Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (Tatarkiewicz) 1. Życiorys: a)Imię i nazwisko: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) b)Okresy w życiu: 1801 ?

Georg Friedrich Handel

Lata młodzieńcze, spędzone przez kompozytora w Niemczech, były okre­sem intensywnej edukacji. Oprócz nauki kompozycji Handel pobierał lekcje gry na organach, klawesynie, skrzypcach, a także na swym ulubionym instrumencie — oboju. Edukację rozpoczętą w rodzinnym Halle kompozytor kontynuował w Berlinie i...

Georg Friedrich Handel - Utwory wokalno - instrumentalne

W twórczości Handla pierwsze miejsce zajmują opery i oratoria. Muzykę operową reprezentuje ponad 40 dzieł powstałych w różnym czasie. Pierwsza opera Handla — Almira, została wystawiona w 1705 roku w Hamburgu. Do wczesnych dzieł operowych należą także Nero oraz Florindo i Dafne. Podczas pobytu we...

Georg Friedrich Handel - Utwory instrumentalne

Największe osiągnięcie Handla w zakresie muzyki instrumentalnej sta­nowi twórczość koncertowa, a w szczególności concerti grossi. Handel skomponował 6 concerti grossi op. 3 na instrumenty dęte drewniane (wyd. 1734) i 12 utworów tego rodzaju op. 6 na instrumenty smyczkowe (wyd. 1739). Cykle różnią się...

Johann Friedrich Fasch

Friedrich Fasch (1736—1800), kapelmistrz i chórmistrz w Berlinie, autor mszy,kantat i sonat fortepianowych.

Georg Friedrich Haendel

Georg Friedrich Haendel (Handel, 1685—1759) urodził sie w Halle, nauke muzyki rozpoczął majac 8 lat.

Friedrich Kalkbrenner

Friedrich Kalkbrenner (1785—1849) pochodził z rodziny niemieckiej. Friedrich Kalkbrenner był uczniem L.

Friedrich Kuhlau

Friedrich Kuhlau (1786—1832), kompozytor dunski, studiował w Hamburgu.

BIANCHI Vicenz Friedrich (1768 - 1855)

Gen. austr. 1787 ofic. korpusu inżynierów, odznaczył się w wojnach z Turcjąi rewolucyjną Francją. 1807 gen. bryg. 1813 bił się pod Dreznem, w kampanii 1814 walczył pod Lyonem. 1815 usunął Murata z Królestwa Neapolu i w nagrodę Ferdynand IV mianował go ks. di Casalanza.

BULÓW VON DENNEWITZ Friedrich Wilhelm (16 II 1755 - 25 II 1816)

Gen. prus. Rozpoczął służbę wojsk. w wieku 18 lat, adiutant ks. Ludwika Ferdynanda, uczestnik kampanii 1793-1794. 1807 walczył w korpusie Lestocqa, bił się pod Pruską Iławą. 1808 gen., 1812 gub. Prus Wsch., 1813 dowodził korpusem w armii Bliichera.

Pobił Oudinota pod Grossbeeren i Neya pod...

HOHENLOHE Friedrich Ludwig von (31 I 1746 - 15 II 1818), gen. prus.

Pochodził z rodziny arystokratycznej z Wirtembergii, od 1768 w służbie prus. Dowodził armią prus. w wojnach z rewolucyjną Francją. 1793 wspólnie z Karolem Wilhelmem Brunszwickim odniósł zwycięstwo pod Kaiser-slautem, w 1794 wyparty przez Hoche’a z Nadrenii. Dowodził armią prus. pod Jeną, 28 X 1806...

KALKREUTH Friedrich Adolf von (21 II 1737 - 10 VI 1818), feldmarsz. prus.

Ur. w Sotershausen. Od 1752 w służbie wojsk., uczestnik wojny siedmioletniej 1756-1763. Za uwiedzenie żony ks. Henryka Pruskiego, którego był adiutantem, zakazano mu w 1766 pobytu w Berlinie na 20 lat. 1790 gen. por., 1792 dow. części wojsk prus. w Szampanii, 1793 dowodził oblężeniem Moguncji, 1794...

KLEIST VON NOLLENDORF Friedrich Heinrich Ferdinand (9 IV 1762 - 17 II 1823), marsz. prus.

Ur. w Berlinie, uczestniczył w wojnach z rewolucyjną Francją. W 1806 musiał kapitulować wraz z garnizonem Magdeburga. W kampanii 1813 odznaczył się pod Budziszynem, Dreznem, Kulm i Lipskiem, dowodził korpusem w kampanii 1814, doznał porażki pod Montmirail, ale pokonał Napoleona pod Laon. Zm. w Berlinie.

MELAS Michael Friedrich Benedikt baron von (1729 - 1806), gen. austr.

Ur. w Radeln, w Siedmiogrodzie, 1746 rozpoczął służbę wojsk., uczestnik wielu bitew wojny siedmioletniej 1756-1763. 1799 mimo podeszłego wieku mianowany dow. armii działającej we Włoszech. Odnosił początkowo sukcesy, zwyciężył pod Cassovo, Novi i Genolo. 1800 oblegał Massenę w Genui i zmusił go...

ORDER WOJSKOWEJ ZASŁUGI KAROLA FRYDERYKA (Militar-Karl Friedrich Verdienst Orden)

Wojsk. odznaczenie badeńskie, ustanowione 4 IV 1807 przez w.ks. Karola Fryderyka, nadawane za męstwo, wierność i przywiązanie.

STAPS Friedrich (1792 - 16 X 1809), patriota niem.

Syn luterańskiego pastora z Erfurtu, sam trudnił się handlem. Początkowo admirator Napoleona, zasadniczo zmienił o nim zdanie w czasie kampanii 1809. Pozostając pod wrażeniem klęski Austrii i śmierci mjr. Schilla, postanowił dokonać zamachu na życie cesarza. 12 X 1809 podczas parady w Schónbrunn...

STEIN Heinrich Friedrich Karl von (26 X 1757 - 29 VI 1831), polityk prus.

Ur. w ks. Nassau, od 1780 w służbie prus. Po traktacie w Tylży premier, zajmował się przebudową prus. gospodarki.

Zniósł dziedziczne poddaństwo chłopów, zezwolił szlachcie na wykonywanie profesji mieszczańskich, przyznał też mieszczanom prawo posiadania ziemi, wprowadził samorząd miejski...

TAUENTZIEN Boleslas Friedrich Emanuel (1760 - 1824), gen. prus.

Od 1775 w służbie wojsk., uczestniczył w kampanii 1793, w 1801 mianowany gen.-mjr. 1806 dowodził awangardą korpusu ks. Hohenlohe i bił się pod Jeną. 1813 prowadził oblężenie Szczecina, odniósł sukcesy pod Gross-beeren i Dennewitz. Po bitwie pod Lipskiem zmusił do kapitulacji garnizon Torgau...