Rochefort

Czytaj Dalej

AIX, w. u zach. wybrzeży Francji w pobliżu Rochefort

Gdzie 12 VII 1815 schronił się Napoleon, zamierzając przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Wyspę blokowały jednak okręty ang. pod rozkazami kpt. Maitlanda. 15 VII Napoleon oddał się w ręce Anglików i wystąpił na pokład okrętu „Bellerophon”.