Rochus Friedrich Lynar

Rochus Friedrich Lynar

Czytaj Dalej

PAULUS FRIEDRICH (1890-1957) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, od 1938 r. szef sztabu XVI kotpusu, a od 1939 r. 4 grapy (Grap-penkommando). W czasie agresji na Polskę był szefem sztabu 10 annii. W maju 1940 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądo­wych - Głównym Kwatermistrzem (Oberquartiermeister 1), na...

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

  Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu obejmującego wszystkie działy filozofii.

Georg Friedrich Hegel (1770 – 1831)

Dzieła:

„Fenomenologia ducha”

„Nauka logiki”

„Zasady filozofii prawa”

„Filozofia dziejów”

Intencją Hegla było wypracowane takiej perspektywy, w której człowiek jako byt wolny mógłby odnosić się i odnajdować w rozumnym – obiektywnym porządku rzeczywistości; by mógł wolność...

Biografie fizyków - Gauss Carl Friedrich

(1777-1855), Matematyk niemiecki, jeden z najwybitniejszych matematyków w dziejach świata, zajmował się ponadto fizyką teoretyczną, geodezją i astronomią sferyczną, od 1807 do śmierci był profesorem matematyki w Getyndze i dyrektorem tamtejszego obserwatorium astronomicznego.

Pierwsze prace dotyczyły...

Biografie fizyków - Lenz Henrisch Friedrich Emil

(1804-1865) Fizyk rosyjski niemieckiego pochodzenia. Od 1836 roku profesor uniwersytetu w Petersburgu. Prace głównie z zakresu elektryczności; m.in. w 1833 roku sformułował tzw. regułę Lenza, a w 1842 roku sformułował prawo określające ilość ciepła wydzielanego przez przewodnik podczas przepływu...

LORENTZ FRIEDRICH WILHELM

LORENTZ FRIEDRICH WILHELM, ur.

BROCKHAUS Friedrich Arnold

1772-1823, Założyciel jednego z największych wydawnictw niemieckich, początkowo w Amsterdamie, 1805-17, później w Lipsku, edytor znakomitych encyklopedii; m.in. wydawca 81-tomowej serii Biblioteka Pisarzy Polskich (1860-94) i miesięcznika „Bibliografia Polska" (1861-65).

Baron von MÜNCHHAUSEN Karl Friedrich Hieronymus

1720-97, Oficer nm. na żołdzie ros., walczył z Turkami, po czym osiadł w Hanowerze, gdzie chętnie zabawiał się opowiadaniem przy Winie, w gronie przyjaciół, swoich wojennych i myśliwskich przygód, których bezgraniczne nieprawdopodobieństwo i absurdalność, przeplatane zresztą nawrotami realizmu i...

Czasy Goethego - Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller

Na fali kontestującego ruchu wypłynęli tak wybitni twórcy jak Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) oraz Friedrich Schiller (1759-1805).

AUGUSTI FRIEDRICH ALBRECHT, Josua ben Abraham Herschel

ur. 30 VI 1691 we Frankfurcie nad Odrą, zm. 13 V 1782 w Eschenberge, Pastor ewang. i egzegeta. Pochodził z rodziny żyd.; studiował w Brześciu Litew. i Stambule;

w czasie podróży do Palestyny dostał się do niewoli tur.; po wykupieniu z niej kontynuował studia w Pińczowie, Krakowie i Pradze; nast. udał...

BENEKE FRIEDRICH EDUARD

Gramzow, Friedrich Eduard B.

BLASS FRIEDRICH WILHELM

Crönert, Friedrich B.

BLUMENBACH JOHANN FRIEDRICH

Sticker, Die Anschauungen Johann Friedrich B. Károlyi, Johann Friedrich B. und die erste anthropologische Schädelsammlung Deutschlands, Homo 5(1967) 277-285; tenże, Johann Friedrich B.

BLUMHARDT CHRISTOPH FRIEDRICH

ur. 1 VI 1842 wMöttlingen (Wirtembergia), zm. 2 vni 1919 w Boll k. Göppingen(Badenia), Syn Johanna Christopha, pastor ewang., działaczspołeczny.

W młodości uległ B. wpływom wirtemberskiego pietyzmu;studia teol. odbył 1862-66 na uniw. w Tybindze, poczym działał jako pastor w zborach wirtemberskich, a od...

BODELSCHWINGH FRIEDRICH CHRISTIAN CARL von

von Bodelschwingh, Friedrich von B. von Bodelschwingh, Friedrich von B. Adam, NDB II 352; tenże, Friedrich von B. Lehmann, Friedrich von B. Friedrich von B.

BRENNER FRIEDRICH

ur. 10 1 1784 w Bamberdze, zm.20 VIII 1848 tamże, Teolog.

Studia teol. odbywał w Bamberdze; 1807 przyjął święceniakapł.; 1810-14 wydawał „Theologische Zeitschrift"; 1813 zostałrektorem seminarium duch. w Bamberdze; po uzyskaniu doktoratuwykładał 1820-45 teologię dogm. w tamtejszym...

BÜCHSEL FRIEDRICH

Quell, Friedrich Brunstäd und Friedrich B. Fiedler, Bibliographie Friedrich B.

DAUMER GEORG FRIEDRICH

Kern, Georg Friedrich D. Kühne, Der Religionsphilosoph Georg Friedrich D. Georg Friedrich D.

DELITZSCH FRIEDRICH

ur. 3 IX 1850 w Erlangen, zm. 19 XII 1922 w Bad Schwalbach (k. Wiesbaden), Asyriolog.

Studia z asyriologii i archeologii odbył w Jenie, po czym od 1877 wykładał w Lipsku, od 1893 we Wrocławiu, a 1899 w Berlinie; 1902-05 prowadził wykopaliska na terenie Babilonii i Asyrii.

Jako jeden z pierwszych odczytał...

ENGELS FRIEDRICH

Cornu, Karl Marx et Friedrich E. 5, 85-90; Friedrich E. L'idée de la religion d'après Friedrich E. de Truque, La question religieuse comme question historique dans la pensée de Friedrich E.