Rock the Night: The Very Best of Europe

Czytaj Dalej

AIDS - the terrible disease of present days

AIDS is a sickness that attacks the body's natural defence system against disease. AIDS itself does not kill, but because the body's defence system is damaged, the patient has a reduced ability to fight off many other diseases including flu or the common cold.

It has been reported that about 10 million people...

Euro - the official currency of the EU

On 1 January 1999, 00.00 a.m., the euro became the official currency of 11 Member States of the European Union with a fixed conversion rate against their national currencies. From now on, the value of the euro against the dollar and all other currencies, including those of the four Member States staying out of the...

The National Gallery of London

The National Gallery was founded in 1824. It is situated on Trafalgar Square where the main entrance is. We were there in a third day of our trip. We could see one of the greatest collections of European painting in the world. During our tour through the gallery we were watching many different exhibitions of...

UK - the climate & the regions

The south-west peninsula, with it's rocky coast, numerous small bays and wild moorlands such as Exmoor and Dartmoor, is the most popular holiday area in Britain. One of these is the Giant's Causeway on its north coast, so-called because the rocks in the area form what looks like enormous stepping stones.

What is the biggest achievement of mankind

All trough the years human kind has been studying to improve their life, to make it easier and more interesting. During that time people have made many discoveries. But in my opinion the biggest and most significant achievement of mankind is the invention of television.

What other discovery has made people come...

What are the greatest achievements of mankind?

I concider jeans the greatest achievement of mankind. Levi Strauss a young German pioneer when he came to California in 1848 he wanted to sell tent for miners. But one day a miner said to Levi „What I need is not a tent but a pair of strong trousers”. Levi had an idea.

>

Comparison of the navigational rights of foreign vessels in the EEZ with that of the high seas

My task is to compare the navigational rights of foreign vessels in the Exclusive Economic Zone and that of the high seas. At first I?d like to define what its EEZ. Generally a state's EEZ extends to a distance of 200 nautical miles (370 km) out from its coast, but it is of course less if the distance between two states baselines is less than 400 miles. The EEZ overlaps the contiguous zone (between 12 to 24 miles from baseline. But we have to remember that not all states have contiguous zone ...

The historical use of technology in the preparation and production of written documents

Reading newspapers, folders and catalogues, looking at posters, we do not stop to think how writing was shaped over centuries. It changed very slowly, supplementing consecutive stages of human evolution. It is derived from memory signs, simple pictures. These images were supposed to represent thoughts, ideas or e.g. important moments of social life. Drawings came before script , they gave foundations for its existence. For it is illustrative script containing pictures meant for free ...

The Wind - the essey about A Single Shard (the book)

Min is the one of the best potters in Ch’ulp’o.

The United Kingdom of Great Britain after the II World War

I would like to describe the situation in The Kingdom of Great Britain after the II World War 1945-1997 Great Britain after the second World War After the II World War the Labour Party with Clement Atlee were electedThey promised inter alia as the creation of a National Health Service and nationalisation of the major industries. The UK at the time was poor, relying heavily on loans from the United States of America (which were finally paid off in February 2007). Nevertheless, morale was ...

The Honorary citizens of city Jawor

She became a Polish champion in volleyball asnd she earned the title of „The best forward of championship”.

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Europa poznawała u Mickiewicza swego wielkiego przywódcę i orędownika sprawy wolności. Przez 5 lat była ona trybuną uciskanych ludów całej Europy.

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

DUKE OF YORK - okręt

Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na...

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r. pod kierownictwem mjr. Millisa Jefferisa w celu konstruowa­nia specjalnych rodzajów broni. W czasie wojny opracowała 26 ty­pów broni, w tym *PIAT-a oraz spe­cjalne wyposażenie używane przez brytyjską 79...

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

PRINCE OF WALES - okręt

Brytyjski pancernik, drugi z typu *King George V, tuż po zakończeniu budowy wyruszył w maju 1941 r. do walki z niemieckim pancernikiem ^Bismarck; mimo wielu awarii sy­stemu kierowania ogniem słabo wy­szkolona załoga trafiła dwukrotnie Bismarcka, powodując znaczne uszkodzenia zbiornika paliwa i jed­nej z...

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

- Jean Jacques Rousseau - prekursor romantyzmu francuskiego, autor romansu "Nowa Heloiza", zwolennik idei powrotu do natury, idei demokratycznych i kultu uczucia - Germaine de Staael - poetka rewolucyjna, wrogo odnosząca się do cesarstwa Napoleona i z tego powodu emigrowała do Szwajcarii; podróżowała po całej Europie - "O Niemczech" , "O literaturze i jej powiązaniach z instytucjami społecznymi"; podzieliła literaturę europejską na : lit.

Umysłowe odrodzenie Europy

Opowiadania jego obudziły z początku nieufność, a później rozpaliły wyobraźnię całej Europy: „przez całą drogę znakomite zajazdy dla podróżujących” — „piękne winnice, pola i ogrody” — „liczne opactwa buddyjskich mnichów” — „fabryki jedwabiu i delikatnej tafty i złotogłowiu” — „nieskończony szereg miast i wsi” itd.