Rocha (ryba)

Rocha (ryba)

Czytaj Dalej

Budowa zewnętrzna ryby

Budowa zewnętrzna ryby:

- Pokrywa skrzelowa

- Linia boczna

- Płetwy piersiowe

- Płetwy brzuszne

- Płetwa odbytowa

- Płetwa ogonowa

- Płetwa grzbietowa

Oddychanie - RYBY

Oddychanie u wszystkich ryb odbywa się w skrzelach. Skrzela, to narządy zwierząt wodnych, wewnętrzne lub zewnętrzne, umożliwiające oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie. Występują u niektórych pierścienic, mięczaków, skorupiaków, ryb oraz płazów. Działanie ich uwarunkowane jest stałym przepływem...

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - RYBY

Większość gatunków ryb to zwierzęta jajorodne. Składają najczęściej od kilku tysięcy do kilku milionów jaj zwanych ikrą. Okres składania jaj nazywa się tarłem i towarzyszą mu specjalne obyczaje godowe. U samców następuje w tym okresie zmiana ubarwienia, uwydatniają się niektóre części ich ciała...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ryby

Związek filogenetyczny ryb z bezżuchwowcami wynika dość wyraźnie z podobieństwa ogólnego planu ich budowy. Jednakże ryby reprezentują wyższy szczebel organizacji i odmienny kierunek przystosowań. O ile życie pierwotnych bezżuchwowców związane było z dnem wód, na którym niejako "pasły się"...

Ryby - Informacje Ogólne

Rodzaje łusek :

plakoidalne, tzw. skórne, składające się ze zwapniałej tarczki podstawowej i wyrastającego z niej ząbka,

Łuski plakoidalne.

ganoidalne - mają kształt rombów, ułożone są w rzędy, przylegają do siebie. Pokryte są cienką warstwą szklistej ganoiny,

Łuski ganoidalne

łuski...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ryby (Pisces)

Skóra ryb tworzy pochwę obronną ciała, odcinająca je od szkodliwych wpływów środowiska. Śluzowata wydzielina gruczołów jednokomórkowych naskórka zmniejsza tarcie między rybą a wodą podczas pływania. Wydzielina ta zapobiega także przenikaniu drobnoustrojów do komórek. Przy lekkim rozdarciu skóry...

Układ krążenia strunowców - Ryby (Pisces)

Układ krążenia ryb odznacza się kilku im tylko właściwymi cechami. Serce składa się z czterech pęcherzyków, w których krew żylna płynie jednokierunkowo od zatoki żylnej do stożka tętniczego. Jest to zatem serce żylne, zwane także skrzelowym, ze względu na swoje położenie tuż poza skrzelami, po...

Ryba piła

Wielka „piła" z 20 parami zębów jest cechą charakterystyczną tej rodziny ryb. Piła wystaje z przo­du ciała i jest używana do chwytania pokarmu oraz jako broń. Gdy ryba piła wpływa w ławicę ryb, macha gwałtownie tym ostrym jak brzytwa wytworem, zadając rany jak największej liczbie ofiar, po czym...

Ryby kostne

Ponad 20000 gatunków ryb kost­nych występuje w różnorodnych środowiskach mórz, a wiele gatunków zasiedla wody słodkie. Ryby te wytworzyły przystosowania do życia w bardzo odmiennych warunkach, na jakie natrafiły w jeziorach, strumieniach, rzekach, stawach i kanałach. Historia istnienia kręgowców na...

Ryby dwudyszne

Ryby dwudyszne wykazują cechy budowy, które łączą je z płazami. Kiedyś występowały one na całej Ziemi, ale obecnie jest ich zaledwie sześć gatunków, które żyją wyłącz­nie w wodach słodkich. Spotyka sieje w Amazon­ce, niektórych rzekach zachodniej i środkowej Afryki oraz w kilku rzekach...

Ryby kostnoszkieletowe

Najliczniejszą grupą ryb kostnych są ryby kost­noszkieletowe. Większość ryb występujących na świecie to ryby kostnoszkieletowe. Jest ich około 18000 gatunków, czyli więcej niż wszystkich ga­tunków ptaków i ssaków razem wziętych. Wśród ryb kostnoszkieletowych można napotkać ogromną...

Ryby o kolczastych płetwach

Cierniki znane są przez niemal każde dziecko. Samiec w porze godowej ma czerwony brzuch. Niektóre gatunki cierników zamieszkują wody morskie albo słabo zasolone i są spokrewnione z pławikonikami i igliczniami. Pławikoniki, czyli koniki morskie, trzymają głowy pod kątem w sto­sunku do reszty ciała. Ich...

Jakie ryby żyją w morzach i oceanach?

Niemal wszystkie ryby są drapieżnikami. Dzielą się na dwie wielkie grupy. Większą i bardziej róż­norodną stanowią ryby kostne, charakteryzujące się szkieletem zbudowanym z tkanki kostnej (ponad 20 tysięcy gatunków). Typowa ryba kostna posiada pęcherz pławny wypełniony powietrzem, dzię­ki czemu...

Ryby słodkowodne

Ryby słodkowodne zawsze były istotnym składnikiem diety w kra­jach pozbawionych dostępu do morza, a takie tam, gdzie odległość od wybrzeża była zbyt duża. Rzeki Jeziora, a nawet niewielkie stawy dostarczały ryb na nasze stoły od zarania dziejów. Naturalne zasoby ryb słodkowodnych są ograniczone i...

Jak pływają ryby?

Ryby należą do pierwszych kręgowców, które pojawiły się na świecie. Przez miliony lat wykształcały przystosowania do warunków, w których żyją. Doskonale poradziły sobie z trudnościami, jakie stwarza pływanie pod powierzchnią wody. Poruszają się w swym wodnym środowisku z gracją, optymalnie...

Kiedy pojawiły się ryby na Ziemi?

Ryby, czyli pierwsze kręgowce na naszej pla­necie pojawiły się około 500 milionów lat temu. Płazy czyli najstarsze, wyodrębnione z grupy ryb, zwierzęta, wyszły na ląd, gdzie mogły pożywić się najstarszymi roślinami, które zapuściły tam korzenie. Ten ważny moment w ewolucji -moment wyjścia...

Świnka (ryba)

Wygląd: wydłużone ciało o tępym, daleko wystającym, mięsistym pysku. Otwór gębowy dolny, poprzecznie ustawiony z ostrokrawędzistą, zrogowaciałą wargą dolną. Średniej wielkości łuski koliste, 57-63 wzdłuż linii bocznej. Płetwa grzbietowa z 12[-13], odbytowa z 13-14 ' promieniami. Otrzewna czarna...

Koza, kózka (ryba)

Wygląd: wydłużone, silnie bocznie spłaszczone ciało. Niewielki, dolny otwór gębowy. Na górnej wardze 6 krótkich wąsików (4 z przodu, 2 tuż nad kącikami ust). Przednie otwory nosowe rurkowate, ale krótkie. Tuż pod okiem w fałdzie skórnej znajduje się ruchomy, dwudzielny kolec. Bardzo małe, cienkie...

Ryby (gwiazdozbiór)

 

W te Ryby mieli się zmienić Wenus i Amor (właściwie Afrodyta i Eros) z powodu grożącego im niebezpieczeństwa. Gwiazdozbiór jest ztożony tylko ze słabszych gwiazd. Jedna z ryb znajduje się daleko na zachodzie, zaś druga bardziej na północy. W licznych starych wyobrażeniach obie ryby łączy sznur...

Ryba Południowa

 

Nazwa gwiazdozbioru nawiązuje do opowieści, jak ryba uratowała przed utonięciem egipską boginię Izydę. W środkowej Europie można go obserwować tuż nad horyzontem, a w północnej jest zupełnie niewidoczny.

Gwiazda i Piscis Austrini nosi staroarabską nazwę Fo-malhaut, co oznacza „Pysk Ryby". Czasami...