Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Antropologia

  „Wolność - pisze Condillac - polega więc na postanowieniach, które przy założeniu, że zawsze pod jakimś względem zależymy od działania przedmiotów, są następstwem rozważań, które przeprowadziliśmy lub które mielibyśmy możność przeprowadzić”.

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955)

W latach 1920-1923 wykładał geologię w Instytucie Katolickim w Paryżu.   Le phenomen e humain pisaną w latach 1930-1938, a w 1950 roku kuria rzymska nie zaaprobowała pracy pt. Teilhard de Chardin zmarł w USA w 1955 roku.

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955) - Poglądy

Mianem <> określam <>, w którym mozolnie, pośród nie kończących się prób i porażek, skupia się moc jednocząca, rozproszona w powszechnej mnogości. de Chardin - to tworzyć „dzieła na zawsze”, to przyczyniać się do „ostatecznego kształtowania  świata”.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805 - 1859)

Trwałą sławę przyniosło mu dzieło o demokracji amerykańskiej: De la dśmocratie en Amerique (1835-1840), a także analiza Wielkiej Rewolucji Francuskiej: L’ancient regime et la Revolution [Dawny ustrój i rewolucja] (1856).

Biografie fizyków - Coulomb Charles Augustin de

(1736-1806), Fizyk francuski, oficer wojsk inżynieryjnych, członek Akademii Nauk. Badacz zjawisk magnetycznych i elektrycznych oraz teorii maszyn prostych. W 1785 sformułował prawo elektrostatyki, nazywane dziś jego imieniem. Wprowadził pojęcie momentu magnetycznego, odkrył zjawisko ekranowania pola...

Mikołaj Kopernik - De Revolutionibus (O obrotach)

Po raz pierwszy wydrukowano streszczenie De Revolutionibus, sporządzone przez ucznia astronoma, Jerzego Joachima von Lauchen, zwanego Retykiem,. Kościół katolicki, jeszcze w XVI wieku nie potępił De Revolutionibus.

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: "Théâtre d'Art" i "Théâtre de l'Oeuvre"

przez Paula Forta; po trzech latach został on przemianowany na "Théâtre de l'Oeuvre" (Teatr Sztuki) - za czasów kierownictwa Lugné-Poëgo.

Bis de eadem re agere non licet

“Niechaj po raz drugi w tej samej sprawie nie będzie postępowania” – konsekwencja aktu Litis contestatio, powodującej tzw. zawisłość sporu, przeprowadzanego na końcu fazy in iure. Sprowadzało się to do konsumpcji skargi. Nawet w przypadku próby ponownego wywołania skargi pretor miał możliwość jej...

PACTUM DE NON PETENDO

Pactum de non petendo – była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

Lex Rhodia de iactu

Dodatkowe zasady – wykształcone na Morzy Śródziemnym (od ośrodka na wyspie Rodos) nazwa lex Rhodia de iactu – ustawa Rodyjska o zrzucie morskim, gdy kapitan podczas burzy dla ratowania statku i części towaru musiał wyrzucić ( iactus) jego część, powstała stąd szkoda rozkładała się proporcjonalnie między wszystkich korzystających na tym – skarga poszkodowanych przeciw właścicielowi statku - actio locati i właściciela actio conducti przeciwko ...

Co oznacza pomoc „de Miniminis"

Pomoc której pułap wynosi 100 tyś € nie może zostać przekroczony w odniesieniu do danego przedsiębiorcy przez okres 3 lat.

Zaślaz "Boule De Neige"

Latem w domu trzeba usunąć go z bezpośredniego słońca. Zaślaz 'Boule de Neige' toleruje suche powietrze, ale w czasie upalnego lata dobrze zrobi mu codzienne zraszanie.

Rio de Janeiro

W 1567 wuj Estacia, Mem da Sa założył nowe miasto, które nazwał Cidade de Sâo Sebâstiao do Rio de Janeiro (Miasto świętego Sebastiana Rio de Janeiro), na cześć świę­tego Sebastiana oraz króla Portugalii.

Tunel pod kanałem La Manche

Pod ko­niec lat siedemdziesiątych XIX wieku rozpoczęto drążenie tunelu równocześnie z brytyjskiego i fran­cuskiego brzegu, wykorzystując przy tym najno­wocześniejsze wówczas maszyny górnicze. Drążenie podjęto na nowo w końcu lat 80. tunel pod kanałem La Manche został oficjalnie oddany do eksploatacji.

Generator Van de Graaffa

Maszyną indukcyjną o dużym znaczeniu praktycznym jest generator zbudowany w 1931 roku przez Van de Graaffa. Dopiero ogniwo, skonstruowane w latach l)0-t\eh XVIII w.

Złoty Wiek Hiszpanii - Siglo de Oro

Po śmierci Lope de Vegi palmę pierwszeństwa wśród hiszpańskich dramatopisarzy przejął Cal­deron de la Barca (1600-1681).

BAJKI NIEKTÓRE EZOPA w guście La Fontaine ile możności tłomaczone

Trembeckiego 8 bajek LaFontaine a: Jeleń przeglądający się, Wilk i baranek, Pielgrzymi osieł, Koń i wilk (od 1806 przedr. W dorobku Trembeckiegojest ponadto przeróbka bajki La Fontaine a Gołąbki („NowyPam.

BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent de Korab

) w Latakiji (Syria), z m . jest mało znana, popobycie w kraju przebywał wiele lat w Paryżu (1904 jakokorespondent „Sztuki"), przyjaźnił się z J.

CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS

CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS,łac.