Roc Roe

Czytaj Dalej

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE Return on Equity)

Jest uznawany za najbardziej adekwatną miarę korzyści osiąganych przez właścicieli spółki. Jest on relacją miedzy zyskiem netto a kapitałem własnym, zaangażowanym w działalność gospodarczą. Określa on zatem efektywność zainwestowania kapitału własnego.

Biorąc pod uwagę, że w gospodarce...

Charakterystyka kanałów wapniowych: VOC, ROC, SMOC

 

Kanały VOC, ROC i SMOC są kanałami wapniowymi.

kanał VOC – jest charakterystyczny dla mięśni, sterowany potencjałem

kanał ROC – jest klasycznym receptorem jonotropowym, substancja pobudzająca przyłącza się do domeny zewnątrzkomórkowej kanału -> następuje otwarcie kanału -> napływ...

Poradnictwo zawodowe- Akty prawne,John L. Holland - założenia,Anna Roe

Poradnictwo zawodowe- Zagadnienia z wykładu prowadzenie- Dr. E. Sarzyńska AKTY PRAWNE - Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) – podstawowy akt prawny , z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego - Ustawia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zobowiązuje placówki oświatowe „do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”. Akty prawne obowiązujące w systemie oświaty - Rozporządzenie ...