Rochebrune (Alpy Wysokie)

Czytaj Dalej

Strategia wysokiej ceny

 

Strategia wysokiej ceny polega na tym, że początkowo cena jest wysoka, a później jest ona obniżana. W przypadku wprowadzania nowego produktu na rynek zakłada się, że początkowo nabywcami nowego dobra są ludzie o wysokich dochodach, dla których cechy produktu są ważniejsze od jego ceny. Ważniejsza dla...

Leopold Staff - Wysokie drzewa

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,

W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,

Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,

Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.

Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu,

W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze,

Gdy z łąk koniki polne...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa wysokiego zaufania

Wytwarza się w nich i umacnia kultura zaufania (normaty-wny ideał ufności). Ludzie są pod presją społ., aby ufali innym i aby byli wiarygodni wobec innych. Kręgi zaufania i wiarygodności poszerzają się, a nieufności i niewiarygodności ulegają redukcji.

Teoria instytucjonalna - Systemy o wysokiej niezawodności

technologie tych systemów są ściśle powiązane, co oznacza, że wystąpienie istotnego zakłócenie na dowolnym etapie procesu technologicznego może spowodować załamanie całego systemu

ścisłe powiązanie wyraża się w istnieniu ustalonych i relatywnie sztywnych standardowych procedur...

CECHY URBANIZACJI WE WSPÓŁCZESNYCH WYSOKO ROZWINIĘTYCH SPOŁECZEŃSTWACH

URBANIZACJA - czyli umiastowienie. Cechy urbanizacji: małe miasteczka, rozdrobnienie miast.

Rozwój miast polegał na tym że: - budowano coraz więcej miast budowano coraz więcej fabryk

CECHY- Urbanizacja to złożony i zmienny w czasie proces przemian relacji społeczno-przestrzennych, powiązany jednocześnie...

Społeczno - zawodowa STRUKTURA LUDNOŚCI w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się

- I sektor obejmujący rolnictwo i zawody pokrewne (rybołówstwo, leśnictwo);

- II sektor obejmujący przemysł: wydobywczy, przetwórczy oraz budownictwo;

- III sektor obejmujący usługi: transport, handel, łączność, szkolnictwo, nauka, służba zdrowia.

Kraje średnio rozwinięte mają zbliżony do...

Cechy urbanizacyjne na świecie - KRAJE O WYSOKIM STOPNIU URBANIZACJI

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej:

1. proces urbanizacji zaczął się podobnie jak w Europie, rozpoczął się już w XIX wieku. Był to wynik:

- rozwoju przemysłowego i masowego napływu emigrantów z Europy. Znaczna część osadników za cel podróży wybierała właśnie duże miast wschodniej części...

Istota kwestii agrarnej we współczesnych, wysoko rozwiniętych gospodarkach

Kwestia agrarna – kwestia żywnościowa – oznacza taką sytuację społeczno – ekonomiczną, że rolnictwo i agrobiznes stają się elementem naruszającym równowagę ekonomiczną w ramach systemu gospodarki narodowej, w ten sposób stają się hamulcem rozwoju gospodarczego i społecznego.

Przejawy kwestii...

Borówka wysoka (amerykańska)

Dziko rosnąca borówka amerykańska (czyli wysoka) tworzy potężne zarośla wysokość i szerokość nawet dwóch metrów. Są dość odporne. Zniosą przymrozki, a nawet mróz, wymagają jednak wilgotnej i próchnicznej ziemi o dużej kwasowości. Glebę można odpowiednio zakwasić kompostem z...

Prawoślaz wysoki (malwa ogrodowa)

Jest to roślina zielna dwuletnia lub bylina o wysokich, sztywnych łodygach, liściach dłoniasto klapowanych, naprzemianległych. Cała roślina jest szorstko owłosiona. W kątach liści rozwijają się stopniowo duże kwiaty różnej barwy: od białej przez wszystkie odcienie różowej do purpurowej, prawie...

Nefrolepis wysoki

Nefrolepis bostoński jest praktycznie niezniszczalny, a tym samym idealny dla początkujących hodowców. Wszystkie odmiany hodowlane nefrolepisu mają atrakcyjne listowie, rozmaicie wykrojone i pierzaste. Łukowato wygięte pędy są najlepiej widoczne, gdy paproć rośnie w wiszącym koszu lub na jakimś ładnym...

Nefrolepis wysoki "Verona"

Nefrolepis 'Verona' to odmiana hodowlana o delikatnych, koronkowych liściach, stanowiąca imponującą ozdobę każdego domu. Podobnie jak cały gatunek 'Verona' dobrze rośnie w wiszącym koszu, gdzie zwisające liście są widoczne ze wszystkich stron. Ze względu na gęste listowie, zraszanie może być...

Czym jest wysokie ciśnienie krwi - nadciśnienie?

Wysokie ciśnienie krwi - nadciśnienie - może powodować poważne problemy. Przejściowe podwyższenie ciśnienia po wysiłku fizycznym czy stresie, które szybko powraca do stanu normalnego, rzadko bywa powodem do niepokoju. Z drugiej strony długotrwałe nadciśnienie w poważny sposób obciąża serce i...

Wysoki podział tętnicy ramiennej

Wyżej opisane odmiany robią wrażenie przedwczesnego podziału t. ramiennej na tętnice przedramienia. Mówimy o «wysokim podzialc» t. ramiennej.

Jeżeli t. ramienna powierzchowna jest zachowana, to należy mieć ją na uwadze przy podwiązywaniu t. ramiennej. Natrafiamy wówczas wpierw na tętnicę...

Sektor o wysokiej specjalizacji

sektor o wysokiej specjalizacji: przedsiębiorstwa mają liczne i potencjalnie bardzo opłacalne możliwości różnicowania. Przykładem mogą być firmy wytwarzające specjalistyczne maszyny dla wybranych segmentów rynku. Małe przedsiębiorstwa mogą być w tych przypadkach równie rentowne, jak...

Potężni detaliści mierzą wysoko

Detaliści tacy jak Wal-Mart, K mart, Toys -H' Us. Circuit City Stores. Target Stores. Home Depot i Costco sieja strach w sercach konkurentów i producentów - dostawców. Dlaczego? Ponieważ ci wszechwładni detaliści stosują wyrafinowane systemy informacji marketingowej i logistyki, aby zaoferować konsumentom...

Z wody na ląd - Torfowiska wysokie i niskie

 

Jedna z form zalądowienia zbiorników wodnych polega na tym, że wypełniają się po prostu glebą i zamieniają trwale w ląd. Występuje to zwłaszcza tam, gdzie zachodzi względna równowaga między opadami atmosferycznymi a parowaniem lub też parowanie przewyższa ilość wody dopływającej z opadów. W...

WYSOKIE DRZEWA, tom poezji L. Staffa

WYSOKIE DRZEWA, tom poezji L. Staffa, wyd. w Warszawie 1932. Tom najbardziej - obok Barwy miodu (1936) - charakterystyczny dla twórczości Staffa w 20-leciu międzywojennym. Odszedł w nim poeta ostatecznie od poetyki młodopol., jej sztafażu i rozlewności stylistycznej. Zasadniczo skrócił formę wypowiedzi...

WYSOKI

Siła wyższa, wyższa konieczność okoliczności, czynniki, moce niezależne od woli ludzkiej.

Wysoka Porta, Porta Otomańska nazwa dworu, rządu a. państwa tureckiego za panowania sułtanów, pochodząca z błędnego tł. przez Europejczyków tur. nazwy Bab-i-Hiimayun, 'bramy cesarskiej' seraju sułtańskiego w...

BOLESŁAW WYSOKI

ur. 1127, zm. 7/8 XII 1201, SynWładysława II Wygnańca i Agnieszki, córki Leopolda IIIaustriackiego, książę śląski.

W 1144-46 współdziałał z ojcem w zarządzaniu krajem i prowadzeniuwojny przeciw zbuntowanym książętom — juniorom.

Wygnany z rodziną 1146, osiadł w saskim Altenburgu; od 1147brał...