Rockland St Peter

Rockland St Peter

Czytaj Dalej

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

 

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

 

Żeromski był twórcą, który bardzo zaangażował się w sprawy kraju. Interesowało go to, co się działo na terenach Polski, był sumieniem narodu...

ST. NAZAIRE - rajd komandosów 1942 r.

Rajd komandosów brytyjskich na niemiecką bazę morską w St. Na-zaire na wybrzeżu francuskim u uj­ścia Loary miał na celu zniszczenie suchego doku, przeznaczonego do re­montowania największych okrętów Kriegsmarine. Ataku dokonał stary niszczyciel Campbeltown (przejęty amerykański *Buchanan) z ładun­kiem...

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego „jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Żeromski był twórcą, który bardzo zaangażował się w sprawy kraju. Interesowało go to, co się działo na terenach Polski, był sumieniem narodu prowadząc go i wskazując mu drogę. W swoich opowiadaniach, powieściach często komentował aktualne wydarzenia. Był on twórcą młodopolskim, lecz poglądami...

J. St. Mill i empiryzm

Mill John Stuart (1806-1873)

Angielski ekonomista, filozof i logik. Reprezentant schyłkowej fazy rozwoju klasycznej szkoły angielskiej. Syn J. Milla. Zajmował się głównie problemami cyklu gospodarczego, traktując go jako obiektywne, ale przejściowe zjawisko gospodarcze, kwestiami podziału produktu...

Jakie wartości poznawcze i artystyczne posiada powieść "Chłopi" Wł. St. Reymonta?

Reymont był pisarzem wybitnym, rasowym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Jego utwory dalekie są od popularnego wówczas sentymentalizmu i optymizmu "ku pokrzepieniu serc". Nie uległ także tendencji młodopolskiej do gloryfikowania indywidualizmu, na karty swej wspaniałej powieści wprowadził...

Konflikty ludzkie w "Chłopach" Wł. St. Reymonta

Społeczność wiejska, ukazana w "Chłopach" Reymonta, nie jest środowiskiem jednolitym. Obecni są w powieści ludzie dworu, ksiądz, organista, sołtys, młynarz, kowal, Żyd - karczmarz, bogaci i biedni gospodarze, ich parobcy, komornicy żyjący na skraju nędzy i wreszcie żebracy wędrujący po świecie...

Funkcja mitu „szklanych domów” w „Przedwiośniu” St. Żeromskiego

„Przedwiośnie” jest najdojrzalszą powieścią Stefana Żeromskiego, przez wielu krytyków uważaną za najwybitniejszą powieść polską XX wieku. Pisanie jej rozpoczął Żeromski jeszcze w 1921 roku, lecz przerwał pracę nad tą powieścią dla napisania innych utworów. Powracał do „Przedwiośnia”...

„Przedwiośnie” St. Żeromskiego jako powieść: oskarżenie, ostrzeżenie, zapytanie

Autor „Przedwiośnia”, Stefan Żeromski, wyznał sam, że powieść ta pomyślana była jako „ostrzeżenie przed rewolucją”. Analizując dokładnie treść utworu, dochodzimy do wniosku, że „Przedwiośnie” nie tylko ostrzega, ale też oskarża i stawia pytanie o przeszłość ojczyzny.

Młody Cezary Baryka...

Ustrój m. st. Warszawa

Kwestie regulacji funkcjonowania gminy warszawskiej reguluje ustawa o samorządzie gminnym, natomiast kwestie dotyczące dzielnic są regulowane szczegółowo przez ustawę z 15.03.2002 ponieważ charakter tych dzielnic, ich statut, pozycja, zadania są odmienne niż w innych jednostkach pomocniczych jakimi są...

Statut m. st. Warszawy

Projekt statutu uchwala Rada m.st. Wwy jako organ stanowiący w tej gminie, ale w przypadku statutu m.st. Warszawy wymagana jest opinia Rad Dzielnicowych (organów uchwałodawczych dzielnic) i uzgodnienie z Prezesem Rady ministrów (ponieważ są to zadania mające charakter ponad lokalny tzn. funkcjonowanie...

England - St Valentine's Day

February 14 is known as St Valentine's Day. It is mainly observed by young people who on that day give symbolic gifts to people they love. They also send special greetings cards called Valentines. The contents of Valentines are usually poems or declarations of love, such as: "Roses are red, violets are blue, grass...

St. Patrick

THE TRUE ABOUT HIM

Patrick was born in or about 415 in Carlisle. He was captured by raiders, when he was 16, and spent this time slaving for a master (six years long) in the west of Killala. Then he escaped to Gaul, and went with his family to Britain.

St Patrick became a bishop (his grandfather was a priest)...

Skalnica "Peter Pan"

Skalnica 'Peter Pan' jest zgrabną, karłowatą rośliną, przypominającą mchy. Skalnica 'Peter Pan' toleruje twardą wodę.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY, powst. 1907z inicjatywy społ. (powołana przez Tow. B.P.). Do jej inicjatorównależeli m. in. S. Dickstein, S. Michalski, L. Krzywicki, S.Krzemiński, W. Smoleński, S. Żeromski. Początkowo przejęłaksięgozbiór Czytelni Nauk. (istniejącej od 1890). Rozbudowałazbiory gł...

LUBIENIECKI ANDRZEJ (st.)

LUBIENIECKI ANDRZEJ (st.), ur. ok. 1550, zm. 6 II 1623 w Siedliskach (Chełmskie), brat Stanisława (st.), pisarz i historyk ariański. Pochodził ze znanej rodziny szlach., odebrał staranne wykształcenie w Paryżu, nast. przebywał na dworze Stefana Batorego. Po 1577 zamienił żywot dworski na stanowisko...

LUBIENIECKI STANISŁAW (st.)

LUBIENIECKI STANISŁAW (st.), ur. ok. 1558, zm. 1633; brat Andrzeja (st.), teolog ariański, polemista i poeta. Pochodził ze znanej rodziny szlach., kształcił się w Paryżu. Początkowo dworzanin Stefana Batorego, po 1577 przystał do zboru braci pol. w którym rozwijał nader ożywioną działalność...

MAR MARIAN STANISŁAW, pierwotnie Lewin, pseud. Jan St. Mar

MAR MARIAN STANISŁAW, pierwotnie Lewin, pseud. Jan St. Mar, ur. 20 X 1877 w Płocku, zm. 1942 w Warszawie, prozaik, poeta, dziennikarz. Studiował literaturę w Szwajcarii, Francji i Włoszech. Debiutował 1900 obszerną nowelą Bronka. Współpracował z licznymi czasopismami, gł. z „Przeglądem Porannym"...

MIARKA KAROL (st.)

MIARKA KAROL (st.), ur. 22 X 1825 w Pielgrzymowicach pod Pszczyną, zm. 15 VIII 1882 w Cieszynie, ojciec Karola, śl. pisarz i publicysta, wydawca, drukarz, działacz polityczno-oświatowy. Ukończył 1846 seminarium w Głogówku, od 1850 w Pielgrzymowicach był nauczycielem i organistą, nast. pisarzem gminnym...

NOWAK-DŁUŻEWSKI JULIUSZ, pseud. Aleksander Gostecki, Aleksander Krasieniecki, St. Więcławski i in.

NOWAK-DŁUŻEWSKI JULIUSZ, pseud. Aleksander Gostecki, Aleksander Krasieniecki, St. Więcławski i in., ur. 31 III 1893 w Goszczy (Miechowskie), zm. 19IV 1972 w Warszawie, historyk literatury. Studiował filologię pol. (1913-17) na UJ pod kier. I. Chrzanowskiego. Nauczyciel gimn. w Kielcach (1918-20) i Warszawie...

HENLEIN Peter

ok. 1480-1542, Zegarmistrz niemiecki, który ok. 1510 wybudował pierwsze zegary przenośne, sprężynowe, bijące godziny; domniemany wynalazca zegarka kieszonkowego.