Roch Wągrowski

Czytaj Dalej

FILOCHOWSKI ROCH ks.

księdza Rocha F.

CHAMFORT (Sebastien - Roch Nicolas) (1741 - 1794)

Gdy go opatrywano,podyktował aresztującym go oficerom list następującej treści: "Ja, Sebastien-RochNicolas, oświadczam, że wolałem umrzeć jako człowiek wolny, niż znaleźć się wwięzieniu jako niewolnik.

Święty Roch

Roch, pielgrzym (1295 - 1327 lub 1345 - 1379? Roch przedstawiany jest jako młody pielgrzym lub żebrak w łachmanach, z psem liżącymmu rany albo biegnącym obok.

COIGNET Jean-Roch (16 VIII 1776 - 11 XII 1865), ofic. franc.

Autor słynnych pamiętników. Ur. w Druyes-les-Belles-Fontaines, dep. Yonne. Od 1803 w gwardii, 1813 kpt., uczestnik niemal wszystkich kampanii. Pozostawił Kajety kapitana Coi-gneta, typowe wspomnienia napoleońskiego ofic., zakochanego w swoim cesarzu. Zm. w Auxerre.

GODART Roch (29 III 1761 - 8 V 1834), gen. franc.

Ur. w Arras, dep. Pas-de-Calais, od 1779 żoł. w pp. ks. Orleańskiego, 1792 wybrany ppłk. 6 bat. ochotników dep. Pas-de-Calais, 1792-1794 służył w Armii Północy oraz Armii Sambry i Mozy, potem nad Renem, 1797 przeszedł do Armii Italii, VI 1797 kmdt wyspy Korfu, 3 III 1799 musiał kapitulować.

1805...