Rocca San Felice

Czytaj Dalej

San Marino - Informacje ogólne

San Marino jest najstarszą europejską republiką parlamentarną, która powstała w 301 r. N.e..

Najwyższym organem ustawodawczym jest 60-osobowa Wielka Rada Generalna., wybierana na pięć lat. WRG wysłania spośród siebie rząd (Rada Państwa), sprawujący władzę wykonawczą wraz z dwoma kapitanami...

OR SAN MICHELE

Orsanmichele, oratorium we Florencji, wysoki 2-piętrowy budynek, zbud. przez Fr. i Simone Talentich i in. między 1337 i 1404, jako hala zbożowa.

Parter w 1355 przebudowany na kościół. Zewn. ściany ozdobione posągami patronów Arti Maggiori (wielkich gildii) dłuta Ghibertiego, Verrocchia, Giambologny...

SAN GIMIGNANO

(wym. dżiminiąno) Miasto w prowincji Siena w środk. Włoszech, na wzgórzu, jedno z najbardziej interesujących małych miast toskańskich, dających najwierniejszy obraz śrdw. miasta włoskiego. Domy z XIII-XV w. z wieżami obronnymi.

Wg tradycji było tych wież pierwotnie 76, zachowało się 13. W czasie...

de SAN MARTIN Jose

1778-1850, Rewolucjonista płd.-amerykański; w 1779-1811 przebywał w Europie; po odbyciu kampanii przeciw Napoleonowi I w wojsku hiszp. powrócił, aby oddać swe siły rewolucji we własnym kraju.

W 1816 utworzył armię, z którą przekroczył Andy przez przełęcze Los Patos i Uspallata, aby zaatakować...

ACCADEMIA di SAN LUCA

Reale Accademia Romana di San Luca, Akademia Św. Łukasza, zał. 1577 w Rzymie z inicjatywy G. Muziano, zatwierdzona przez pap. Grzegorza XIII bullą z 15 X 1577, a różnymi przywilejami obdarzona przez pap. Sykstusa V i Urbana VIII. Powstała z korporacji hafciarzy, rzeźbiarzy, architektów i malarzy, którzy za...

ANDREIS FELICE d' CM

ur. 12 lub 13 XII 1778 w Demonte (Piemont), zm. 15 X 1820 w Barren (Missouri), Misjonarz.

Do zgrom, wstąpił 1797; święcenia kapł. przyjął 1801, po czym był nauczycielem w kolegiach w Piacenza i Rzymie; 1816 wyjechał do Ameryki Pn., gdzie jako wikariusz gen. bpa Nowego Orleanu L. Dubourga zarządzał wsch...

BARTŁOMIEJ z SAN CONCORDIO (z Pizy) OP

ur. 1260 w San Concordio k. Pizy, zm. 11 V 1347 w Pizie, Kaznodziejai pisarz teologiczny.

Do zakonu wstąpił 1277; studiował w Bolonii i Paryżu, gdzieuzyskał doktorat z prawa, nast. uczył w Lukce, Florencji i Rzymie;jego najwybitniejsze dzieło De documentis antiquorum(Tr 1601) jest obszernym zbiorem...

BETANCUR, Bethencourt PEDRO de SAN JOSÉ

ur. 21 III 1626 w Chasma na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie), zm. 25 IV 1667 w Gwatemali, Zał. betlejemitów (3).

Był potomkiem Jeana de Béthencourt, normandzkiego zdobywcy1402 Wysp Kanaryjskich; 1650 udał się do Gwatemali,gdzie ciężkie warunki materialne zmusiły go do korzystaniaz jałmużny w klasztorze...

CAPPELLO FELICE MARIA SJ

ur. 8 X 1879 w Cavioladi Falcade (prow. Belluno), zm. 25 III 1962 w Rzymie, Kanonista.

Po święceniach kapł. pracował 1902-05 w duszpasterstwie par. ;1904-06 odbył specjalizacje w zakresie filozofii, teologii i prawakan. (doktoraty); 1906-13 wykładał prawo i Pismo św. w Belluno;1913 wstąpił do zakonu;...

CHIUSA di SAN MICHAELE, Cluse, Clusinum

Opactwo św. Michała na górze Pirchiriano k. Suzy (Piemont), ośrodek benedyktyńskiej kongregacji.

1. Początki legendarne opactwa podaje kronika klasztoru (MGHSS XXX 2, 959,970); kościół św. Michała, istniejący już w okresie Longobardów, odbudował pod koniec X w. Jan Wincenty, uczeń opata Romualda...

DOMINIK z SAN GEMIGNANO

ur. w San Gemignano (k. Sieny), zm. przed 1436 w Bolonii, Prawnik kanonista.

Był wik. generalnym bpa Modeny, prof. uniw. w Bolonii i audytorem Kamery Apost.; brał udział w synodzie w Pizie. Jego dzieła mało systematyczne i pod względem kryt. często niewystarczające zawierają bogactwo materiału...

ESKURIAL, Escorial, Real Monastero de san Lorenzo el Escorial

Późnorenesansowy zespół architektoniczny (1559-84) u stóp Sierra de Guadarrama (50 km na pn.-zach. od Madrytu), wzniesiony przez króla Filipa II na pamiątkę zwycięstwa oddziałów hiszp. nad franc, w bitwie pod Saint-Quentin 10 VIII 1557 i dlatego poświęcony św. Wawrzyńcowi Diakonowi; kompleks zabudowań, z...

FIORE, Flore, San Giovanni in Fiore (Kalabria)

Opactwomacierzyste niezależnej kongr. benedyktyńskiej powstałejw wyniku reformy cystersów przeprowadzonej przez Joachimaz Fiore.

1. O p a c t w o - pod wezw. św. Jana założył 1188 (lub1189) Joachim z Fiore (po rezygnacji z urzędu opata w Santa Maria di Corazzo) w celu realizacji eremickiegoi d e a ł u...

FIORETTI, Fioretti di san Francesco

Wybór legend oFranciszku z Asyżu zaczerpniętych z wcześniejszego tekstułac. Actus beati Francisa et sociorum eius (prawdopodobnieautorstwa brata Ugolino da Santa Maria in Montegiorgio) pochodzącychz XIII w., kontynuowanych anonimowo w X I V w.

Oprócz 53 wybranych rozdziałów z Actus (tłumaczonychprzez...

GROSSI GONDI FELICE SJ

ur. 16 IX 1860 w Rzymie,zm. 31 III 1923 tamże, archeolog, epigraf.

Do zakonu wstąpił 1881; po studiach filoz.-teol. w seminariumzak. przyjął 1887 święcenia kapł.; specjalizował się wliteraturze staroż. na Uniwersytecie Rzym., uzyskując doktorat;wykładał literaturę wł. i klasyczną w kolegiach zak...

GUERRA FELICE AMBROGIO abp. SDB

ur. 7 XII 1866w Volpedo (Wiochy), zm. 10 I 1 9 5 7 w Gaecie, misjonarz.

W 1885 wstąpił do nowicjatu w San Benigno Canavese,gdzie 1886 złożył profesję zak.; 1887 wyjechał z XI ekspedycjąmisjonarzy salezjańskich do Ameryki Pd. (Urugwaj); poprzyjęciu 1890 święceń kapł. w Buenos Aires...

HAWANA, San Cristóbal de la Habana

Stolica państwaKuby, siedziba metropolii z sufraganiami Pinar del Rio i Matanzas.

M i a s t o założył 1515 Hiszpan Diego Velazquez; w porcieH. ze względu na geogr. i strategiczne położenie zatrzymywałysię hiszp. statki w drodze z Piw. Iberyjskiego do kolonii wAmeryce; 1656 rozpoczęto budowę muru...

CHO - CHO - SAN (postać operowa)

Damskie harakiri

Główna bohaterka opery Giacoma Pucciniego Madame Butterfly. Akcja rozgrywasię w Nagasaki w 1900 roku. W japońskim porcie zatrzymał się na dłużejamerykański statek wojenny, a służący na nim młody oficer Pinkerton poznaje pięknągejszę Cho-cho-san. Młodzi biorą ślub, po czym wkrótce...

SAN (Storage Area Network)

SAN (Storage Area Network) - koncepcja dwukierunkowej lokalnej lub kampusowej sieci komputerowej, umożliwia bezpośrednie łączenie serwerów bazodanowych, plikowych i aplikacyjnych z superkomputerami i zdalnymi pamięciami masowymi o dużych pojemnościach.

Urządzenia sieci komunikują się za...

HAITI (San Domingo), państwo na M. Karaibskim w zach. części wyspy o tej samej nazwie

Od czasu zawarcia pokoju w Ryswick (1697) ta część wyspy należała do Francji i była nazywana Saint--Domingue. Francuzi rozwinęli tu oparte na pracy niewolniczej plantacje trzciny cukrowej, bawełny, kawy i indy go. W początkach Rewolucjij wybuchły bunty niewolników. 13 i 15 V 1791 Konstytuanta...