Rocznik świętokrzyski dawny

Czytaj Dalej

Obecność motywów mitologicznych w polskiej literaturze dawnej i współczesnej

W literaturze polskiej dawnej i współczesnej funkcjonuje wiele pojęć umownych, utrwalonych w naszej kulturze.

Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.

Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współczesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby „zwierciadłem” rzeczywistości. Wojny możemy podzielić na zaborcze i...

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

 

„Bogurodzica” to pieśń narodowa, tzw. „carmen patrium” („pieśń ojczysta”) i zarazem najdawniejsza polska pieśń religijna. Jej powstanie datuje się na przełom XII i XIII wieku. Utwór ten jest modlitwą i hymnem na cześć Matki Bożej, określanej licznymi mianami: „Bogurodzica”, „Bogiem sławiena...

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

Przegłos to dawny proces fonetyczny polegający na przejściu w okrelśonej pozycji "e" w "a" lub "o": słowiena sławionazwolena zwolonaObecnie nie używane formy trybu rozkazującego: zyszczy, spuci, napełń, słysz.

Dawne znaczenia terminu polityka

Dawniej termin polityka oznaczał więcej niż obecnie. A) Wyodrębnienie i neutralizacja dawnych znaczeń.

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU DAWNYCH I NOWYCH CZASÓW PORTOWEGO MIASTA

Przetrwały one dawniejsze burze i zawieruchy wojenne, przetrwały też XIX wiek, wiek zaboru pruskiego, choć wówczas pustką i ubóstwem tchnęła sala Dworu Artusa, a tylko - jak to w poetycznej wizji ujął w 1896 roku Wiktor Gomulicki - blady blask księżyca oświecał dawne portrety i posągi królów Polski, świadków minionego dobrobytu miasta.

JUTRZENKA. Rocznik poezji w upominku płci pięknej na rok 1824

Rocznik poezji w upominku płci pięknej na rok 1824, almanach poet.

KOLUMBOWIE, ROCZNIK 20

powikłania lat powojennych - pozostanie na emigracji (tytułowy Kolumb), zejście do podziemia podejmującego walkę zbrojną (Zygmunt), próby akceptacji i czynnego kształtowania nowej rzeczywistości, zakończone śmiercią z ręki dawnych towarzyszy broni (Jerzy) lub otwierające szansę legalnej działalności publicznej (Czamy Olo).

LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik)

LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik) lit. " Rocznik artystyczny, literacki i naukowy.

LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny

Adnotowany rocznik bibliograficzny, wyd. Wraz z —> Rocznikiem Lit.

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych dla Zabawy i Pożytku Osób Obojej Płci, Wszelkiego Stanu i Smaku, kwartalnik popularny, wyd.

NIEZABUDKA. Nowo rocznik, almanach

Nowo rocznik, almanach, wyd.

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik wyd.

PRACE POLONISTYCZNE, rocznik naukowoliteracki

PRACE POLONISTYCZNE, rocznik naukowoliteracki, wyd. Trzynadlowski; obok materiałów i rozpraw z zakresu historii literatury rocznik zawiera prace teoret.

ROCZNIK EMIGRACJI POLSKIEJ. Pismo polityce i literaturze narodowej poświęcone

ROCZNIK EMIGRACJI POLSKIEJ. „Rocznik" miał charakter przede wszystkim informacyjny, ukazywały się w nim jednak i szersze omówienia, pióra przeważnie Jełowickiego, który oceniał m.

ROCZNIK LITERACKI, publikacja periodyczna

ROCZNIK LITERACKI, publikacja periodyczna, roczny przegląd dorobku lit. 1956 (rocznik 1955), początkowo pod red.

ROCZNIK LITERACKI. Pismo zbiorowe

ROCZNIK LITERACKI. Rocznik spotkał się z ostrą krytyką Kraszewskiego („Tyg.

ROCZNIKI, średniow. zapiski hist.

świętokrzyski dawny (powst. , Roczniki Hist. DĄBROWSKI Dawne dziejopisarstwo polskie, Wr.

ROCZNIKI KRYTYKI LITERACKIEJ, czasopismo

ROCZNIKI KRYTYKI LITERACKIEJ, czasopismo, wyd. informujące o literaturach obcych, dawnych i współczesnych.