Rockstar New England

Czytaj Dalej

ENGLAND - okręt

Amerykański niszczyciel eskortowy typu Buckley zbudowany w 1943 r. , wsławił się zatopieniem od 19 do 26 maja 1944 r. na Morzu Filipińskim 5 japońskich okrętów podwodnych oraz udziałem w zatopieniu następ­nego okrętu podwodnego 5 dni później. W maju 1945 r. został cięż­ko uszkodzony w wyniku ataku...

NEW JERSEY - okręt

 Pancernik amerykański zwodowa­ny 7 grudnia 1942 r. w Philadel-phia Navy Yard jako drugi okręt typu Iowa. Rozpoczął służbę w maju 1943 r. Od lutego do kwietnia 1944 r. jako okręt flago­wy adm. Raymonda *Spruan-ce'a uczestniczył w pierwszym rajdzie na Truk. Później walczył w osłonie desantów na...

NEW MEXICO - okręt

Pancernik amerykański zwodowa­ny 23 kwietnia 1917 r., w połowie lat trzydziestych przeszedł moder­nizacją, w której wyniku stał się najnowocześniejszym okrętem flo­ty amerykańskiej (przed wprowa­dzeniem do służby pancerników typu North Carolina). W chwili ja­pońskiego ataku na *Pearl Harbor 7 grudnia...

New Public Management

- Coraz częściej zaczyna się mówić o potrzebie głębokiej transformacji administracji publicznej i wprowadzeniu na szeroka skale podejścia określonego mianem "Nowego Zarządzania Publicznego" (ang. New Public Management) Stanowi ono próbę zastosowania zasad i modeli zarządzania znanych z działalności...

New Public Management - Model 1

Skierowany jest na zwiększenie efektywności administracji publicznej poprzez:

- nacisk na zarządzanie finansami: efektywność i rachunek kosztów;

- wyznaczenie celów i monitorowane wyników;

- bardziej elastyczny system płac, szczególnie dla kadry kierowniczej;

- odpowiedzialność dostarczyciela usług...

New Public Management - Model 2

Kojarzony jest z próbami zmniejszenia zakresu administracji publicznej w gospodarce, decentralizacji podejmowania decyzji oraz z dążeniem do stworzenia bardziej elastycznego systemu świadczenia usług publicznych

New Public Management - Model 3

Związane jest z kierunkiem dążenia do doskonałości w zarządzaniu i wskazuje na potrzebę nacisku na rozwój organizacji, kultury organizacyjnej, zarządzanie procesem zmiany, budowanie misji organizacji administracji publicznej

New Public Management - Model 4

Deklaruje bezpośrednio orientację na zapewnienie efektywnych usług publicznych poprzez m.in.:

- Osiągnięcie doskonałości w zakresie świadczenia usług publicznych

- Zainteresowanie potrzebami końcowego użytkowania w procesie świadczenia usług

- Przesunięcie władzy z organów mianowanych na...

Australia - STANY: Nowa Południowa Walia - New South Wales

Stan we wschodniej części Australii.

Główne miasta: Newcastle, Wollongong, Broken Hill.

Warunki naturalne: wschodnią część zajmują Wielkie Góry Wododziałowe z Alpami Australijskimi oraz ich najwyższym szczytem Górą Kościuszki 2228 m n.p.m. Góry opadają na wschód ku wybrzeżu Morza Tasmana stromymi...

Education in England

A child goes to primary school at the age of five and stays there till he is eleven.At the age of 11 English children move to a secondary school.At the age of 11 a child takes a special exame.If he did very well in it he goes to a grammar school..If he fail he goes to a secondary modern school .If he pas but not...

England - Informacje Ogólne

Area: 130 420 km2

Population: 48,5 m.

Capital: London

Government: returns 529 members to Parliament; a mixture of 2-tierand unitary local authorities, with 36 countries, six metropolian countries, and 27 unitary authorities.

Head of State: Queen Elizabeth II Mother

Head of Government: Tony Blare...

England - Architecture

The oldest, small anyway monuments of architecture in England are of Roman origin; was it buildings public usefulness. Very much small are also monuments beforeromanesque of epoch. From 10th and 11th century date little, stone churchs, and also slendel, round towers, pointed endings. In 12th century began...

England - Painting

The Oldest painting monuments kept from 7th century second term development this painting happened in 12th century originate than famous illustrations psalters English - norman school. With mural painting keep are all the way to fire in 1834 year very interesting fresco in Westminister, keep altar pictures with...

England - Sculpture

Medieval monuments, English sculpture have distinct stigma continent influences. Native character showed barely in 13th and 14th century in cathedral sculpture in Lincoln, Exeter and Wells. Mediaeval, bronze tombs there are in Westminister Abbey. Monuments from 16th century are largely pops of Italian artist, from...

England - School

In England, education is decentalized. Apart from schools which are state supported and publicly maintained, there are also the so called "public schools" which are independent and which charge high fees for studying.

Education in England is obligatory between the ages of five and fifteen. At the age of five...

England - St Valentine's Day

February 14 is known as St Valentine's Day. It is mainly observed by young people who on that day give symbolic gifts to people they love. They also send special greetings cards called Valentines. The contents of Valentines are usually poems or declarations of love, such as: "Roses are red, violets are blue, grass...

England - Easter

Easter is preceded by forty days of Lent. Shrove Tuesday is the last day before the period of fasting which starts on Ash Wednesday. Traditionaly, it is the time of enjoyment and eating pancakes, hence it is often called Pancakes Day. Ash Wednesday is a very solemn day when ash is sprinkled on the heads of members...

England - Halloween

Few holidays tell us as much of the past as Halloween. It's origins date back hundreds of years to the Druid festival of Sanhain, Lord of the Dead and Prince of Darknees, who, according to Celtic belief, gathered up to souls of all those who had died during the year to present them to Druid Heaven on October 31st...

England - Christmas

Christmas is the most popular family holiday in England. On 24 December ussualy all preparations for Christmas are complete. Christmas greeting cards are exchanged, a Christmas tree is decorated and presents are purchased. In many work places the annual parties are held and shops and banks close earlier. Late in...