Robotnicy Przemysłowi Świata

Robotnicy Przemysłowi Świata

Czytaj Dalej

WIZJA CZŁOWIEKA I ŚWIATA W „KSIĘDZE KOHELETA”

Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utworze tym...

Groteska to moda czy tez sposób na wyrazenie problemów wspólczesnego swiata ?

Dwóch olbrzymów przechadzajacych sie po szesnastowiecznej Francji; wiedzmy zgadujace z tajemnych mikstur losy Makbeta; Kordian lecacy na chmurze do Polski, Gustaw przebijajacy sie nozem, ale wciaz jednak zyjacy; trzydziestoletni Józio zaprowadzony przez Pimke do szkoly; chlopi którzy szczekaja jak psy; Szewcy...

Rewolucja przemysłowa

Robotnicy, trzymani pod batem i wyzyskiwani, wyrabiali takie rzeczy, jak galanteria, pudełka z kartonu i meble, malowali mapy, ilustrowali książki itp.

Marketing przemysłowy

Nazywany również marketingiem dóbr inwestycyjnych wyróżnia fakt,iż dotyczy on przedsiębiorstw wytwarzających dobra materialne, które są przeznaczone do dalszej działalności produkcyjnej. Z tego też względu zachowania nabywcze oraz oczekiwane korzyści z zakupu mają swoją specyfikę. Korzyści zwią-zane...

Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania

 

Wszystkie kraje III świata tzw. kraje Południa (jest ich ok. 130) powstały gwałtownie i stanął przed nimi problem wyboru drogi rozwojowej. Prawie wszystkie przyjęły orientację nie tworzenia systemu polityczno - społecznego, stanęły na gruncie neutralności, niezaangażowania, pokoju, suwerenności...

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

 

Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej kategorii dóbr może być całkowicie nieodpowiednia dla innej. Często potrzebna jest zupełnie inna strategia...

KLASYFIKACJA DÓBR PRZEMYSŁOWYCH

 

Firmy nabywają szeroki wachlarz dóbr i usług. Klasyfikacja dóbr przemysłowych pozwala wybrać odpowiednie strategie marketingowe na rynku przemysłowym. Dobra te można podzielić w oparciu o to, w jaki sposób uczestniczą w procesie produkcyjnym i jaki jest ich względny koszt. Możemy wyróżnić trzy...

MARKETING DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

 

Osoby zajmujące się marketingiem dóbr i usług przemysłowych obsługują największy rynek – wartość transakcji na nim znacznie przewyższa wartość rynku końcowego konsumenta. Na rynku towarów przemysłowych nawet pojedynczy klient może generować niezwykle wysoko poziom zakupów. Wszelkie...

POPYT NA RYNKU TOWARÓW I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

 

Charakter popytu na towary przemysłowe stawia niepowtarzalne wyzwania – a także możliwości – przed menadżerem marketingu.

>

Rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych.

 

Proces produkcji – uporządkowany ciąg działań w wyniku którego otrzymuje się w danej organizacji wyroby, bądź usługi. Do procesu produkcyjnego zalicza się wszystkie czynności począwszy od pobrania z magazynu surowców i materiałów a skończywszy na przekazaniu do magazynu gotowych produktów finalnych...

Techniczne przygotowanie produkcji w przemysłowych aparaturach

 

Celem technicznego przygotowania jest:

ustalenie receptury

opracowanie procesu technologicznego

zaprojektowanie aparatury i urządzeń

 

Typowe etapy przygotowania produkcji:

Badania laboratoryjne

Badania wyrobów w użytkowaniu

Projektowanie aparatury i urządzeń...

DEKADENT I JEGO OBRAZ ŚWIATA – „NIE WIERZĘ W NIC”

DEKADENTYZM – postawa światopoglądowa końca XIX w. wyrażająca przekonanie o schyłkowym charakterze kultury europejskiej [franc. Decadence – schyłek, upadek], znajdująca odzwierciedlenie w licznych utworach literackich tej epoki.

niewiarę w postęp cywilizacyjny,

odtrącały większość...

Rewolucja przemysłowa

XV/XVI w początek zaawansowanej żeglugi, nowe odkrycia geograficzne, zmiana mentalności, nowe rośliny, nowe kultury, nowe światy -> generalnym efektem rewolucja przemysłowa w XVII wieku- cechy główne i charakterystyczne: brak wiedzy typowo technicznej, liczyły się doświadczenie i praktyka, postęp...

SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - ZAGADNIENIE (SPOSOBU) ISTNIENIA ŚWIATA REALNEGO

Spór o sposób istnienia i poznawalność przedmiotów naszego poznania (zwany teŜ sporem o zakres ludzkiego poznania) moŜe być prowadzony względem róŜnych sfer bytu. Podstawową jego postacią, która odegrała istotną rolę w rozwoju filozofii nowoŜytnej, jest jednak spór o otaczający nas, dany w...

HERBART I REALIZM: POGLADY - NATURALNY OBRAZ SWIATA

 Herbart twierdzil, ze poznanie opiera sie na doswiadczeniu, ale doswiadczenie rozumial po swojemu. Sadzil, ze ma ono za przed-miol nie wyobrazenia rzeczy, jak chcial Kani, lecz same rzeczy, i nie chaotyczna róznorodnosc, klóra umysl musi dopiero porzadkowac, lecz uporzadkowany przestrzennie i czasowo swiat. Wracal...

Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii

W społ. wczesnego kapitalizmu pojawiła się konieczność regulowania i kontrolowania życia społ., która dała początek socjologii. Reformatorzy społ. podejmowali wysiłki aby łagodzić konflikty społ. wynikające głównie z niesprawiedliwości społ. Pojawiła się ankieta, czyli narzędzie socjologów...

Społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe

) - powstanie milionowych aglomeracji miejskich - zmiana struktury zawodowej społeczeństwa, utrata dominacji przez chłopów na rzecz robotników - duża mobilność horyzontalna (ze wsi do miast) - społeczeństwo jest miejskie w sensie demograficznym i społeczno – kulturowym - w kulturze standaryzacja wyrobów, sformalizowanie wzorów zachowań, racjonalizacja ludzkich działań, umasowienie kultury (rola mediów), uniformizacja ...

Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

) powstanie milionowych aglomeracji miejskich zmiana struktury zawodowej społeczeństwa, utrata dominacji przez chłopów na rzecz robotników duża mobilność horyzontalna (ze wsi do miast) społeczeństwo jest miejskie w sensie demograficznym i społeczno – kulturowym w kulturze standaryzacja wyrobów, sformalizowanie wzorów zachowań, racjonalizacja ludzkich działań, umasowienie kultury (rola mediów),

URBANIZACJA ŚWIATA. GŁÓWNE FAZY: PRZEDINDUSTRIALNA, INDUSTRIALNA I POSTINDUSTRIALNA. CENTRA I PERYFERIE UKŁADÓW OSADNICZYCH ORAZ SPOŁECZNE KONSEKWENCJE TYCH PODZIAŁÓW

Trzy fazy urbanizacji i odpowiednie do nich pojęcia:

l. urbanizacja (właściwa) - łączy się z koncentracją przestrzenną ludności, skupianie się przestrzeni, najlepszym miejscem w mieście jest centrum.

2. suburbanizacja - łącząca się z jej dekoncentracją (zwłaszcza przemieszczaniem ludności z...

GARNIER I MIASTO PRZEMYSŁOWE

Potrzebom ery industrialnej bardziej odpowiadała francuska koncepcja miasta - Tony'ego Garniera 1904 r, w której powiązał on funkcje ; pracy, mieszkania, wypoczynku i transportu, przyznając każdej z nich odpowiednie miejsce i izolując szkodliwy przemysł pasem zieleni.

Szczególną rolę odgrywały tu...