Rocco i jego bracia

Czytaj Dalej

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów życia ludzkiego, a zarazem jeden z centralnych tematów refleksji, twórczości i kultury".

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim, opiekuńczym, jest obowiązkowy, odpowiedzialny, bierze życie takim jakie ...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim, opiekuńczym, jest obowiązkowy, odpowiedzialny, bierze życie takim jakie ...

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Ginie, a chłop, który znajduje jego zwłoki, ograbia je i wrzuca do dołu na kartofle. “Jeżeli tutejsza klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami, jeżeli ta klasa jest w stanie zwyrodnienia (.

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

Wskazuje ona na ścisłe reakcje pomiędzy światem żywych i umarłych oraz jedność tych dwóch światów w wymiarze poza–ziemskim. Wesele wiejskie przedstawione jest również w dramacie Sta–nisława Wyspiańskiego Wesele.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

Mariana Bugajskiego Jedno z głównych pytań – w studio czy w studiu? Tę czy tą – jak jest poprawnie?

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE W WYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

Jegośmierć jest chwalebna, bo chwalebny był jego żywot. W zbożnym dziele pomaga szlachcicowi - ziemianinowi jego żona, która jest wzorową,gospodarną kobietą, która dba o porządek w gospodarstwie, solidność i uczciwość.

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Jednak okazuje się , że cały kulturowy i ideowy dorobekludzkości już się w mniemaniu podmiotu lirycznego przeżył i nie ma mowy o powrocie doprzeszłości, do postaw i idei, które już były, bo żadna z nich nie stanowi lekarstwa na „bólistnienia” : wiara nie daje ukojenia, walka jednostki jest czymś absurdalnym, rezygnacja niezmniejsza bólu, a nadmierne użycie nie zaspakaja ...

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Jednak okazuje się , że cały kulturowy i ideowy dorobekludzkości już się w mniemaniu podmiotu lirycznego przeżył i nie ma mowy o powrocie doprzeszłości, do postaw i idei, które już były, bo żadna z nich nie stanowi lekarstwa na „bólistnienia” : wiara nie daje ukojenia, walka jednostki jest czymś absurdalnym, rezygnacja niezmniejsza bólu, a nadmierne użycie nie zaspakaja ...

IDEAŁY ŻYCIOWE KOCHANOWSKIEGO WYRAŻONE W JEGO FRASZKACH I PIEŚNIACH

Jeśli człowiek sam sobie pomaga to Bóg go chroni.  „Na lipę” Ukazana jest tu zaduma nad urokami świata i piękna przyrody, pochwała odpoczynku na łonie natury.

PATRIOTYZM W. POTOCKIEGO I JEGO OCENA WSPÓŁCZESNYCH

  „Pospolite ruszenie” Jest to obraz polskiego pospolitego ruszenia. Potocki wymienia najważniejsze przyjemności do których dąży społeczeństwo.

Epos antyczny i jego kontynuacje  

Kolejne 20 pieśni maluje dzieje powrotu Odysa, jego wspomnienia z podróży, przybycie na Itakę, powrót do domu w przebraniu i krwawą zemstę zgotowaną rozzuchwalonym zalotnikom. Na zakończenie bohater i jego syn godzą się ze swym ludem, wspierani przez bogów.

Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

Jeżeli pojawia się ziemia uprawna (w formie motywu), to pozbawiona jest ona najważniejszego wyznacznika płodności - zboża – pozostają jedynie puste kłosy, jak w utworach Jana Kasprowicza "a jęk się niesie po pustych zagonach na rżyskach rusza rozrzucone kłosy".

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - ARTYSTA I JEGO DZIEŁO

Mistrz jest autorem jednej książki: opowiadającej historię Piłata i Jeszui Ha-Nocri. Walka dobra ze złem −  w powieści szatan jest dobry −  walka dobra ze złem ma wymiar etyczny Współczesny świat Rosji lat 20/30 Moskwa jest ukazana przez Bułhakowa jako miasto ilustrujące problemy współczesnego świata.

Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej

Wskazuje ona na ścisłe reakcje pomiędzy światem żywych i umarłych oraz jedność tych dwóch światów w wymiarze pozaziemskim. Wesele wiejskie przedstawione jest również w dramacie Stanisława Wyspiańskiego Wesele.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Zagubienie naprawdę wartościowych jednostek i dramatyzm sytuacji niejednego człowieka stale pogłębiały się w istniejącej rzeczywistości, a jego najpełniejszy wyraz daje wspomniana poetka, przedstawiając zdeterminowanego człowieka w płynącym świecie, zanurzonego w otchłani rzeki Heraklita.

Starożytny rodowód humanizmu i jego artystyczna realizacja w poezji Jana Kochanowskiego

Humanizm jest bowiem połączeniem dwóch najistotniejszych szkół filozoficznych stoicyzmu i epikureizmu, funkcjonuje na zasadzie „złotego środka”, propagowanego przez Horacego.

Wykaż prawdziwość sądu, że przeżycia osobiste pisarza mają wpływ na jego twórczość artystyczną.

Mimo tego poniżenia, jakim było więzienie go z katem getta żydowskiego w jednej celi, autor nie uważa tego czasu za stracony, gdyż wiele się nauczył w tym czasie.

On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

Kondycja artysty traktującego swoją pracę jako pańszczyznę wobec systemu jest tragiczna, gdyż nie widzi on swojego pomysłu, zapału i rozważań w sygnowanym własnym przecież nazwiskiem dziele.

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego „jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Ginie, a chłop, który znajduje jego zwłoki, ograbia je i wrzuca do dołu na kartofle. „Jeżeli tutejsza klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami, jeżeli ta klasa jest w stanie zwyrodnienia (.