Robotnicy

Czytaj Dalej

Księża - robotnicy

Próbę rozpoczęło kilku kapłanów na początku 1944 roku, podejmując pracę w fabryce, lecz w ruchu tymnie chodziło o prywatną i jednostkową inicjatywę pracy, ksiądz-robotnik miał dzielić cały los robotników.

KATOLICYZM SPOŁECZNY - Warstwy zaniedbane i robotnicy

Cronenberg, założyciel w Aachen Związku robotników pod wezwaniemśw. Pawła (1869), walczył o to, żeby chrześcijańscy robotnicy sami ujęli, w swe ręce sprawy robotnicze.

ROBOTNICY W WINNICY

, 20, 1-16; królestwo niebieskie porównane jest do gospodarza winnicy, który wieczorem płacił jednakowo po denarze robotnikom, pracującym od rana i pracującym od późnego popołudnia* a gdy ci pierwsi szemrali, odpowiedział: i,Weź, co twoje jest, a idź; chcę też i temu ostatniemu dać jako i tobie [.