Rocznik Historii Sztuki

Czytaj Dalej

Porównaj style w sztuce starożytnej - Egiptu, Grecji i Rzymu. Historia sztuki.

EGIPT Sztuka egipska rozwijała się na terenie starożytnego Egiptu od pocz. Cechą charakterystyczną sztuki Egipskiej była nieprzerwana ciągłość, trwałość i jednolitość artystyczna form.

PROBLEMY KOLORU W HISTORII SZTUKI

Wśród nieprzeliczonych książek, rozpraw i artykułów z dziedziny historii sztukinajmniejszą, zdumiewająco małą grupę stanowią studia dotyczące koloru.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

“Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej -- historia pionierskiej osady w puszczy założonej przez Jana i Cecylię * bohaterstwo pracy podstawą tradycji polskiego domu Dzięki pracy ludzie stają się silni duchowo, odnajdują sens życia, odbudowują swój odwieczny związek z życiodajną naturą.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

“Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej -- historia pionierskiej osady w puszczy założonej przez Jana i Cecylię * bohaterstwo pracy podstawą tradycji polskiego domu Dzięki pracy ludzie stają się silni duchowo, odnajdują sens życia, odbudowują swój odwieczny związek z życiodajną naturą.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Teatr Narodowy pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego odegrał wybitną rolę w walce o reformę ustroju Rzeczypospolitej wystawiając na scenie sztuki o wyraźnie politycznym obliczu (“Powrót posła”), nawiązujące do aktualnych wydarzeń w kraju (“Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale”) 3.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Tam właśnie w bronowickiej chacie "ujrzał" swoją sztukę.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Tam właśnie w bronowickiej chacie "ujrzał" swoją sztukę.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Sztuka ta, która z czasem stała się oficjalną sztuką Kościoła Wschodniego, przeniknęła zarówno do architektury ( budowa krzyżowo - łukowa na rzucie krzyża greckiego wpisanego w czworobok, z największą kopułą centralną pośrodku i czterema niższymi po bokach ), malarstwa ( wspaniałe ikony, freski, mozaiki z kolorowych kamieni ), rzeźby, muzyki ( hymny bizantyjskie, muzyka cerkiewna ) - jak i do rzemiosła artystycznego ( złotnictwo, wyroby z ...

HISTORIA JĘZYKA

Dzisiejsze formy czasu przeszłego są z punktu widzenia historii języka złożone, składały się one pierwotnie z tzw.

HISTORIA LITERATURY - Antyk

Interesujące są dzieje sławy Wergiliusza, także w historii naszego narodu, szczególnie po utracie niepodległości. Najważniejszy list — do Pizonów, o sztuce poetyckiej.

HISTORIA LITERATURY - Biblia

Z doby drukowanej książki polskiej wspomnieć trzeba przede wszystkim Baltazara Opecia Żywot Pana Jezu Kry sta (1522), ale wskazać też warto, że pierwsza — w obecnym stanie badań — książka polska, znana nam tylko jako fakt, a niejako tekst, to Historyja umęczenia Pana Jezusa (1508).

HISTORIA LITERATURY - Średniowiecze

Włączając do Roczników. Prekursorem renesansu w sztuce był Cimabue (zm.

HISTORIA LITERATURY - Barok

W sposób zręczny wprowadził poeta sztukę w sztuce: Spodek i rzemieślnicy.

HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

Był autorem pierwszej na naszym gruncie nowoczesnej monografii historycznej (o Chodkiewiczu), autorem wielkiego dzieła mającego za przedmiot historię narodu, nie ukończonego, autorem Memoryjalu względem pisania historyji narodowej, wyjaśniającego podstawowe założenia metodologiczne pisania historii.

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

W jego przypadku życie i sztuka połączyły się w jedno. W utworze tym Słowacki żądał od narodu ofiar, jakich nie znała dotąd historia Polski.

HISTORIA LITERATURY - Renesans

Luteraninem był poeta Hans Sachs (1494—1576), autor ponad 2000 utworów poetyckich (sic), w tym 208 sztuk dramatycznych.

HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

Zadania sztuce wyznaczali ideologowie i krytycy. W tej sytuacji sztuka traktowana jest jako nieomylny sposób poznania rzeczywistości.

HISTORIA LITERATURY - Młoda Polska

Występowała nie tylko w tradycyjnych formach poetyckich, lecz również przenikała do prozy i dramatu/Sztuka poetycka tego czasu to przede wszystkim sztuka słowa, poszukiwanie form kunsztownych i ozdobnych.

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

Ukazany w niej został dramat współczesnej sztuki.

Historia Filmu

Wszystkie te techniczne możliwości filmu wzbogacają również zakres środków wyrazu artystycznego sztuki filmowej.