Robots Exclusion Protocol

Czytaj Dalej

ARP (Address Resolution Protocol)

ARP (Address Resolution Protocol) - protokół wyróżniania adresów TCP/IP, używany do uzyskiwania fizycznych adresów węzłów sieci IP w sytuacjach, gdy znane są tylko ich adresy logiczne. ARP stosuje metodę dynamicznego określania adresu fizycznego, polegającą na rozgłaszaniu w sieci adresu poszukiwanego...

CMIP (Common Management Information Protocol)

CMIP (Common Management Information Protocol) - wspólny protokół zarządzania siecią oparty na modelu ISO/OSI, szczególnie przydatny do współpracy z publiczną, komutowaną siecią telefoniczną. Służy przede wszystkim do zarządzania siecią publiczną PSTN dla właściwego formatowania przesyłanych...

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) - jeden ze sposobów trasowania pakietów przez sieć Internetu z zastosowaniem techniki RPF (Reverse Path Flo- oding), w metodzie tej ruter sieci szkieletowej okresowo usiłuje się dowiedzieć (reflooding), czy istnieją inne rutery z uprzednio zdefiniowanej grupy...

EAP (Extensible Authentication Protocol)

EAP (Extensible Authentication Protocol) - jeden z wielu protokołów (PAP, CHAP, EAPOE) uwierzytelniania użytkowników działających w sieciach LAN, o cechach adaptowanych z dwustronnego protokołu PPP. Podczas gdy PPP oferuje jedynie proste uwierzytelnianie użytkowników typu peer to peer - wykorzystując...

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) - rozszerzona, bardziej wydajna wersja wcześniejszego protokołu trasującego IGRP, wprowadzona w końcu lat 80. przez Cisco. Podobnie jak IGRP rozszerzony tryb protokołu używa mechanizmów trasowania distance vector, ale wprowadza inne cztery parametry...

FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) - program używany standardowo w Internecie do kopiowania plików między komputerami, korzystając z protokołu TCP/IP, także służy do zdalnego ściągania plików serwerowych do komputera klienta. Program aplikacyjny FTP stanowi kluczowy element wszystkich systemów używających...

GMPR (GARP Multicasting Registration Protocol)

GMPR (GARP Multicasting Registration Protocol) - protokół obsługi grupowej (multicast), stosowany w ruterach podczas trasowania pakietów przez Internet - umożliwiający trasowanie z przełączaniem pakietów w warstwie drugiej modelu ISO/OSI (zamiastwtradycyjnysposób w trzeciej warstwie sieciowej).

Znacznie...

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - prosty bezpołączeniowy protokół do obsługi stron webowych. Stanowi jednokierunkową platformę komunikacyjną klasy klient/serwer, obsługującą strony WWW między serwerem a przeglądarką klienta w relacji: żąda klient, obsługuje serwer.

Przeglądarki internetowe...

HTTP-ng (Hypertext Transfer Protocol - Next Generation)

HTTP-ng (Hypertext Transfer Protocol - Next Generation) - wersja protokołu HTTP, której celem jest  poprawa wydajności obsługi stron webowych przez wprowa- dzenie mechanizmów ochrony (S-HTTP) i innych narzędzi poprawiających efektywność działania. Podstawowa zaleta protokołu polega na przenoszeniu wielu...

IDRP (Interdomain Routing Protocol)

IDRP (Interdomain Routing Protocol) - jeden z protokołów rutowania, specyfikujący komunikację między ruterami zlokalizowanymi w różnych domenach sieci. Jest protokołem o cechach z kategorii link state (uwzględnia przepływność medium, czas opóźnień wprowadzanych z powodu przeciążeń), działa w...

IGPM (Internet Group Management Protocol)

IGPM (Internet Group Management Protocol) - podstawowy składnik protokołu rutowania rozsiewczego (rozgłoszeniowego) klasy IP multicast, działającego na grupę urządzeń połączonych przez sieć Internetu. Wspomaga technikę identyfikacji tych ruterów w sieci, przez kierowanie ruchu IP zjednego lub wielu...

IMAP (Internet Message Access Protocol)

IMAP (Internet Message Access Protocol) - współczesny protokół dostępu do poczty elektronicznej przez Internet (najnowsza wersja IMAP 4.0), działający bardziej efektywnie niż dotychczasowy P0P3. Protokół IMAP zapewnia większą sprawność przesyłanych komunikatów, lepszą ich skalowalność i...

IPv6 (Internet Protocol v.6)

IPv6 (Internet Protocol v.6) - najnowsza (szósta) wersja protokołu komunikacyjnego Internet, stopniowo zastępująca (od 1995 r.) poprzednią wersję IPv4. Do podstawowych cech funkcjonalnych nowego protokołu należą:

poszerzona przestrzeń adresowa do 16 oktetów (128 bitów);

hierarchiczna...

LAP-M (Link Access Protocol for Modems)

LAP-M (Link Access Protocol for Modems) - protokół korekcji błędów, zdefiniowany w specyfikacji V.42. Dla zapewnienia poprawności przesyłanych danych korzysta z kodowania nadmiarowego typu CRC i funkcji retransmisji z potwierdzeniem ARQ implementowanej w modemach analogowych.

LCP (Link Control Protocol)

LCP (Link Control Protocol) - jeden ze składników protokołu PPP, przewidywanego do obsługi transmisji data- gramowych w łączach dwupunktowych. Protokół LCP specy- fikuje metody kapsułkowania i wymiarowania pakietów oraz spełnią funkcje kontrolne (zakładanie i utrzymanie połączenia). Umożliwia także...

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - prosty protokół wywodzący się ze standardu usług katalogowych X.500 (1993 r.), zezwalający na dostęp do katalogów adresowych w sieciach TCP/IP w celu identyfikacji zasobów sieciowych. Stał się praktycznie standardem dostępu do usług katalogowych...

MAP (Manufacturing Automation Protocol)

MAP (Manufacturing Automation Protocol) - protokół automatyki przemysłowej opracowany przez General Motors dla sieci lokalnych z magistralą i przekazywaniem znacznika (standard IEEE 802.3). Zapewnia gwarantowany dostęp do sieci wymagany przez użytkownika działającego w czasie rzeczywistym - niezależnie o...

MNP (Microcom Networking Protocol)

MNP (Microcom Networking Protocol) - zestaw kilku protokołów powszechnie stosowanej metody bezstratnego zmniejszania plików danych w torach transmisyjnych, z równoczesnym zastosowaniem technik kompresji i korekcji błędów.

Z dziesięciu klas protokołów transmisji (MNP1-MNP10), opracowanych przez Microcom do...

MOSPF (Multicast Open Shortest Path Protocol)

MOSPF (Multicast Open Shortest Path Protocol) - jeden z bardziej zaawansowanych protokołów rutowania klasy IP multicast, pozwalający kierować ruchem wewnątrz zdefiniowanej grupy urządzeń multicastowych (rozgłaszanie grupowe). Protokół MOSPF korzysta z protokołu unicast do uzyskania informacji o dostępnych...

MPOA (Multi-Protocol Over ATM)

MPOA (Multi-Protocol Over ATM) - protokół trasowania pakietów w technologii IP Switching przez sieć ATM, obsługujący pliki generowane przez dowolny protokół komunikacyjny operujący w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI (IP, IPX, in.). Przy małym trafiku w sieci MPOA trasuje (warstwa 3) za pomocą kilku...