Robocizna

Czytaj Dalej

BUDŻET KOSZTÓW ROBOCIZNY BEZPOŚREDNIEJ

w przemyśle maszynowym) koszt robocizny bezpośredniej produktu ustala się jako sumę iloczynów norm czasu pracy dla kolejnych operacji i stawki za jednostkę czasu.