Roch Alfred Brandowski

Czytaj Dalej

JODL ALFRED JOSEF (1890-1946) - generał

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył jako artylerzysta.W 1932 r., w randze majora, objął kierownictwo wydziału operacyjne­go Truppenamtu (sztabu general­nego Reichswehry). W sierpniu 1939 r. został mianowany sze­fem sztabu dowodzenia w Ober-kommando der Wehrmacht (Wehr-machtsfuhrungstab)...

ROSENBERG ALFRED (1893-1946) - polityk

Jeden z czołowych działaczy hitle­rowskich, związał się z ruchem nazi­stowskim tuż po założeniu NSDAP (nr legitymacji 625). Od 1921 r. był redaktorem i głównym publi­cystą organu prasowego NSDAP „Vólkischer Beobachter"; w swo­ich publikacjach usiłował uzasa­dniać filozoficznie rasizm i hitle­rowską...

ALFRED DE MUSSEL

Napisał utwór „Spowiedź dziecięcia wieku”.

Alfred Whitehead (1861 - 1947)

Urodził się w Ramsgate w Isle of Thanet (hrabstwo Kent, Anglia), zmarł w Cambridge, w Massachusetts w USA. Studiował matematykę. Był między innymi profesorem w University of London oraz profesorem filozofii w Harvard University USA. Współpracował z B. Russellem przyjmując zgodne z nim realistyczne...

Alfred Whitehead (1861 - 1947) - Ontologia

Znaczącym problemem podejmowanym przez filozofów od czasów Oświecenia (J. Locke) było oddzielanie postrzeżeń istniejących rzeczy od samych rzeczy.  Świat przedstawiano niejako w dwóch wymiarach: istniejącym i poznanym. I. Kant sankcjonował ten problem, proponując przyjęcie istnienia poznawalnego  świata...

Alfred Whitehead (1861 - 1947) - Gneoseologia

Whitehead analizując historię nauki, zauważał, że „postęp cywilizacji nie polega na jednolitym przesuwaniu się ku lepszym rzeczom”. Do takiego wniosku można dojść, gdy się zechce pomijać szczegóły, a historię nauki przedstawiać się będzie zbyt ogólnie. „W XVI wieku naszej ery - pisał - rozpadło...

Alfred Nobel

Rozwiązanie problemu czułości nitrogliceryny zna­lazł szwedzki chemik Alfred Nobel.

JENSEN ALFRED

JENSEN ALFRED, ur.

JESIONOWSKI ALFRED

JESIONOWSKI ALFRED, Ur.

LOEPFE, Lopfe, ALFRED

LOEPFE, Lopfe, ALFRED, ur.

BREHM Alfred Edmund

(wym. brejm), 1829-84, Zoolog niemiecki wsławiony głównym swym dziełem Życie zwierząt (Tierleben, 1864-69) tłumaczonym na wiele języków, dzięki któremu zyskał przydomek „ojca zwierząt", nm. Tiervater Brehm.

DREYFUS Alfred

1859-1935, Oficer wojska francuskiego, sławny z powodu niesprawiedliwego wyroku sądowego, który spowodował jego uwięzienie, i zaciekłego sporu poprzedzającego jego rehabilitację.

Sprawa Dreyfusa. W 1894 list (znany jako bordereau fr.), przekazany niemieckiemu attache wojskowemu w Paryżu i wymieniający...

NOBEL Alfred Bernhard

1833-96, Przemysłowiec i chemik szwedzki, wynalazca dynamitu i kilku innych środków wybuchowych.

Fundacja Nobla szwedzko-norweska z siedzibą w Sztokholmie zał. w 1900 w celu realizowania testamentu A. B. Nobla. W testamencie pisał on: „Z całą resztą mego nadającego się do upłynnienia majątku należy...

WYSOCKI ALFRED

WYSOCKI ALFRED, ur.

Alfred Marshall

Życiorys Alfred Marshall urodził się 26 lipca 1842, natomiast zmarł 13 lipca 1924. Młody Alfred jednak zbuntował się, porzucił studia teologiczne i zaczął naukę matematyki w Cambridge.

Alfred Sloan

Alfred Sloan urodził się w 1875 r.

ŁASZOWSKI ALFRED, pseud. Alfred Gerard, Edward Jastrząb, Jan Sowa i in.

ŁASZOWSKI ALFRED, pseud. Alfred Gerard, Edward Jastrząb, Jan Sowa i in.

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock znany jest jako „mistrz suspensu". Alfred Hitchcock zmarł w roku 1980.