GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railway)

GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railway) - przyszłościowe rozwiązanie mobilnego systemu komórkowej łączności kolejowej, operującego w paśmie radiowym o szerokości 2x4 MHz na częstotliwościach: 876-880 MHz dla kanałów „w górę" oraz 921-925 MHz dla transmisji „w dół", w kierunku abonenta.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - amerykańska organizacja przyjmująca propozycje i uprawniona do nadawania nazw domen internetowych, a zwłaszcza ich rozszerzeń.

LAP-D (Link Access Procedure for D channel)

LAP-D (Link Access Procedure for D channel) - procedura sygnalizacyjna warstwy łącza danych stosowana w sieciach cyfrowych ISDN, prowadzona w kanale sterującym D.

LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services)

LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services) - wywodzący się wprost z protokołu LAP- D (dla ISDN) i zdefiniowany w zaleceniu Q.

LAP-M (Link Access Protocol for Modems)

LAP-M (Link Access Protocol for Modems) - protokół korekcji błędów, zdefiniowany w specyfikacji V.

RFC (Request For Comments)

RFC (Request For Comments) - składnica dokładnie ponumerowanych tematycznie dokumentów dotyczących serii, wersji i typów protokołów komunikacyjnych implementowanych w sieciach.