The causes of stress and ways of dealing with it

We can meet stress everywhere. For example at school, at work, at home... I think that many situation causes stress. Children feel stress because they ade scared of tests or teachers in school. If they have bad notes, they’ll be scared of parents too. At work people all the time feel stress. At home stress is...

Of these three – money, sex and power – which is the most attractive?

All of them are very atractive and all of them come together. If you are rich and powerfull you attract those of opposite sex. As for as I’m concerned I personaly would take money as the most attractive. If you have a lot of money you can do almost everything in today’s world. You have a lot of friends and you can...

The good points and bad points of being rich and famous

There are advantages and disadvantages of being rich and famous. The good point is that you have a lot of money and you can have everything what you want. And it’s good to be famous too. Everybody knows you, recognizes and admires you. You know other famous people...

But it has bad points too. When I read or...

The best book you have read

Books have been very important for me since the day I could read. Among the books I have read one book has a particular meaning for me. This is „Dances with the wolves” by Michael Blake. There are lots of arguments why I would like to recommend this book to read. Firstly, one of the most important things is that...

The best film you've seen

Armagedon, directed by Michael Bay is a fascinating science fiction film. It is set in NASA Laboratory and in space. The film is about struggle between people and a huge meteor. Scientist of NASA discovered that a huge meteor comes nearer to the Earth. It flies at 35 thousand kilometers per hour. If it fell down...

The trip of my life

The trip of my life was the one to the Tatras. It was my first trip to the mountains. I was there in July with my friends – we went by train and by bus. We have lived in Murzasichle at small wooden home. We were there two weeks. Everyday we went rock climbing. The new were breathtaking. We had a lovely time.

>

Discuss pros and cons of living in the country

Living in the country has both pros and cons. One advantage is that there are not many cars. There’s no traffic, no noise, air is not polluted. What is more, if you want to relax, you can go to forest, sit under a tree and breath with fresh air. You can go to the forest for a mushrooms or berries. You know...

The capital of Poland

The capital of Poland is Warsaw. Warsaw was made capital of Poland in 1586. Today it has a population of about 1,6 million people. This is 4% Poland’s population. Warsaw stands on the river Vistula. There are 4 bridges over the Vistula in Warsaw. It is in the centre of the country on the banks of the Vistula river...

What are the greatest achievements of mankind?

I concider jeans the greatest achievement of mankind. Levi Strauss a young German pioneer when he came to California in 1848 he wanted to sell tent for miners. But one day a miner said to Levi „What I need is not a tent but a pair of strong trousers”. Levi had an idea.

>

The worst/most memorable experience you've had?

I’m sure the worst experience I had was my leg broken. It happend two years ago. I fell from a big tree. I remember terrible pain I felt. I used to hurt for about five weeks. I couldn’t walk, take a bath and go to school alone. I had to stay at home and sit all the time. I was so bored that I didn’t know what to...

Discuss the advantages and disadvantages of tourism

I think that tourism has only advantages because people who travel enjoy doing this. They meet friends and interesting places, cultures. They also rest and relax. Very often their best memories are those holidays. Tourists can see many interesting monuments, nice sights which we can see only on the postcards. The...

The American People

The United States has the third-largest population in the world (in 1990 - 250 millions). The most characteristic for US is its people who come from different parts of the world and have influenced its history and culture.

The Native Americans

The first people how had inhabited America come from Asia (across...

Róża wielokwiatowa "The Fairy"

Ta wspaniała róża należy do najbardziej żywotnych roślin tego rodzaju. W odpowiednich warunkach często osiąga wysokość większą niż podawana w literaturze, więc należy zapewnić jej sporo przestrzeni. Niektóre z łodyg kwiatowych mogą osiągnąć długość 90 cm, dlatego roślina ta nie nadaje się...

BILLY THE KID

Ang., 'Bilły-dziecię', balet w 1 akcie (Chicago 1938), muzyka: Aaron Copland, libretto: Lincoln Kirstein, choreogr.: Eugene Loring; tytuł to przezwisko słynnego przestępcy amerykańskiego, Williama H. Bonneya, który w końcu XIX w. zabił w Meksyku przeszło 20 osób. Rodzaj westernu baletowego.

The CITY

(wym. siti) Pierwotne centrum komunalne Londynu rządzone przez Lorda Mayora, mila kwadratowa przestrzeni zajęta niegdyś przez rzymskie miasto Londinium, scena Wielkiego Pożaru Londynu z 1666, który spalił przeszło połowę City, a po którym Sir Christopher Wren odbudował jego 52 kościoły łącznie z...

NAZI KULTUR (THE) IN POLAND

NAZI KULTUR (THE) IN POLAND, praca zbiór, przygotowana w końcu 1941 i w ciągu 1942 w okupowanej Warszawie i przekazana drogami kurierskimi pol. podziemia do W. Brytanii, wyd. w przekł. ang. w Londynie w pocz. 1945. Rzecz napisana przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin życia kult. (m. in. S...

The GLOBE

(wym. gloub) Ang., 'kula ziemska', słynny teatr elżbietański braci Burbage zbudowany w 1599 na dawnym przedmieściu Bankside w Londynie, na południe od Tamizy, który stał się siedzibą kompanii teatralnej „Lord Chamberlain's (późn. King's) Men", do której należał również Szekspir.

Tam odbyły się...

GOD SAVE THE KING (QUEEN)

Ang., 'Boże, zachowaj króla (królową)', brytyjski hymn królewski i narodowy z ok. 1740, słowa i melodia niepewnego autorstwa. Na tę samą melodię ułożono później niemiecki hymn cesarski Heil dir im Siegerkranz (1793) i szwajcarski hymn narodowy Rufst du, meiri Vaterland (1811).

The HALLE ORCHESTRA

Najstarsza w Anglii orkiestra symfoniczna, zorganizowana w Manchesterze (środk.-zach. Anglia) w 1857 przez Sir Charlesa Halle, 1819-95.

The LOOP

(wym. lu:p) Ang., dosł. 'pętla', główne centrum magazynów i wielkich sklepów w Chicago, zajmujące 7 bloków (tj. przestrzeń między ośmioma przecznicami) przy State Street; tuż za nim znajduje się osławiona dzielnica slumsów.

Nazwa od obejmującej to centrum pętli żelaznych estakad, po których biegnie...