GRASSI ACHILLE st. kard.

ur. 1463 w Bolonii, zm. 22XI 1523 w Rzymie, nuncjusz i protektor Polski w Kurii rzymskiej.

W 1491 zosta! audytorem Roty Rzymskiej i sekretarzempap. Juliusza II, a 1506 bpem Citta di Castello; 1508 posłowałdo króla franc. Ludwika XII do Genui, 1509 do kantonówszwajc. i 1510 do ces. Maksymiliana I i króla Zygmunta...

GRIESBACHER PETER

Tremmel, Peter G.

HEBEL JOHANN PETER

Sommer, Der menschliche Gott Johann Peter H. Die Theologie Johann Peter H. Däster, Johann Peter H. in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek 1973; Zu Johann Peter H.

HENRYK z HESJI St., Henryk Heinbuche z Langenstein

ur. 1325, zm. 11 II 1397 w Wiedniu, filozof przyrody, teolog.

Po studiach 1358-63 na uniw. paryskim wykładał tamże filozofięprzyrody; ok. 1367 przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniudoktoratu teologii wykładał także Pismo Św., a 1378został wicekanclerzem uniw. ; w czasie — schizmy zachodniejstanął po...

GEORGE Peter (1924 - 1966)

Jego pierwsza powieść wydana w USApod pseudonimem Peter Bryant nosiła tytuł Red Alert. W 1966 roku przeżywający depresję George Peter popełnił samobójstwo.

GRIMES Peter (postać operowa)

Uciekający przed prześladowcami, Peter napotyka życzliwych mu dotychczas -miejscową nauczycielkę, Ellen, oraz byłego kapitana marynarki, Balstrode'a.

WARLOCK Peter (1894 - 1930)

W świecie muzyki

Angielski kompozytor, krytyk i redaktor, znany z pieśni i nienagannych przeróbekmuzyki elżbietańskiej. Prace literackie i dziennikarskie sygnował prawdziwymnazwiskiem, przybranym natomiast (Philip Heseltine), podpisywał prace muzyczne.

Napisał kilka książek poświęconych muzyce...

J. St. Milla teoria ekonomii

Panuje przekonanie, że twórczość J. St. Milla zamyka dzieje szkoły klasycznej. Można powiedzieć, że dokonał on ostatniej próby wyjaśnienia przemian ustrojowych w ramach paradygmatu klasycznego, odsłaniając jego słabe strony, ale i przygotowując grunt dla nowego paradygmatu i powstania innych szkół myśli ekonomicznej. Mill twórczo rozwinął koncepcje empiryzmu w swoim Systemie logiki / 1843 / wprowadzając oryginalną metodę indukcji eliminacyjnej. Swoje wczesne poglądy ...

Plan jenajski Peter Petersen

Peter Petersen (1884-1952), pedagog niemiecki, był profesorem uniwersytetu w Jenie.

Peter KÜRTEN

24 maja 1929 roku Peter Kürten został ujęty dzięki informacjom swej żony. Peter Kürten miał bowiemopinię spokojnego, dobrze wychowanego człowieka i dobrego pracownika.

Peter MANUEL

Po upływie następnych dwóch dni Peter Manuel przyznał siędo zabójstwa Anne Kneilands, pani Watt oraz jej siostry i córki, Isabelle Cooke i rodzinySmart. Peter Manuel urodził się w 1927 r.

Szyna St. Germaine'a

szyna St. Germaine'a; -> orteza złożona z płytki podeszwowej połączonej z szyną boczną ustawioną pod odpowiednim kątem. Służy do stopniowej korekcji ustawienia stopy. Stosowana jest w leczeniu zachowawczym wrodzonej stopy końsko-szpotawej.

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy

Rynek Starego Miasta, strona Dekerta. W Kamienicy Baryczkowskiej od 1936 mieściło się Muzeum Dawnej Warszawy. Zniszczone w czasie wojny, odbudowane w 1948-53. Zajmuje 11 kamieniczek. W za­bytkowych, stylowych wnętrzach zgroma­dzono pamiątki, dzieła sztuki i warszaw­skiego rzemiosła, archiwalia. Muzeum...

Franz Peter Schubert

Franz Peter Schubert (1797-1828) jako chłopiec spiewał w chórze kapeli dworskiej w Wiedniu.

Peter Gast i Hermann Goetz

Peter Gast (własciwie: Heinrich Kóselitz, 1854—1918) studiował muzyke ifilozofie; przyjaznił sie/ Nietzschem, który bezgranicznie przeceniał Jego talent,przeciwstawiajac go ju w okresie zachwiania równowagi umysłowej Wagnerowi.

Peter Cornelius

Peter Cornelius (1824-1874) wywodził sie z kregu Liszta i Wagnera.

OTT Peter Karl (1738 - 1809), feldmarsz. austr.

1789 dowodził w wojnie z Turkami, 1793-1794 bił się przeciwko rewolucyjnej Francji w Holandii, 1796 w płn. Italii, 1797 otrzymał stopień feldmarsz. 1799 podporządkowany Suworowowi, bił się pod Novi, oblegał Ankonę. W kampanii 1800 oblegał Massenę w Genui, pobity przez Lannes’a pod Montebello...