Rocca Pia

Czytaj Dalej

ANNA, PIA MATER AVE, cuius nomen est suave

Sekwencja ku czci św. Anny, powstała w 1. poł. XVI w. w Krakowie, prawdopodobnie w środowisku bernardyńskim. Tekst odnaleziony 1964 przez H. Kowalewicza w drukowanym Mszale krak. z 1532;

jest to przeróbka XV-wiecznej sekwencji z Tegernsee o tym samym początku (AH IX 99) wg schematu melodycznego znanej...

GÓRSKA PIA

ur. 15 IV 1878 w Woli Pękoszewskiejk. Skierniewic, zm. 13 VI 1974 w Krakowie, malarka i pisarka.

Po ukończeniu 1906 kursu specjalistycznego pracowaław warsz. ochronkach, a podczas I wojny świat, była ich wizytatorką;1922-28 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych wWarszawie; jej dorobek malarski wystawiano...