GoS (Grade of Service)

GoS (Grade of Service) - jeden z parametrów służących do określania jakości obsługi połączeni GoS dotyczy jakości usługi w warstwie połączenia (connectionlevel) związanej z prawdopodobieństwem wystąpienia blokady zgłoszenia. W systemach z komutacją kanałów centrale) oznacza prawdopodobieństwo...

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) - amerykańskie stowarzyszenie inżynierów elektryków i elektroników, założone (1963 r.) w celu standaryzacji i koordynowania specyfikacji i standardów komputerowych i telekomunikacyjnych. Projekty standardów IEEE są zatwierdzane przez ANSI jako...

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - półprzewodnikowe urządzenie optyczne emitujące wyłącznie stabilną i spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego (światło koherentne) w zakresie podczerwonym, widzialnym lub nadfioletowym, Dyskretne widmo (kilka fal)...

MPT (Ministry of Post and Telecommunications)

MPT (Ministry of Post and Telecommunications) - rodzina standardów dla analogowych systemów trankingo- wych (MPT 1327, MPT 1343, MPT 1352) zaproponowana przez Brytyjczyków (lata 80.), do tej pory stosowana i eksploatowana w Europie w pasmach radiowych 193,5-199,4875 MHz i 201,5-207,4875 MHz. Umożliwia analogowy...

POP (Point of Presence)

POP (Point of Presence) - punkt udostępnienia usług, stanowiący brzegowy węzeł współczesnej sieci telekomunikacyjnej, w którym jest zlokalizowana cała „inteligencja" do prowadzenia usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, także w środowisku webowym. Praktycznie stanowi zespół różnorodnych...

QoS (Quality of Sewice)

QoS (Quality of Sewice) - jakość obsługi transmisji w warstwie pakietowej modelu OSI, charakterystyczna dla przekazów izochronicznych, transportowanych nie tylko przez sieci ATM bądź IP.

Wartość współczynnika QoS zależy od takich czynników i parametrów jak: zachowanie szerokości pasma, możliwość...

RAID (Redundant Atray of Inexpensive Discs)

RAID (Redundant Atray of Inexpensive Discs) - technika ochrony danych za pomocą macierzy dyskowych, stanowiąca podstawową i ujednoliconą formą tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Zasadniczym celem stosowania macierzy RAID jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych przechowywanych na nośnikach dyskowych...

RAIT (Redundant Array of lnexpensive Tape)

RAIT (Redundant Array of lnexpensive Tape) - odmiana systemu ochrony danych promowana przez firmę Cheyenne, z przeznaczeniem dla taśmowych zasobów pamięciowych, zamiast pamięci dyskowej. Mimo że taśma magnetyczna ma ograniczenia wynikające z sekwencyjności zapisu na nośniku, równoległy zapis informacji...

IFOAM (ang. International Federation of Organic Agriculture Movments – Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego)

Federacja, będąca światowym forum stowarzyszeńi osób, które łączy ekol. wizja rolnictwa,założona w 1972 r. Zrzesza ok. 500 organizacjii ugrupowań agroekologicznych z ok. 100 krajów świata. Formacje te, mające różnorodneprogramy i stawiające sobie różnorodnezadania szczegółowe, łączy wspólny cel:...

TERMS OF TRADE

Stosunek, w jakim jedne dobra wymienia się na inne w obrocie między-narodowym. Cenowe t.o.t. wyrażają stosunek cen towarów eksportowanych docen towarów importowanych; towarowe t.o.t. — proporcje ilościowe, w jakichposzczególne towary uczestniczące w obrocie międzynarodowym są wzajemniewymieniane;...