Rockstar Advanced Game Engine

Rockstar Advanced Game Engine

Czytaj Dalej

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

W latach 1502-1503 Gama powtórzył swoją wyprawę do Indii, dowodząc tym razem flotyllą 13 okrętów wojennych.

da GAMA Vasco

Gama epopeja (1811) księdza J. Opera rozpoczęta w 1838, dokończona w 1860 (z tytułem Vasco da Gama), została wystawiona po śmierci (w 1864) kompozytora, przygotowana w ostatecznej formie przez F.

AIN (Advanced Intelligent Network)

Amerykański wariant sieci inteligentnych (IN) (AT&T, Lucent Technologies) będący rozwinięciem wcześniejszych rozwiązań sieciowych prowadzonych przez firmę Bellcore.

AMPS (Advanced Mobile Phone System)

Najbardziej popularny amerykański system analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG), działający w paśmie 824-894 MHz i stosujący 832 kanały radiowe - każdy o szerokości 30 kHz z odstępem dupleksowym 45 MHz. AMPS i jego brytyjska wersja TACS są obecnie stopniowo zastępowane przez cyfrowe...

ARPAnet (Advanced Research Project Agency)

ARPAnet (Advanced Research Project Agency) - pierwsza ogólnoświatowa sieć pakietowa (lata 70.) amerykańskiej agencji DARPA, łącząca ośrodki wojskowe, rządowe, laboratoria naukowe oraz wyższe uczelnie i przeznaczona do operacji informacyjno-obronnych Pentagonu. Zasadniczym celem sieci było uzyskanie...

AT (Advanced Technology)

AT (Advanced Technology) - potoczne określenie komputerów osobistych o architekturze 16-bitowej (rodzina mikroprocesorów nie niższa niż 80x86) i wyposażonych w kanał interfejsowy ISA (EISA, CMA, in.).

DARPA (Defence Advanced Research Project Agency)

DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) - agencja badawcza Departamentu Obrony USA, będąca inicjatorką i założycielką pierwszej rozległej sieci komputerowej ARPAnet (1972 r.) na potrzeby wojskowe, przekształconej później w ogólnodostępną globalną sieć Internet z protokołami TCP/IP. DARPA jako...