Roby Manuel

Czytaj Dalej

AICARDO JOSÉ MANUEL SJ

Velie, El Padre José Manuel A.

ALMEIDA MANUEL d' SJ

ur. 1580 w Viseu (Portugalia), zm. 10 V 1646 w Goa, Misjonarz, historyk. Do zak. wstąpił 1594; wysłany 1601 do Indii, został rektorem domu nowicjatu w Goa i kolegium w Bazaim;

1621 udał się do Etiopii jako wizytator i przełożony misji jez.; kiedy 1634 ces. Fasiladas usunął z Etiopii misjonarzy, A...

ALVAREZ MANUEL SI

ur. 1526 w Ribeira Brava (Madera), zm. 30 XII 1583 w Evora, Portug. nauczyciel języków klasycznych. Był rektorem kolegium w Coimbrze i Evorze; autor gramatyki łac. De institutione grammatica, libri tres, Li 1572, zaleconej przez Ratio studiorum i używanej powszechnie jako podręcznik w szkołach...

CHRYZOLORAS MANUEL

Manuele C, Fi 1941; R.

DIAZ MANUEL Mł. SJ

Chiń. przydomek Jang Ma-no, ur. 1574 w Castelo Branco (środk.wsch. Portugalia), zm. 4 III 1659 w Hangczou (wsch. Chiny), misjonarz. Do zakonu wstąpił 1592; 1601-10 pracował w Indiach, od 1610 w Chinach; był wykładowcą teologii w Makau, Fucien i Czeciang, a 1626-36 i 1650-54 wiceprowincjałem.

Wydał w...

DOMINGO y SOL MANUEL

Torre», Vida del sierro de Dios Manuel D. Martil, Manuel D.

GALVEZ MANUEL

Anzoátegui, Manuel G. Kisnerman, Bibliografia de Manuel G. Desinano, La novelística de Manuel G.

HOLOBOLOS MANUEL

Treu Manuel Holobolos, ByZ5(1896) 538-559); z pism filoz.

Peter MANUEL

Okazało się przy tym, że tenże Manuel był przesłuchiwany na okoliczność zabójstwa AnneKneilands przed dwoma laty, zwróciły bowiem uwagę liczne zadrapania na jego twarzy,powstałe najwyraźniej tej nocy, gdy dokonano zbrodni.

GODOY Y ALVAREZ DE FARIA Manuel (12 V 1767 - 7 X 1851), polityk hiszp.

Ur. w Badajoz, pochodził z rodziny szlacheckiej z Estrema-dury, w wieku 17 lat wstąpił do gwardii królewskiej. Z racji pięknej postawy został faworytem królowej Marii Luizy Parmeńskiej.

Od 1791 min., 1792 premier, potem faktyczny dyktator. Próbował zapobiec egzekucji Ludwika XVI i początkowo był...