Robinson (nazwisko)

Czytaj Dalej

Wyjaśnij istotę dialektyki heglowskiej, jakie nazwiska możesz wymienić z heglistów XIX wieku niemieckich i polskich

W znaczeniu heglowskim dialektyka była swoistym mechanizmem walki sprzecznych idei, będącym podstawowym motorem rozwoju świata i postępu historycznego. Mechanizm ten polegać miał na ciągłym i samoistnym procesie ścierania się sprzecznych idei wg tzw. praw dialektyki. Prawa te można w skrócie ująć w...

Nazwiska XV - XVI w.

Bodin Jean - "Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej (1576)

Erazm z Rotterdamu (1467-1536); najwybitniejszy humanista w Europie poza Włochami, wielki miłośnik antyku i jego kultury. "Pochwałą Głupoty", "Podr. Bojownika chrześci."

Giorgio Vasari - malarz i architekt florencki; po raz pierwszy posłużył się...

ZMIANA NAZWISKA – PRZESŁANKI I PROCEDURA

Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne może nastąpić na jego wniosek. W przypadku osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, zmiana ta może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.

ośmieszające albo nie licujące z godnością...

BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld

BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld, ur. 5IV1877 w Przemyślu, zm. 10 X 1965 w Łodzi, historyk literaturyi krytyk. W 1894-1903 studiował na UJ początkowo filologięsłow., później medycynę. Nauczyciel w szkołach średnich,1910-14 współpracownik wielu czasopism lit. („Krytyka",„Prawda", „Sfinks"...

BRZECHWA JAN, nazwisko pierwotne Lesman

BRZECHWA JAN, nazwisko pierwotne Lesman, ur. 15 VIII 1900 w Żmerynce na Podolu, zm. 2 VII 1966 w Warszawie,poeta, satyryk, autor książek dla dzieci. Do 1918 przebywał gł.w Rosji, m. in. w Piotrogrodzie i Kazaniu, gdzie brał udziałw życiu kult. środowisk pol. (młodzieńczy debiut 1915). Postudiach pra...

Ustalenie nazwiska dziecka oraz nadanie mu imienia

 

Nazwisko i imię indywidualizują każdego człowieka, pozwalają odróżnić go od innych ludzi. Ustalenie nazwiska dziecka wynika z więzi prawnych o charakterze rodzinnym i dokonuje się w zasadzie z chwilą urodzenia się dziecka. Natomiast imię dziecka ustalają rodzice sprawujący władzę rodzicielską...

HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka

HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka, ur. 13 IV 1891 w Kosowie pod Gostyniem, historyk literatury ang. i pol., prozaik i poeta, tłumacz. Syn Tomasza i brat Wawrzyńca Skorupków, pamiętnikarzy ludowych. Od 1905 w Krakowie, studiował teologię na UJ, nast. anglistykę w Munster i Monachium (1916...

JASIEŃSKI BRUNO, nazwisko pierwotne Wiktor Bruno Zysman

JASIEŃSKI BRUNO, nazwisko pierwotne Wiktor Bruno Zysman, ur. 19 VII 1901 w Klimontowie pod Sandomierzem, zm. 16 XII 1939 pod Władywostokiem, poeta, prozaik i dramatopisarz. Syn małomiasteczkowego lekarza, 1914-18 przebywał z rodziną w Moskwie, gdzie ukończył gimn. polskie i zetknął się z rewol...

JELLENTA CEZARY, nazwisko pierwotne Napoleon Hirschband

JELLENTA CEZARY, nazwisko pierwotne Napoleon Hirschband, ur. 13 IV 1861 w Warszawie, zm. 31 VIII 1935 w Otwocku, krytyk, publicysta, prozaik, dramaturg, poeta. Ukończył prawo na ros. UW 1884, prowadził kancelarię do 1905. Debiutował artykułami w „Prawdzie" i Tygodniku Ilustr." 1883; red. —» „Ateneum", —»...

KOLBUSZEWSKI KAZIMIERZ, nazwisko pierwotne Kobzdaj

KOLBUSZEWSKI KAZIMIERZ, nazwisko pierwotne Kobzdaj, ur. 27 I 1884 w Przemyślu, zm. 20 II 1943 w niem. obozie koncentracyjnym w Majdanku, historyk literatury. Po studiach na UJ, Uniw. Lwow. i za granicą (gł. w Niemczech) pracował od 1906 jako nauczyciel gimn.; habilitowany 1921, od 1922 prof. USB, 1933-41...

KRZEMIENIECKA LUCYNA, pierwotne nazwisko Wiera Zeidenberg

KRZEMIENIECKA LUCYNA, pierwotne nazwisko Wiera Zeidenberg, ur. 11 V 1907 w Warszawie, zm. 22 IX 1955 tamże, autorka licznych utworów dla dzieci. Studiowała polonistykę i romanistykę na UW. Działalność lit. rozpoczęła 1926 na łamach „Głosu Prawdy". Nawiązała kontakt z —> Kwadrygą, brała udział w...

LEC STANISŁAW JERZY, pierwotne nazwisko de Tusch-Letz

LEC STANISŁAW JERZY, pierwotne nazwisko de Tusch-Letz, ur. 6 III 1909 we Lwowie, zm. 7 V 1966 w Warszawie, poeta, satyryk, aforysta. Wychowanek gimn. we Lwowie i Wiedniu, 1927-33 studiował polonistykę i prawo na UJK; debiutował w prasie 1929. Związany ze środowiskiem lewicy społ., był...

URSINUS, Ursyn, JAN (st.), właśc. nazwisko Ber

URSINUS, Ursyn, JAN (st.), właśc. nazwisko Ber, ur. ok. 1460 w Krakowie, zm. ok. 1503, humanista, epistolograf. Mieszczanin, kształcił się na wydz. filoz. (1473-78) i prawnym (ok. 1483) Akad. Krak.; uzupełniał studia w Rzymie, gdzie był słuchaczem Pomponiusza Leta i Jana Argiropula, oraz w Padwie (tu...

WAT ALEKSANDER, właśc. nazwisko Chwat

WAT ALEKSANDER, właśc. nazwisko Chwat, ur. 1 V 1900 w Warszawie, zm. 29 VII 1967 w Antony (Francja), poeta, prozaik, tłumacz. Współtwórca pol. —» futuryzmu i współautor jednodniówek futuryst., 1921-25 współred. czasopism awangardowych —» „Nowa Sztuka" i —» „Almanach Nowej Sztuki", równocześnie studiował...

NAZWISKO

Jako dodatkowy a. równorzędny lub główny sposób identyfikacji pojawia się zapewne później od imienia (zob.). W Biblii dwuczłonowe nazwy osób zjawiają się rzadko, tylko wtedy, gdy osoba ta ma bardzo popularne imię, np. Maria Magdalena, Juda Machabeusz, Judasz Iszkariot.

Koncepcja nazwiska stałego i...

ROBINSON CRUSOE

Robinson, Don Kiszot i Idiota (zob. Nowy Robinson nm. Robinson szwajcarski powieść (1812-13) szwajc.

Wymień imiona i nazwiska 6 prezesów Rady Ministrów z lat 1989 - 2008

• Tadeusz Mazowiecki 12.09.1989-12.01.1991 

• Jan Krzysztof Bielecki 12.01.1991-23.12.1991

• Jak Olszewski 23.12.1991-10.07.1992

• Hanna Suchocka 11.07.1992-26.10.1993 

• Waldemar Pawlak 26.10.1993-6.03.1995 

• Józef Oleksy 7.03.1995-7.02.1996 

• Włodzimierz Cimoszewicz 7.02.1996-31.10.1997 

• Jerzy Buzek...

Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików-robinson

„POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI ALKOHOLIKÓW-ROBINSON” ROZDZIAŁ I Przypadek I-I (10 lat chłopak) Wyznanie dyrektora cyrku.

MIESZCZANIN Z HAMBURGA, właśc. prof miejscowego liceum o nazwisku Suhr

Który w 1806-1815 wykonał 482 rysunki i akwarele żoł. i ofic. WA, a także armii sprzymierzonych, jakich widział w swym mieście. Rysunki te przechowywane są w Bibliotece Handlowej w Hamburgu i prywatnej kolekcji Bois-Lecomte’a. Znakomite źródło poznania mundurów epoki...