PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO WYBORCZE

Chodzi o to, że liderzy partyjni biorą udział w nominowaniu kandydatów przystępujących do walki wyborczej, kontrolują przebieg kampanii, następnie sprawdzają reprezentantów zasiadających w ciałach przedstawicielskich pod kątem realizacji programu partii oraz czy są wobec niej lojalni.

PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO KLIENTELISTYCZNE

Partia tworzy klientelę wyborczą, która pod względem składu jt dosyć przypadkowa, czyli nie jt to jakaś jednorodna grupa społeczna, leczy wyborcy, którzy głosują w zamian za spełnienie oczekiwanych korzyści. Taka partia nie ma własnej bazy wyborczej, kształtuje ją podczas kampanii wyborczej.

GENETYCZNY MODEL POWSTAWANIA PARTII WG DUVERGERA

tworzone zostały zmuszone do wyjścia z parlamentu i kreacji terenowych struktur partyjnych, które w Anglii pozwoliły na utworzenie Partii Konserwatywnej (Torysi) i Partii Pracy (Wigowie).

ETAPY PROCESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII POLITYCZNEJ

- partie notabli; - powstanie partii chadeckich w drugiej połowie XIX wieku; - relacje pomiędzy instytucjami a organizacjami; - instytucje mają dużą inercję.

OMÓW DWA WYMIARY OCENY ROZMIARU PROCESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII

Poziom systemowości odnosi się do wewnętrznej spoistości organizacyjnej partii. Systemowość rośnie, gdy nasilają się więzy współzależności między grupami wewnętrznymi, a to przynosi partii szereg korzyści.

PIĘĆ WSKAŹNIKÓW ZAKRESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII

Partie zamknięte są bardziej zinstytucjonalizowane, przez co trudniej przebić się tam liderom grup interesu, zaś w partiach otwartych łatwiej liderzy grup interesu mogą realizować swe strategie.

SCHARAKTERYZUJ CECHY PARTII MASOWYCH

Drogi awansu w partiach masowych przypominały drogi awansu w biurokracji poprzez forsowanie poszczególnych szczebli organizacyjnych przez działaczy partyjnych. Partie masowe określamy czasem mianem „partii wyznawców”.

SCHARAKTERYZUJ CECHY PARTII WYBORCZYCH

Partie te zaczęły być również ściślej kontrolowane przez administrację państwową, zwłaszcza ich finansowanie oraz ideologia jaką głosiły. Jednocześnie partie zaczęły być subsydiowane z zasobów państwa.

SCHARAKTERYZUJ PRZYCZYNY TRANSFORMACJI MODELU PARTII

Transformacja modelu partii w stronę partii kartelu jt związana z założeniem, że obecny kształt, funkcje i rola, jakie wypełniają partie w systemie politycznym wynikają z profesjonalizacji ich działań.

WSKAŻ TRZY KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYODRĘBNIA SIĘ TZW. RODZINY PARTII POLITYCZNYCH

We współczesnej UE kryterium to można stosować analizując przynależność poszczególnych partii do frakcji działających w Parlamencie Europejskim: PES (Partia Europejskich Socjalistów), EPL (Europejska Partia Ludowa – chadecy) i Europejscy Liberalni Demokraci i Reformiści.

RODZINA PARTII KOMUNISTYCZNYCH

w demokracjach zachodnich partie komunistyczne postulowały o zerwanie z porządkiem kapitalistycznym i jawnie sympatyzowały z komunistycznymi partiami Europy Wschodniej. Te partie orientują się na demokrację parlamentarną, nie wyznaczając sobie celu w postaci wprowadzenia dyktatury proletariatu.

RODZINA PARTII SOCJALDEMOKRATYCZNYCH

Partie te charakteryzuje 5 rodzajów cech o walorze systemowym: a) z całą konsekwencją akceptują demokrację reprezentatywną, są dobrze zakorzenione w świadomości wyborców, są aktywnym podmiotem aren wyborczych i parlamentarnych, b) są to partie prosystemowe – biorą odpowiedzialność za funkcjonowanie demokracji, co wielokrotnie udowodniły rządząc i współrządząc w krajach europejskich, c) są to partie duże, zbierające ...

RODZINA PARTII LEWICOWO – LIBERTARIARNYCH

2 rodzaje: partie lewicowo – socjalistyczne – powstały w wyniku rozłamów w partiach socjaldemokratycznych i komunistycznych. Są to partie małe, ale o silnej relewancji wyborczej (Niemcy, Finlandia).

RODZINA PARTII CHADECKICH

Są 3 rodzaje ugrupowań: partie o rodowodzie katolickim: Austria, Włochy, Belgia, Szwajcaria, Irlandia, Węgry; partie reprezentujące elektorat katolicki i protestancki (powstałe po II WŚ) – CDU/CSU w Niemczech czy CDA w Holandii; małe partie o rodowodzie protestanckim: Norwegia, Finlandia, Szwecja, Dania.

RODZINA PARTII LIBERALNYCH

Wówczas to partie te tworzyły samodzielne rządy, wygrywając walkę wyborczą z partiami konserwatywnymi, które były „naturalnym przeciwnikiem”. Partie prezentują orientacje egalitarne, utylitarne i prosocjalne.

RODZINA PARTII KONSERWATYWNYCH

Fianna Fail (Irlandia), Partia Konserwatywna (Wielka Brytania). Są też wysoko relewantne rządowo; b) populistyczne partie konserwatywne – skrajne interpretacje bieżących trudności gospodarczych oraz politycznych wyzwań stojących przed społecznością.

RODZINA PARTII ULTRAPRAWICOWYCH

Występują w Niemczech, Belgii, Szwajcarii; b) partie nowego typu – z organizacjami starego typu łączy ich idea krwi i ziemi. Częściowo akceptują parlament i demokrację parlamentarną, ale zarazem są partiami konsensualnymi (odrzucają możliwość współpracy).

OMÓW MODEL AREN POLITYCZNYCH AUTORSTWA K. LUTHERA ORAZ RODZAJE AKTYWNOŚCI PARTII POLITYCZNYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH AREN

Jt to wygodna arena dla oddziaływań grup interesu; e) stosunków przemysłowych – występują 2 aspekty interakcji: pierwszy związany z zagadnieniem umiejscowienia partii w procesie pośrednictwa interesów – odnosi się do możliwości wpływu partii na proces decyzyjny wewnątrz organizacji niepartyjnych i drugi – dotyczy zakorzenionej w reprezentatywności siły organizacji grup interesu realizujących oczekiwania swych zwolenników i ...

OMÓW ZWIĄZKI ŁĄCZĄCE PARTIE POLITYCZNE ZE ZORGANIZOWANYMI GRUPAMI INTERESU

Pomagają one partiom w mobilizacji społecznego poparcia potrzebnego do zaprojektowania i przeprowadzenia konkretnych programów politycznych, przygotowują fachowe ekspertyzy niezbędne w pracy legislacyjnej oraz wspierają partie swoimi zasobami materialnymi i potencjałem organizacyjnym.

WYMIEŃ I SCHARAKTERYZUJ ZASOBY WSPÓŁCZESNYCH PARTII POLITYCZNYCH

Zasobami partii są przede wszystkim: Energia w postaci ludzkich działań i umiejętności Prawomocna władza-czyli władza legitymizowana Siła w postaci bojówek, policji, armii Środki materialne Struktury organizacyjne Dostęp do informacji Rozbudowana „sieć przyjaciół” Utrwalone i uznawane formy kooperacji z innymi aktorami Powszechne społeczne uznanie organizacji za wpływową Znany szanowany i obdarzony ...