Rockstar Games Presents Table Tennis

Czytaj Dalej

Instructions to the games - questions

When you serve, the ball has to bounce twice, one on each side of the table. If your shot misses the table, it's out and you lose the point. Answer: table tennis/ping pong.

Violence in computer games

Violence in computer games has always been considered as one of the main reasons of young people's bad behavior. With the development of computer technology and computer graphics games are becoming more realistic and suggestive than ever. However, this it's very hard to say is their influence on the world around us...

Bout de la table

bout 'koniec, kraniec', la table 'stół')

Butterfly table

butterfly 'motyl' table 'stół')

Carlton House writing table

Typ biurka z dwulub trzykondygnacjową nastawą z licznymi szufladkami obudowującymi z trzech stron wokoło płytę; nazwa występuje po raz pierwszy w katalogu firmowym Gillowa z 1796, gdzie opublikowany jest projekt biurka przeznaczonego dla księcia Walii, którego rezydencją był Carlton House; podobne...

Chair table

chair 'krzesło', table 'stół')

Cricket table

Nazwa wprowadzona przez antykwariuszyna określenie prostego prymitywnego,małego trójkątnego stolika na trzech nogach, będącegow powszechnym użyciu w XVII w. <ang.)

Gate - leg table

Prostokątny, owalny lub okrągły stół z jedną lub częściej dwiema ruchomymi płytami, które po podniesieniu opierają się na ruchomych wspornikach lub na nogach odsuwanych wraz z częścią oskrzyni; charakterystyczny dla meblarstwa ang.; wprowadzony w XVI w., w powszechnym użyciu od XVII w...

Harlequin table

—» pembroke table.

Pedestal table

wówczas tripod table) lub czterech.

Pembroke table

Stolik z dwiema opuszczanymi bocznymi płytami (klapami) opieranymi po podniesieniu na wspornikach, zazwyczaj na czterech zwężających się nóżkach i z szufladą w oskrzyni; nazwa pochodzi od inspiratora tego mebla, za którego uważa się hrabiego Pembroke lub (zdaniem T. Sheratona) hrabinę Pembroke; typ p.t...

Pie - crust table

Mały stolik, najczęściej z okrągłą płytą, wycinaną i rzeźbioną wzdłuż krawędzi, często na trójnożnej podstawie; typowy dla mebli ang. 2 poł. XVIII w., wprowadzonych przez T. Chippendale'a. (ang.)

Wine - table

Stół z płytą przeważnie w kształciepodkowy, przeznaczony do ustawiania na nim butelekz trunkami; wprowadzony w poł. XVIII w. w Angliijako stół pomocniczy do jadalni. (ang.)