WSOBNA HODOWLA, chów wsobny, in-breeding, incest

Metoda stosowana w hodowli. Polega na kojarzeniu spokrewnionych ze sobą osobników posiadających takie same cechy. Najczęściej jest to krzyżowanie osobników rodzicielskich z ich potomstwem. Hodowla wsobna prowadzi do otrzymania linii czystych. Jej następstwem może być też depresja wsobna (np. obniżenie...

KOSZTY IN TEMPORA

Podobnie jak w przypadku innych kategorii kosztów niedecyzyjnych, ewidencja kosztów bieżących powinna się charakteryzować częstotliwością i zakresem, dostosowanymi do przepisów prawa bilansowego oraz potrzeb użytkowników informacji, aktualnością wynikającą ze stanu źródeł informacji księgowych (księgi rachunkowe, dokumenty księgowe), kompletnością wyrażającą się dostarczaniem użytkownikom pełnej wiedzy na ...