Interpretacja filmu "Picnic at Hanging Rock"

There are lots of speculations about the events which happened that afternoon on the Hanging Rock, some of them include the possibility of intervention of supernatural forces. Was it the magnetism of the mysterious rock?

Rzeka Czarna Hańcza

Rzeka Czarna Hańcza, lewy dopływ Niemna. źródła na pn. od jeziora Hańcza na wysokości 245 m n.p.m., długość 141,7 km, przepływa przez jeziora Hańcza i Wigry. Włączona do systemu Kanału Augustowskiego. Wysoki Most — wieś na Równinie Augustowskiej, nad Czarną Hańczą, 15 km na pd. zach. od Sejn...

Meander (zakole rzeki)

Wygięty pętlowato odcinek koryta rzeki lub doliny rzecznej zawarty między dwoma zakrętami o tym samym kierunku, tworzący się najczęściej wskutek → erozji.

Dolina rzeki

Dolina rzeki — zagłębienie terenu ciągnącesię wzdłuż rzeki, powstałe wskutek rozmywającegodziałania wód rzecznych oraz wskutekerozji zboczy powodowanej przez wody opadowespływające do rzeki. Szerokość doliny zwyklewzrasta z biegiem rzeki; doliny rzek są corazczęściej brane pod uprawę roślin, w...

Zlewnia rzeki

Zlewnia rzeki — obszar, z którego wodaspływa do rzeki po powierzchni ziemi i pod ziemią.Zlewnia podziemna może nie pokrywać sięze zlewnią powierzchniową. Granicą zlewni powierzchniowejjest wododział, który przebiegagrzbietami wzniesień, a zlewni podziemnej —-linia przebiegająca po najwyższej...

Klasies River Mouth

Zespół jaskiń i nawisów położonych na wybrzeżu w Kraju Przylądkowym. Łączna sekwencja osadów (18 m) rozpoczyna się osadnictwem ze środkowej epoki kamienia, z okresu ok. 120 tys. lat, reprezentującym grupę Pietersburg. Ok. 90 tys. lat temu ma miejsce epizod z mikrolitycznymi tylczakatni typu...

TORUŃ, m. nad środk. Wisłą, na jej prawym brzegu, o istotnym znaczeniu strategicznym z racji przeprawy przez tę rzekę

Od 1793, czyli II rozbioru Polski, w granicach Prus. Kiedy 17 XI 1806 dotarł tu 5 korpus Lannes’a, miasta bronił silny prus. garnizon pod dow. gen. Lestocąa. Francuzi nie mieli art., dlatego też musieli cofnąć się pod Bydgoszcz, pozostawiając na lewym brzegu niewielką osłonę w Podgórzu.

30 XI...