Robotniczo-Komunistyczna Partia Iraku

Czytaj Dalej

RUCH ROBOTNICZY (XIX / XX w.)

Bardzo szybko polska partia socjalistyczna zbudowała swe struktury w terenie i w 1893 do tej partii wstąpił Józef Piłsudski , który wkrótce stał się współredaktorem organu tej partii pt.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Uformowanie się masowych partii robotniczych

W 1898 roku na tajnym zjeździe w Mińsku powstała Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji ( SDPRR ). Sformułował on tezy dotyczące zasad działania partii, którą nazwał partią * nowego typu *.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH ROBOTNICZY NA ZIEMIACH POLSKICH

Mimo poważnego osłabienia partia prowadziła działalność przez 2 lata do 1886r. Wtedy, w wyniku dalszych aresztowań, pierwsza w historii Polski partia robotnicza została rozbita.

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Część z nich, zgrupowana wokół Lovetta, tak zwana partia siły moralnej, uważała, że społeczeństwo można pozyskać dla swych koncepcji drogą perswazji.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PARTIE ROBOTNICZE: PPR i PPS (lubelska)

W grudniu 1945 roku odbył się I Zjazd Polskiej Partii Robotniczej. Pozycje najsilniejszej partii PPR zdobywała na ziemiach zachodnich i północnych.

Koncepcja zburżuazyjnienia klasy robotniczej

Zmieniło się przywiązanie robotników do związków zawodowych, zaczęli powoli głosowa na partie mieszczańskie.

Sprawa robotnicza. Socjalizm

Sytuacja sprawy robotniczej w Niemczech: + do 1862 istniały tylko oświatowe związki robotnicze + ogromnym powodzeniem cieszyły się poglądy Hermana Schultze-Delitzscha, który poprawę robotników wiązał z zakładaniem spółdzielni + później wśród robotników popularność zdobył Ferdynand Lassalle, który głosił potrzebę demokratycznych wyborów + 1863 – Lassalle tworzy Powszechny Niemiecki Związek Robotniczy, jednak ...