Rocca San Giovanni

Czytaj Dalej

FIORE, Flore, San Giovanni in Fiore (Kalabria)

Tanucciego(1752-76 minister Ferdynanda IV) przetrwały tylkoopactwa San Giovanni di Fiore i F o n t e L a u r e a t o , zniesionej e d n a k za rządów napoleońskich (1806-09).

MESSĘ GIOVANNI (1883-1968) - marszałek

Oficer włoski, w 1940 r. dowódca korpusu na froncie greckim, od lipca 1941 r. dowodził Włoskim Kor­pusem Ekspedycyjnym w Rosji (CSIR, od lata 1942 r. - XXXV kor­pus), choć był przeciwny udziałowi włoskich żołnierzy w walkach w Związku Radzieckim. Na po­czątku listopada 1941 r. powrócił do Rzymu. 5...

Przyszłość demokracji wg Giovanni Sartoriego i Roberta Dahla

Sartori ( pytanie pierwsze „ wolność od a wolność do „)

Są to 2 ważne sprawy , demokracja bezpośrednia charakteryzowała się wolnością do mówienia- prawdziwy obywatel aktywny jest politycznie

Demokracja pośrednia- to wolność od obywatel nie musi angażować się w życie...

Demokracja bezpośrednia a demokracja pośrednia w ocenie Giovanni Sartotirego

Demokracja bezpośrednia: charakteryzowała się wolnością do mówienia – prawdziwy obywatel i demokracja pośrednią – to wolność od obywatel nie ma angażować się w sprawy polityczne.

Demokracja bezpośrednia pozwala na ciągły udział „ludu” w sprawowaniu władzy, demokracja pośrednia ogranicza się do...

Demokracja współczesna i jej przyszłość według Giovanni Sartoriego

Demokracja współczesna (pośrednia) polega na tym, że obywatele z poszczególnych okręgów wyborczych wybierają swoich przedstawicieli którzy później podejmują decyzje o państwie większością głosów.

ZALETY:

■ wieloetapowy proces podejmowania decyzji

■ demokracja pośrednia prowadzi do polityki jako...

San Marino - Informacje ogólne

San Marino jest najstarszą europejską republiką parlamentarną, która powstała w 301 r. N.e..

Najwyższym organem ustawodawczym jest 60-osobowa Wielka Rada Generalna., wybierana na pięć lat. WRG wysłania spośród siebie rząd (Rada Państwa), sprawujący władzę wykonawczą wraz z dwoma kapitanami...

MAVER GIOVANNI

MAVER GIOVANNI, ur.

del CARPINE Giovanni da Pian

1182-1252, Podróżnik włoski, franciszkanin: Groźba najazdów Mongołów (zwanych wówczas w Europie Tatarami, choć było to tylko jedno z plemion mong.) skłoniła papieża Innocentego IV po soborze lyońskim do wysłania 4 poselstw do chana mongolskiego dla nawiązania z nim kontaktu, wejścia w układy i...

FIESCO Giovanni Luigi

W 1547 Giovanni Luigi, wraz z innymi znakomitymi przedstawicielami rodu Fieschi, zawiązał spisek przeciw doży Andrea Doria.

OR SAN MICHELE

Orsanmichele, oratorium we Florencji, wysoki 2-piętrowy budynek, zbud. przez Fr. i Simone Talentich i in. między 1337 i 1404, jako hala zbożowa.

Parter w 1355 przebudowany na kościół. Zewn. ściany ozdobione posągami patronów Arti Maggiori (wielkich gildii) dłuta Ghibertiego, Verrocchia, Giambologny...

SAN GIMIGNANO

(wym. dżiminiąno) Miasto w prowincji Siena w środk. Włoszech, na wzgórzu, jedno z najbardziej interesujących małych miast toskańskich, dających najwierniejszy obraz śrdw. miasta włoskiego. Domy z XIII-XV w. z wieżami obronnymi.

Wg tradycji było tych wież pierwotnie 76, zachowało się 13. W czasie...

de SAN MARTIN Jose

1778-1850, Rewolucjonista płd.-amerykański; w 1779-1811 przebywał w Europie; po odbyciu kampanii przeciw Napoleonowi I w wojsku hiszp. powrócił, aby oddać swe siły rewolucji we własnym kraju.

W 1816 utworzył armię, z którą przekroczył Andy przez przełęcze Los Patos i Uspallata, aby zaatakować...

da VERRAZANO Giovanni

ok. 1483-ok. 1528,. Włoski żeglarz i podróżnik, rodem z Florencji, na służbie króla fr. Franciszka I, badał wybrzeże Ameryki Płn. w 1524, prawdop. od Płn. Karoliny do Maine, w celu znalezienia cieśniny, którą można by dopłynąć do Chin.

Był zapewne pierwszym Europejczykiem, który znalazł się w...

ACCADEMIA di SAN LUCA

Reale Accademia Romana di San Luca, Akademia Św. Łukasza, zał. 1577 w Rzymie z inicjatywy G. Muziano, zatwierdzona przez pap. Grzegorza XIII bullą z 15 X 1577, a różnymi przywilejami obdarzona przez pap. Sykstusa V i Urbana VIII. Powstała z korporacji hafciarzy, rzeźbiarzy, architektów i malarzy, którzy za...

ACQUADERNI GIOVANNI

Fabrini, // conte Giovanni A.

ADORNO GIOVANNI AGOSTINO

ur. 1551 w Genui, zm. 29 VII 1591 w Neapolu, Współzałożyciel zakonu -> kleryków regularnych mniejszych. Pochodził z wpływowej rodziny genueńskiej; początkowo pracował w służbie dyplomatycznej, pod wpływem św. Ludwika Bertranda postanowił założyć nowy zak.;

w Vallombrosa napisał szkic reguły;...

ANDREANI, Adrianus GIOVANNI BATTISTA SJ

ur. 1604 w Orvieto (Włochy), zm. 5 VIII 1675 w Rzymie, Kaznodzieja. Do zak. wstąpił 1623; uczył wymowy w kolegium rzym.; wysłany do Polski, wykładał filozofię w Wilnie, gdzie 1645-48 był prefektem studiów;

1648-51 zarządzał domem profesów w Warszawie; był kaznodzieją na dworze Jana Kazimierza i z jego...

ANDREINI GIOVANNI BATTISTA

ur. 9 II 1578 we Florencji, zm. 7 VII 1654 w Reggio Emilia, Wł. aktor, dramaturg i poeta. Był synem Francesco i Isabelli A., znanych aktorów commedia dell'arte; od wczesnej młodości grał w trupie ojca zw. „Gelosi", nast. wędrował po Włoszech, Francji i Niemczech jako kierownik trupy „Fedeli";

pod koniec...

ANERIO GIOVANNI FRANCESCO ks.

ur. 1567 w Rzymie, zm. 9 VI 1630 w Grazu, Kompozytor szkoły rzym., kontynuator stylu polifonii a cappella (G.P. Palestrina), śpiewak. W 1575--79 śpiewał w chórze chłopięcym Palestriny przy bazylice św. Piotra w Rzymie;

1600-03 był dyrygentem kapeli w bazylice św. Jana na Lateranie, 1613-20 w kościele S...

ANTONELLI GIOVANNI SchP

Giovannozzi, // padre Giovanni A.