Rockingham (Karolina Północna)

Rockingham (Karolina Północna)

Czytaj Dalej

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - PRZEMIANY W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

Napoleon dążył do podbicia Egiptu jednak nie było to łatwe (klęska pod Ablu Kir). Inwazja Napoleona najbardziej korzystna była dla Anglii, która rozpoczęła proces budowania wpływów w tym kraju. Francja popierała namiestnika Egiptu Muhammada Alego, który próbował rozszerzyć swą niezależność. Udało...

Australia - STANY: Terytorium Północne - Northern Territory

Terytorium autonomiczne Związku Australijskiego, zajmujące środkową i północną część Australii, pomiędzy Queenslandem na wschodzie, Australią Południową na południu i Australią Zachodnią na zachodzie. Dodatkowo w skład NT wchodzi kilka wysp przybrzeżnych (Melville'a, Bathurst, Groote Eylandt i...

Rozmieszczenie ludności na świecie - AMERYKA PÓŁNOCNA

Ameryka Północna ma 450 mln mieszkańców (1994, razem z Ameryką Środkową), co stanowi prawie 8% ludności całej kuli ziemskiej, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 19 mieszkańców na 1 km2, ale brak jest równomiernego rozmieszczenia na kontynencie.. Najbardziej zaludnione tereny to: Bermudy - 1189...

II Wojna Światowa - front Afryki Północnej

Na początku II wojny swiatowej ogromny kontynent afrykanski nalezal do kilku europejskich mocarstw kolonialnych . W Afryce rozgrywała sie walka miedzy sprzymierzonymi silami Angli i Stanow Zjednoczonych Ameryki a panswami "osi". Do starc dochodziło na terenie Algerii , Tunezji , Maroka , Etiopii , Sudanu...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści od początku stanowili mozaikę stosunków narodowościowych, religijnych i społecznych, gospodarczych i politycznych. 2/5 ludności...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Pierwsi mieszkańcy

Pierwotnymi mieszkańcami obu kontynentów amerykańskich byli Indianie, których przodkowie ok. 50-20 tys. lat temu przywędrowali do Ameryki z kontynentu azjatyckiego. Indianie północnoamerykańscy dzielili się na liczne plemiona, tworząc większe związki, m.in. Dakota, Irokezi, Huroni. Nowożytna historia...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Kolonizacja kontynentu

Wkrótce po pierwszych odkryciach Kolumba, rozpoczęła się kolonizacja kontynentu amerykańskiego, jako pierwsi pojawili się konkwistadorzy hiszpańscy. 1513 J. Ponce de León wylądował na Florydzie obejmując ją w posiadanie hiszpańskie. W latach 30. XVI w. Francuz J. Cartier zbadał rozległe obszary...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

Głównym powodem konfliktów między kolonistami a Anglią była różnica poglądów co do daleszego rozwoju kolonii. Osadnicy angielscy zwani amerykanami bardzo wcześnie zauważyli, iż podstawowym ich celem powinny być ekspansja na zachód, próba stworzenia więzi ekonomicznych i kulturowych pomiędzy koloniami...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Rewolucja amerykańska

Mimo represji po licznych przejawach niesubordynacji, koloniści idą jeszcze dalej. We wrześniu 1774 r. zwołany zostaje pierwszy Kongres Kontynentalny. Nie biorą w nim jedynie udziału reprezentanci Georgii. Rok później odbywa się następny kongres. Podczas jego trwania 4 lipca 1776 roku zatwierdzona zostaje...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konstytucja i ukształtowanie się ustroju

W maju 1787 roku w Filadelfii 55 posłów wybranych przez stany do swej reprezentacji na Federalnej Konwencji Konstytucyjnej rozpoczęło prace nad stworzeniem podstaw prawnych dla państwa. Wśród jej twórców byli James Madison, Benjamin Franklin, George Washington, a także nieobecni przy podpisywaniu Tomasz...

Przegląd wojen - Wielka wojna północna (1700 - 1721)

Piotr I wszedł w sojusz z Saksonią, Danią i Brandenburgią. Chciał doprowadzić do rozbioru bałtyckich posiadłości szwedzkich. August II miał otrzymać Inflanty, Rosja uzyskała by tereny w Ingrii i Estonii. Król szwedzki okazał się groźnym przeciwnikiem. W 1700 w bitwie pod Narwą żołnierze Karola XII...

Wielka wojna północna (1700 - 1721) - Informacje Ogólne

Reformy Piotra I:

a) chce wprowadzić absolutyzm,

b) zawodowa armia - służba 25 lat, nowoczesna broń, piechota, artyleria, 180 tys. żołnierzy,

c) 1725 - Akademia Nauk - szkolnictwo techniczne, dziedzina wojskowości i budownictwa,

d) kulturowo - obyczajowa,

e) na siłę chciał zrobić ze szlachty...

Wojna o niepodległość koloni angielskich w Ameryce Północnej

Konflikt między Anglią i jej koloniami amerykańskimi.

1. Pierwsi osadnicy przybywali od XVI

2. XVIII istniało wtedy 13 koloni angielskich zamieszkiwanych , oprócz Anglików , przez Szwedów , Holendrów , Francuzów i Niemców

3. Na plantacjach uprawiano : ryż , tytoń i trzcinę cukrową; siłę roboczą...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych a sprawa niewolnictwa

Obszar Stanów Zjednoczonych po 1783 roku sięgał od Atlantyku na wschodzie, po rzekę Missisipi na zachodzie oraz do Wielkich Jezior na północy, prawie po Zatokę Meksykańską na południu.

Przez pierwszą połowę XIX wieku rząd Stanów...

Modrzewnica północna

Występująca w Polsce w stanie dzikim modrzewnica jest łatwą w uprawie rośliną. Kłopoty pojawiają się wtedy, gdy uprawiamy ją w zasadowej ziemi. Należy do rodziny wrzosowatych i potrzebuje do rozwoju ziemi kwasowej. Zmarnieje, podlewana wodą zawierającą wapń. Posadzona w ogrodzie będzie rozrastać...

Burzyk północny

Wygląd: Trzy podgatunki (oprócz wymienionych jest jeszcze pacyficzny), które różnią się od siebie stopniem ubarwienia boków grzbietu i brzucha. Od innych, rzadszych petreli europejskich mórz, burzyk północny odróżnia się wielkością (długość ciała ok. 35 cm): jest tak duży jak śmieszka i trochę...

Ameryka Północna

Kanada i Stany Zjednoczone, dwa państwa, które zajmują większą część Ameryki Północnej, należą do największych i najbogatszych krajów świata. Jednak nawet tak potężne i bogate państwa muszą borykać się z wieloma problemami. Kanada i Stany Zjednoczone, dwa państwa, które zajmują większą...

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Północnej

Do lat 60. większość państw północnoafrykańskich nie posiadała oficjalnych organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Do wyjątków należy Tunez­ja, gdzie już w 1884 roku powołano do życia służ­bę leśną, a nieco później prawnie ograniczono polo­wania, oraz Algieria, do której należy...

Rezerwaty Przyrody w Azji Północnej

Północna część Azji to przede wszystkim należą­ca do Federacji Rosyjskiej Syberia, na terytorium której położonych jest kilka okręgów i republik au­tonomicznych. W czasach Związku Radzieckiego w tym rejonie powstało szereg rezerwatów, któ­rych zadaniem była ochrona zagrożonych gatun­ków lub...

Naradka północna

 

Wygląd: Roślina jednoroczna ze słabo zaznaczonym korzeniem palowym. Cała roślina pokryta czerwonawymi szypułkowatymi gruczołami; szypuły kwiatowe i łodyga z włoskami gwiazdkowatymi. Liście z włoskami prostymi lub rozwidlonymi. Liście ułożone w przyziemnej rozetce, lancetowate lub...