Rocking Time

Czytaj Dalej

Charakterystyka systemu Just in time

 

System "Just in time"

Powstanie systemu “Just in time” (JIT) związane było z dążeniem przedsiębiorstw do osiągnięcia jak największej elastyczności i szybkości w zaspakajaniu potrzeb potencjalnego klienta. Specjaliści od systemów zarządzania wciąż prowadzą otwartą dyskusję czy pojęcie JIT...

Logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - Koncepcja Just - in - Time

Koncepcja JIT, znana również pod japońską nazwą Kanban, zakłada, że koszty dostawy powinny być niewielkie, a firmy powinny zamawiać towary bardzo często w celu zminimalizowania kosztów utrzymania zapasów.Kanban postrzega zapasy jako marnotrawstwo, podczas gdy tradycyjne są traktowane jako ubezpieczenie...

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - SYSTEM JUST-IN-TIME

System-Just-in-time jest jedną z najnowszych form kształtowania zapasów. Zgodnie z tym podejściem firma zamawiająca stara się utrzymać zapasy na poziomie bliskim zera. Zapasy są realizowane bardzo skrupulatnie, z dokładnością co do dnia lub nawet godziny. Dlatego też system ten wymaga bardzo...

CHRONOLOGIA JUST IN TIME

System zarządzania produkcją Just-In-Time powstał w latach siedemdziesiątych w Japonii, która to była prekursorem powyższej metody. Głównym celem koncernu Toyota była maksymalizacja zadowolenia klienta przy ograniczeniu kosztów własnych produkcji, w sposób walny wpływających na cenę rynkową produktów...

PODSTAWOWE SKŁADOWE SYSTEMU JUST - IN - TIME

Zaangażowanie wszystkich pracowników- dobre wsparcie i aprobata dla wdrażanego systemu ze strony wszystkich pracowników związanych z procesem produkcyjnym.

Pozwala to nie tylko na redukcję czasu i wysiłku niezbędnego do poprawnego zaimplementowania systemu JIT, ale także na zminimalizowanie ryzyka...

CELE JUST - IN - TIME

W systemie Just-In-Time można wyróżnić 3 główne cele:

1. wzrost zdolności organizacji do współzawodniczenia z konkurencją i pozostawania konkurencyjną w długim okresie.

2. Wzrastająca wydajność w obrębie systemu produkcyjnego. Efektywność (rentowność) działań jest uzyskiwana poprzez wzrost...

WYKORZYSTANIE METODY JUST - IN - TIME

System Just In time jest obecnie najbardziej uniwersalną i efektywną technologią usprawnienia procesów gospodarczych w skali globalnej. Ze względu na swoją uniwersalność jest aktywnie wykorzystywany w doskonaleniu zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Powszechnie jest wykorzystywany w trzech...

OGRANICZENIA SYSTEMU JUST - IN - TIME

Pomimo niekwestionowanych zalet systemu JIT, musimy wziąć pod uwagę także pewne ograniczenia, jakie mu towarzyszą. A są to:

- różnice kulturowe,

- ugruntowane, tradycyjne podejście, polegające na magazynowaniu dużych ilości zapasów,

- różnice w implementacji systemu- ze względu na specyfikę...

Czas wolny: free time

Everybody has his own ways of spending free time. Actually I don't have it a lot these days, because I have to prepare to my matriculation, but as always there is some time to rest usually during the weekend. I canon say that I'm doing something very original or intresting. I usually stay at home and watch TV for...

My spare (free) time

My name is Magda and I`m seventeen. My secondary school includes four years studying. I attend to school to third class, so I haven`t got much time for my hobbies on week. I am not a book friend. I read the readings, the through-taken we into the school, occasionally.

I read gladly about psychology, biographic...

Story - By the time I got there it was too late

It was a nice,sunny day.I woke up ,as usually, at 10 o'clock.Because of hunger I could not make up my mind and decide what to do with the rest of such lovely day.As only did I get to the kitchen I found a piece of paper stuck to the fridge.My mother left me a note that there was no food at all because everything...

Ways of spending free time

Most people have their free time everyday. Sometimes they are bored but other time they try to do something pleasant. They have different hobbies, which help them to relive stress and forget about everyday work and problems. There are many kinds of activities which they like to do but all of them have their own...

Space travels – a waste of time and money

In my opinion space travels are good, they can show us how looks other planets, scientist can research planets and in future when on the earth will be too small place for people, they will be living on other planets. Conquest of the cosmos is a next step in the future. Other planets could be usefull for us, our...

Na czym polega metoda „Just in time”?

Just in time – JIT- idealna harmonia podaży i popytu( produkcja bezzapasowa).

Coraz wieksza liczba przedsiębiorstw przemysłowych na całym świecie zaczyna stosować system dostaw JIT, ograniczając znaczenie zapasów, elementów produkcyjnych, które maja być użyte w najbliższych godzinach lub dniach, ścisła...

Just in time

Charakterystyka

Just In Time (JIT) na czas - jedna z technik stosowana w zarządzaniu przez jakość dotycząca produkcji. Obejmuje całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości. Główną...

Time Based Planning

Charakterystyka

Time Based Planning w literaturze traktowany jest jako tożsamy z określeniem, Time Based Management (TBM). W języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako zarządzanie czasem. TBM uważana jest za metodę nową, będącą w fazie rozwojowej, w związku, z czym nie jest ona ujęta w sztywne...

Koncepcja Just in time.

Obecnie obserwuje się wyrównany poziom wartości użytkowej towarów wyniku czego zróżnicowanie asortymentu lub ceny jest niewystarczającym narzędziem strategii rynkowej. Poszukiwania nowych możliwości podwyższenia efektywności działania, w celu zachowania bądź umocnienia zdobytej już pozycji rynkowej skoncentrowano się na elemencie czasu. Zmieniła się jednak radykalna zmiana w podejściu do tego czynnika. Wcześniej skracano czas trwania procesu produkcyjnego czy czas ...

Zastosowanie systemu just-in-time

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. DZIAŁANIE SYSTEMU JUST-IN-TIME 4 2. UMOWA JUST-IN-TIME 6 3. METODA JUST-IN-TIME 8 4. SYSTEM JIT W WARUNKACH PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ .... 9 5. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRODUKCJI JIT .................................. 10 5.1. PRODUKCJA W MAŁYCH SERIACH ................................................... 10 6. ZINFORMATYZOWANY SYSTEM JUST-IN-TIME ............................ 11 7. ELASTYCZNE SYSTEMY WYTWARZANIA PRZY ZASTOSOWANIU JUST-IN-TIME ...

My way of spending the free time.

When you are a student it is hard to get much free time except for during the summer holidays.Thet is why,during the school year.I try to spend my free time in a nice way,with my family or friends. When I was younger I liked visiting different places and going out of town every weekend with my parents.Now I prefer seeing my friends or going to parties.I sometimes go to the cinema,to a cafe,or a pizzeria,but not very often.Once a week I try to go to the swimming pool.In summer I do more ...

“BNW” is a book of our time as much as it is a book of own time ?

In a time when the world we live in is becoming more and more materialistic and less and less ‘beautiful’, it seemed only fitting that Huxley’s The Brave New World was to be part of the reading list in our school books. In The Brave New World the world is similar to how our way of life has evolved through the years. By analyzing this story, one comes to the conclusion that this brave new world actually is a story reflecting our way of life and time. In our world, when people are very ...