Rocznik kapituły krakowskiej

Czytaj Dalej

AKADEMIA KRAKOWSKA

Ośrodek naukowy wybudowany przez królową Jadwigę. Uczelnia ta cieszyła się sporym autorytetem. Jej cechą było przezwyciężenie  typowej dla średniowiecza postawy jaką była scholastyka (nauczanie wyjaśniające problemy, posługujące się biblią)

AWANGARDA KRAKOWSKA

−  avant-garde - straż przednia

−  Tadeusz Pejper, Julian Przyboś

−  czasopismo „Zwrotnica”

−  3xM (miasto, masa, maszyna)

−  metafora teraźniejszości

−  język rozwija się wraz z technologią

−  poezja powinna współbrzmieć z rzeczywistością, prezentacja rzeczywistości

−  fascynacja cywilizacją...

AWANGARDA KRAKOWSKA - JULIAN PRZYBOŚ

„Lipiec"”

   „Na świadectwach wzbici w radość, odlecieli uczniowie    

Drży powietrze po ich śmigłym zniku”  

„Z Tatr”

−  tragedia zmarłej taterniczki obok krajobrazu Tatrzańskiego

 „Notre - Dame”

−  poczucie przytłoczenia wobec wspaniałości filarów katedry

−  podmiot liryczny jest ...

AWANGARDA KRAKOWSKA - WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

−  tworzył poezję proletariacką

−  poezja ma powiedzieć to, czego nie mogą powiedzieć inni

−  popierać proletariat

−  ma być ostra, zagrzewać

−  poezja jako forma walki o nowy ład społeczny

−  ma wyrażać problemy robotników

−  poeta romantyczny

−  poezja ma agitować, podrywać do czynów

− ...

Wyżyna KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

Śląsko-Krakowskiej; rozciąga się od Krakowa w kierunku pn.

Awangarda Krakowska (program, twórcy, przykłady)

Grupa skupiona wokół Tadeusza Peipera i pisma "Zwrotnica"; należeli do niej Julian Przyboś, Jan Parandowski, Adam Ważyk;

Głosili związek literatury z teraźniejszością, w odróżnieniu od futurystów, ale podobnie do futurystów ma współbrzmieć z nowoczesnością, cywilizacją, techniką i rozwojem miast...

Jura Krakowsko Częstochowska

Jura Krakowsko-Częstochowska składa się z następujących części: Pomost Krakowski, Wyżyna Krakowska, Wyżyna Czę-stochowska i Wyżyna Wieluńska.

KRAKOWSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY

Przemysł elektrotechniczny - Kraków (Zakłady Teletechniczne "Telos", Krakowska Fabryka Kabli, Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych), Zabierzów (Zakłady Materiałów Izolacyjnych), Myślenice (Zakład Kabli Przewodów Elektrycznych Telefonika S.

Powstanie Krakowskie - Informacje Ogólne

Bezpośrednim skutkiem powstania była likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej , której obszar wcielono do Austrii . Rewolucja Krakowska dała całej Europie przykład , utożsamiając sprawę wagi narodowej ze sprawą demokracji , oraz wyzwolenia klasy uciskanej .

Rozbicie dzielnicowe - Rządy regencyjne w Krakowie i próby powrotu na tron krakowski Mieszka Starego

W imieniu księcia władzę mieli sprawować: wdowa po Kazimierzu, Helena, wojewoda krakowski Mikołaj, a także biskup krakowski Pełka.

Rozbicie dzielnicowe - Tron krakowski po śmierci Mieszka Starego

Leszek prawdopodobnie obszedł ten warunek w taki sposób, że faktycznie główną rolę na jego dworze grał nie palatyn, tylko kasztelan krakowski i stąd pochodzi późniejsza, formalna już wyższość kasztelana krakowskiego nad palatynem.

Traktat krakowski

Traktat krakowski - 8. 1525 na rynku krakowski A.

JUTRZENKA. Rocznik poezji w upominku płci pięknej na rok 1824

Rocznik poezji w upominku płci pięknej na rok 1824, almanach poet.

KOLUMBOWIE, ROCZNIK 20

KOLUMBOWIE, ROCZNIK 20, powieść R.

KRAKOWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA

KRAKOWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA, kierunek historiografii pol. MATERNICKI Zmierzch szkoły krakowskiej i opozycja historyków warszawskich (I—II), „Przegl.

LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik)

LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik) lit. " Rocznik artystyczny, literacki i naukowy.

LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny

Adnotowany rocznik bibliograficzny, wyd. Wraz z —> Rocznikiem Lit.

MUZA NADWIŚLAŃSKA. Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej"

Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej", dwutygodnik lit.

NIEZABUDKA. Nowo rocznik, almanach

Nowo rocznik, almanach, wyd.

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik wyd.