Rode Heath

Czytaj Dalej

Neville George Clevely HEATH

Nie mającna razie żadnych dowodów na to, że Heath jest sprawcą zabójstwa, policja opublikowała wprasie komunikat, w którym wymieniono nazwisko Neville Heatha wraz z apelem, by zgłosiłsię i udzielił pomocy w prowadzonym śledztwie.