929 roku z Żydówką, Hanni Stein, stał się obiektemnarastających szykan ze strony władzy.

W 1933 roku...

MAILATH Janos (1786 - 1855) i jego córka

Kamień u szyi

Węgierski pisarz i historyk, syn hrabiego Jozsefa Mailatha, ministra stanu wcesarstwie austro-węgierskim. Sam także rozpoczął karierę w służbie rządowej, leczwkrótce musiał zrezygnować z powodu pogorszenia się stanu wzroku. Oddał się więcpracy literackiej, przygotował dwa tomy...

MITRYDATES VI Eupator (ok. 132 p.n.e. - 63 p.n.e.) i jego córki

Trucizna wiarołomstwa

Król Pontu, żył sześćdziesiąt dziewięć lat, z których przez pięćdziesiąt siedemzasiadał na tronie. Wielokrotnie ranny w walce lub w zamachach, nieugięcie walczyłz Rzymianami. Znany z okrucieństwa. Zamordował m.in. matkę, brata, trzy córki itrzech synów, czwarty syn popełnił...

WETUS Antystiusz Lucjusz (? - 65), jego córka i teściowa

Więź z zięciem

Pochodził z zacnej patrycjuszowskiej rodziny rzymskiej. W roku 55 piastowałwespół z Neronem konsulat. Był teściem Rubeliusza Plauta zgładzonego przezNerona trzy lata wcześniej.

Wetus oskarżony o popełnienie nadużyć popełniłsamobójstwo w swej willi w Formiae.

Wraz z nim życie...

Motyw córki w literaturze

Córka - W stosunku do rodziców dziecko płci żeńskiej. Słowa używa się m.in. w połączeniach: rodzona, chrzestna, wyrodna, przybrana.

Biblia (ST) - 1) Po zniszczeniu Sodomy przy życiu pozostał tylko Lot i jego córki. Zamieszkali w górach. Aby zapewnić sobie potomstwo, córki w czasie dwóch kolejnych nocy...