Roc des Saints Peres

Czytaj Dalej

Das Problem des XX Jahrhunderts - Staus

Der Verkehr ist DAS Problem des XX Jahrhunderts. weniger befahrene Nebenstraßen in unsere Fahrtroute einschließen, oder wir können die Benutzung des Autos ganz aufgeben und sich mit der Bahn fortbewegen.

Deklination des Adjektiv

Des - en Der - en Des - en Der - en D.

Charakterystyka kanałów wapniowych: VOC, ROC, SMOC

 

Kanały VOC, ROC i SMOC są kanałami wapniowymi.

kanał VOC – jest charakterystyczny dla mięśni, sterowany potencjałem

kanał ROC – jest klasycznym receptorem jonotropowym, substancja pobudzająca przyłącza się do domeny zewnątrzkomórkowej kanału -> następuje otwarcie kanału -> napływ...

POLONAIS, LE. Journal des interets de la Pologne, miesięcznik

Journal des interets de la Pologne (od 1835 podtyt.

JARDIN DES PLANTES

W 1640 ogród (Jardin royal des herbes medicinales, późn.

Des KNABEN WUNDERHORN

Nm., 'Cudowny róg chłopca', słynny zbiór nm. pieśni lud. (Heidelberg 1806-08) Achima von Arnim i Ciem en sa Brentano. Stał się źródłem natchnienia i motywów większości nm. poetów lirycznych romantyzmu i ich następców, jak Eichendorff, Uhland, Morike, Geibel, Greiff, Heine, Lenau, a spośród innych -...

TRYBUNA LUDÓW, właśc. „La Tribune des Peuples", franc. dziennik polit.

„La Tribune des Peuples", franc. Mickiewicz: La tribune des Peuples, Paryż-Kr.

DES

Ogólna charakterystyka "DES - Delivered Ex Ship" (oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, w której sprzedający przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia towarów wyłącznie drogą wodną do portu wyznaczonego przez kupującego, ponosząc przy tym wszystkie koszty i ryzyko związane z transportem.

PROMENADE DES ANGLAIS

(wym. promóna:d dezaglę) Fr., 'Promenada Anglików', aleja w Nicei (na Lazurowym Wybrzeżu w płd. Francji), granicząca od strony płd. z plażą morską, a od płn. zabudowana hotelami i innymi gmachami.

„REVUE DES DEUX MONDES"

(wym. rowu de do mą:d) Fr., 'Przegląd dwóch światów', zał. w 1829 w Paryżu czasopismo poświęcone sprawom krajowym i zagranicznym; zakupione zostało w 1831 przez Franęois Buloza, który nadał mu charakter literacko-filozoficzny i uczynił z niego jeden z najważniejszych periodyków XIX w. w...

SAINT - GERMAIN - DES - PRES

(wym. sę żermę dttprę) Słynne opactwo paryskie na lewym brzegu Nokwany, zał. w 558 przez Childeberta I z dynastii Mcrowingów. Grobowce wielu królów tej dynastii.

Kościół i opactwo wielokrotnie niszczone. Obecny kościół w stylu romańskim pochodzi z 1. poł. XI w. /,c starego opactwa, zburzonego w czasie...

BRACIA SZEWCY i BRACIA KRAWCY, frères cordonniers — frères tailleurs, Société des Frères Chrétiens de St. Crépin et St. Crépinien

Vachet, L'artisan chrétien ou la vie du bon Henry, maistre cordonnier, instituteur et supérieur des frères cordonniers et tuilteurs.

CENTRE INTERNATIONAL de PUBLICATIONS OECUMÉNIQUES des LITURGIES (CIPOL)

Międzynar. towarzystwonauk. o profilu ekum., zał. 1971 w Paryżu.

Zajmuje się inwentaryzacją, katalogowaniem i mikrofilmowaniemliturg. rpsów, ksiąg i przedmiotów kultu oraz in. dokumentówliturg. całego chrześcijaństwa, a także związanychz tą problematyką nie publikowanych rozpraw doktorskich;

stanowi...

COMITÉ PERMANENT des CONGRES INTERNATIONAUX pour l'APOSTOLAT des LAÏCS

działalności Kościoła oraz zabiegał o pogłębienie studiów w tym zakresie; 1960-67 wydawał kwartalnik „Apostolat des laïcs.   Panorama de l'apostolat organisé des talcs dans le monde, R 1963, 75-78; BdM I 340-342.

DES MOINES

Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Iowa) eryg. 12 VIII 1911 jako sufr. Dubuque.

Misje kat. na terytorium obecnej diec. zapoczątkowali 1838 jezuici P.J. de Smet i F.F.L. Verreydt; pierwszy prob. G. Plathe zbudował w D. po 1851 kościół St. Ambrose; wybitnymi bpami byli organizator diec. A. Dowling (1912-18) oraz...

DOMBESKI OŚRODEK EKUMENICZNY, Groupe des Dombes

Dudek, Perspektywy doktrynalnego dialogu ekumenicznego, AK 71(1968) 473-487; Thèses des Dombes 19651970, PD 23(1971) 4152; Groupe des Dombes, Vers une même foi eucharistique? Dumont, A propos des accords des Dombes, NV 48(1973) 294298; Groupe des Dombes, Pour une réconciliation des ministères.

FEDERACJA MIĘDZYNARODOWA UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH, Federation Internationale des Universités Catholiques (FIUC)

F I U C współdziała z ONZ, UNESCO, Association desCollèges et Universités Catholiques des USA, z AssociationI n t e r n a t i o n a l e des Universités oraz z Conférence des OrganisationsInternationales we Fryburgu Szwajcarskim.

FEDERATION UNIVERSELLE des ASSOCIATIONS CHRÉTIENNES d' ÉTUDIANTS (FUACE)

Światowachrzęść, federacja studentów wyrosła z Evangelical Alliance(—» alians II B 6), utworzona 1895 w Vadstena (Szwecja), zsiedzibą w Genewie; zrzesza 84 organizacje krajowe, główniez państw zach. i trzeciego świata.

Uznaje Jezusa Chrystusa za najwyższy i powsz. autorytetrei. i mor., zachowuje...

FRUSIUS, Des Freux ANDRÉ SJ

ur. na pocz. XVI w.w C h a r t r e s , zm. 26 X 1556 w Rzymie, teolog, humanista.

Po przyjęciu święceń kapł. byt proboszczem w Thiverval(dep. Seine-et-Oise); do zakonu wstąpił 1541 w Rzymie,dokąd przybył słuchać kazań św. Ignacego Loyoli; 1542-47uzupełniał studia teol. w Padwie; 1548-49 uczył...

Filozofia: Rene Des Cartes (Kartezjusz)

KARTEZJUSZ (Rene Des Cartes lub Rene Descartes, łac.