Robson Ponte

Czytaj Dalej

BASSANO (da Ponte)

Rodzina sławnych malarzy szkoły weneckiej, mieszkająca w Bassano k. Wenecji (stąd nazwisko).

Twórczość malarska warsztatu B. o charakterze eklektycznym,niezwykle popularna w Hiszpanii, Francji i Holandii(zwł. Jacopo B.), wywarła znaczny wpływ na malarstwow tych krajach.

1. FRANCESCO (St.) — ur. w Bassano...