Rocca di Papa

Rocca di Papa

Czytaj Dalej

CIANO di CORTELLAZZO GALEAZZO (1903-1944) - polityk

Włoski minister spraw zagranicz­nych odegrał istotną rolę w kształto­waniu polityki państwa. Prawnik z wykształcenia, od 1925 r. poświę­cił się służbie dyplomatycznej, ale błyskotliwą karierę rozpoczął w 1930 r., gdy poślubił Eddę Mus-solini - córkę dyktatora Włoch. W 1935 r. objął...

Opisz teorię uwagi S. Di Nuovo

*Treści świadome, struktury pozn, uwaga mimowolna, zachowanie pozauwagowe

*Wszystkie te elementy tworzą pole uwagi

*Treści świadome to, co znajduje się w centrum naszej uwagi, a struktury poznawcze- elementy łatwo dostępne dla uwagi

Teoria uwagi S. Di Nuovo

Uwaga ma charakter aktywny. Zaznacza zw. między uwagą,a świadomością. Pole centrum uwagi to treści swiadome. Następne pole uwagi to doświadczenia życiowe, dostępne świadomości. Nastepne to uwaga mimowolna-analiza bez udziału swiadomości. Ostatnie pole uwagi, to zachowania pozauwagowe.

Kalcytonina, parathormon, 1,25-di (OH) D3 - struktura, mechanizm działania, regulacja gospodarki wapniowo – fosforanowej

 

PARATHORMON

Syntetyzowany jest jako preproparathormon, w wyniku ograniczonej proteolizy powstaje właściwy parathormon (PTH).

Funkcje:

działanie na kości – zależy od stężenia PTH. Jeśli jest ono działaniem pulsacyjnym w postaci małych dawek, przeważa efekt osteogenetyczny czyli PTH mediuje...

CASANOVA DI SEINGALT

(wym. ...sęgalt) Gioyanni Giacomo, 1725-98,'Wenecjanin, pamiętnikarz, literat, podróżnik, o życiu pełnym przygód w salonach stolic europejskich (również w Warszawie na dworze Stanisława Augusta), mający opinię uwodziciela, szarlatana, hazardzisty i awanturnika w więlkim stylu.

Aresztowanemu w 1755 w...

SACCO DI ROMA

(wym. sąkko...) Wł., 'zdobycie i splądrowanie Rzymu' od V do IX 1527 przez nm.-hiszp. wojska cesarza Karola V, które zamknęło właściwy okres Renesansu w Rzymie.

ACCADEMIA di SAN LUCA

Muziano, zatwierdzona przez pap. Grzegorza XIII bullą z 15 X 1577, a różnymi przywilejami obdarzona przez pap. ; od czasów pap. klementyńskimi (od pap.

ACCADEMIA di SANTA CECILIA

Szczególną opieką otaczali akademię Grzegorz XIII i Urban VIII; 1893 przemianowana przez Piusa IX na Akademię pap.

ANGELICUM, Pontificia Università di S. Tommaso d'Aquino, domin

powstało z przekształcenia Collegium Divi Thomae de Urbe, zatwierdzonego 1580 przez pap.

ANGELITKI, Angeliche di S. Paolo, barnabitki, gwastalki

Augustyna, zatwierdzoną 15 I 1535 przez pap. , przejrzane przez Karola Boromeusza, otrzymały aprobatę pap. Papież Benedykt XV zwolnił a.

ANNA od JEZUSA, Anna di Lobera OCD

ur. 25 XI1545 w Medina del Campo (Hiszpania), zm. 4 III 1621 w Brukseli; Do zak. wstąpiła 1570 w Ávili, śluby zak. złożyła 1571 w Salamance;

współpracowała z Teresą Wielką w dziele reformy zak., pomagała jej przy zakładaniu klasztoru w Beas (Andaluzja), gdzie została przełożoną; założyła domy...

ANNIBAL di CAPUA abp.

Był synem Wincentego, księcia Termoli; ukończył w Padwie filozofię, w Pawii uzyskał doktorat prawa; pap.

ANSELMIANUM, Pontificio Ateneo di S. Anselmo

powstało 1867 za zgodą pap. kasyneńskiej i zatwierdzonego przez pap. przyznane przez pap. do rangi instytutu pap.

ARNOLFO di CAMBIO, Arnolfo di Lapo

Pawła za Murami (1285) i w kościele Santa Cecilia in Trastevere w Rzymie (1295) grobowiec pap.

BOSE, Comunità dì Bose

Międzywyznaniowa wspólnotachrzęść, zał. 1968 w Bose k. Magnano (Piemont), w celu realizowaniaideałów ewangelicznych na wzór monastyczny.

Inicjatywa wyszła od młodzieży akademickiej ośrodka ekum.w Turynie, z którego 4 osoby (inicjator E. Bianchi — katolik,szwajc. pastor Daniel Attinger i 2...

BOTTICELLI SANDRO, właśc. Alessandro di Mariano Filipepi

ur. 1444 (1445 ?) we Florencji, zm. 17 V 1510 tamże,Malarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli flor. quattrocento,uczeń Filippa Lippi.

Odznaczał się głęboką znajomością mitologii gr., Biblii, hagiografiii literatury pięknej, co wyraziło się w tematyce jegoobrazów. Malował portrety, obrazy...

BRAMANTE, Donato di Pascuccio d'Antonio

Lauranąprzy budowie zamku w Urbino; od 1480 działał jako architektw Mediolanie na dworze książęcym; 1499 przeniósł się do Rzymu,1503 pap. Pietro in Montorio (1500-02);w Watykanie — rozbudowa pałacu pap.

BRONZINO, Agnolo di Cosimo, Agnolo Tori

ur. 17 XI1503 w Monticelli k. Florencji, zm. 23 XI 1572 we Florencji,Malarz, najwybitniejszy przedstawiciel flor. manieryzmu.Był uczniem i współpracownikiem J. -> Pontormo, a od ok.1540 nadwornym artystą Medyceuszów.

W twórczości ulegałB. wpływom Michała Anioła; jego obrazy odznaczają się finezjąi...

CANOBIO GIOVANNI FRANCESCO, Mazza di Canobio bp.

rozpoczął za pap. Pierling, Papes et tsars, P 1890, 71-72; Pastor VII 152-196 (passim); HierCat III 198; C.