Rocko i jego świat

Czytaj Dalej

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów życia ludzkiego, a zarazem jeden z centralnych tematów refleksji, twórczości i kultury".

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim, opiekuńczym, jest obowiązkowy, odpowiedzialny, bierze życie takim jakie jest, nie ...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim, opiekuńczym, jest obowiązkowy, odpowiedzialny, bierze życie takim jakie jest,

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

Andrzej Szczypiorski: “Początek” - Irma Seidenmann po wyjściu z więzienia łapie się na tym, że inaczej myśli, - Władzio Gruszka dodaje sobie końcówkę -ecki do nazwiska, rodzi się w nim antysemityzm (ŻYD NIENAWIDZĄCY ŻYDÓW), - Joasia Fichtenblaum-> Maria Wiewiórska-> Miriam Wawer, nie chce powrócić do swojego nazwiska, NIE CHCĄ PAMIĘTAĆ ŻE SĄ ŻYDAMI a) pomoc w ocalaniu życia człowieka Pawełek,

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Ginie, a chłop, który znajduje jego zwłoki, ograbia je i wrzuca do dołu na kartofle. “Jeżeli tutejsza klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami, jeżeli ta klasa jest w stanie zwyrodnienia (.

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

Wskazuje ona na ścisłe reakcje pomiędzy światem żywych i umarłych oraz jedność tych dwóch światów w wymiarze poza–ziemskim. Wesele wiejskie przedstawione jest również w dramacie Sta–nisława Wyspiańskiego Wesele.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Pani Losse, jedna z drugoplanowych bohaterek, która utraciła dzieci, mówi tak: “Dlaczego oni to robią? Bo jeżeli ty możesz pojąć to nie jest lepszy od tych, co to zrobili.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Na podstawie jego utworów możemy stwierdzić, że człowiek renesansowy cieszył się życiem, spędzał czas na łonie przyrody, na wsi, bawił się i używał wszelkiego rodzaju uciech i rozrywek.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

Mariana Bugajskiego Jedno z głównych pytań – w studio czy w studiu? Tę czy tą – jak jest poprawnie?

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.

Model szkoły jako instytucji nie zmienił się, najtrudniej jest się wyzwolić z gęby szkolnej, indywidualność człowieka w szkole zostaje zatracona. Eden: Kto jest silny, ten może wszystko, może robic co mu się podoba (Tango Mrożka).

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

  Zakończenie   A jego imię Legion – bo zaprawdę jest ich wielu. Widzę go tak, jak zapisane jest w wielu starożytnych kosmogoniach – jako nieskończoność, jako pustkę i jako jedność zarazem: dobro i zło, czerń i biel oraz wszystkie barwy tęczy.

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE W WYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

W zbożnym dziele pomaga szlachcicowi - ziemianinowi jego żona, która jest wzorową,gospodarną kobietą, która dba o porządek w gospodarstwie, solidność i uczciwość.

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Jednak okazuje się , że cały kulturowy i ideowy dorobekludzkości już się w mniemaniu podmiotu lirycznego przeżył i nie ma mowy o powrocie doprzeszłości, do postaw i idei, które już były, bo żadna z nich nie stanowi lekarstwa na „bólistnienia” : wiara nie daje ukojenia, walka jednostki jest czymś absurdalnym, rezygnacja niezmniejsza bólu, a nadmierne użycie nie zaspakaja ...

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Jednak okazuje się , że cały kulturowy i ideowy dorobekludzkości już się w mniemaniu podmiotu lirycznego przeżył i nie ma mowy o powrocie doprzeszłości, do postaw i idei, które już były, bo żadna z nich nie stanowi lekarstwa na „bólistnienia” : wiara nie daje ukojenia, walka jednostki jest czymś absurdalnym, rezygnacja niezmniejsza bólu, a nadmierne użycie nie zaspakaja ...

IDEAŁY ŻYCIOWE KOCHANOWSKIEGO WYRAŻONE W JEGO FRASZKACH I PIEŚNIACH

Jeśli człowiek sam sobie pomaga to Bóg go chroni.  „Na lipę” Ukazana jest tu zaduma nad urokami świata i piękna przyrody, pochwała odpoczynku na łonie natury.

PATRIOTYZM W. POTOCKIEGO I JEGO OCENA WSPÓŁCZESNYCH

  „Pospolite ruszenie” Jest to obraz polskiego pospolitego ruszenia. Potocki wymienia najważniejsze przyjemności do których dąży społeczeństwo.

„Żyję na świecie, na którym zło często bywa chwalebnym” – problematyka moralna w Makbecie W. Szekspira

Człowiek nie spętany ostatecznymi wyrokami antycznego fatum jest taki, jaki jego uczynki ; a nie taki, jak mówi i myśli o sobie. Makbet zabija Dunkana nie dlatego, że musi zostać królem, ale dlatego, że chce nim zostać.

Epos antyczny i jego kontynuacje  

Kolejne 20 pieśni maluje dzieje powrotu Odysa, jego wspomnienia z podróży, przybycie na Itakę, powrót do domu w przebraniu i krwawą zemstę zgotowaną rozzuchwalonym zalotnikom. Na zakończenie bohater i jego syn godzą się ze swym ludem, wspierani przez bogów.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Wiedzą jaka jest rzeczywistość, ale kiedy jeden z nich zostaje zmuszony do wygłoszenia przemówienia, mówi sloganem i banałem. Bo jeżeli ty możesz pojąć to nie jest lepszy od tych, co to zrobili.

Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

Jeżeli pojawia się ziemia uprawna (w formie motywu), to pozbawiona jest ona najważniejszego wyznacznika płodności - zboża – pozostają jedynie puste kłosy, jak w utworach Jana Kasprowicza "a jęk się niesie po pustych zagonach na rżyskach rusza rozrzucone kłosy".