WYSPY JOŃSKIE - PAKSI I ANDIPAKSI

Wymiary Paksi to zaledwie 12 km na 4 km, a wyspę całkowicie poświęcono uprawie drzew oliwnych. Tak jak na wysepkach satelitarnych Kerkiry, brak wody spowodował, że zbudowano tylko jeden luksusowy hotel, choć wyspa ani nie jest odległa, ani nieuczęszczana. Jest sporo ustronnych zakątków, a wieczorem na...

WYSPY JOŃSKIE - LEFKADA

Lefkada to dziwna wyspa. Ze stałym lądem łączy ją wiadukt przerzucony nad słonymi bagnami i nie czuje się tu, jak na prawdziwej wyspie. Z historycznego punktu widzenia Lefkada nie jest wyspą. Od lądu oddzielił ją kanał przekopany przez kolonistów korynckich w VII w. p.n.e., który od tego czasu...

WYSPY JOŃSKIE - KEFALONIA

Kefalonia to największa z Wysp Jońskich - są na niej prawdziwe miasta i uzdrowiska. Do lat 80 -tych nie myślano poważnie o turystyce, być może sądząc, że wyspa nie tak łatwo się ,,sprzeda". Prawie wszystkie budynki uległy zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 1953r., a przecież to właśnie...

WYSPY JOŃSKIE - ITAKA

Na skalistej Itace, legendarnej wyspie Odyseusza, nie było żadnych rewelacyjnych odkruyć archeologicznych. Jej wygląd jednak doskonale zgadza się z opisem Homera: ,, nie ma dróg, ani pastwisk. To skalista wyspa, nie nadająca się dla koni, ale nie taka zła, choć mała. Nadaje się dla kóz".

Mimo...

WYSPY JOŃSKIE - ZAKINTHOS

Wyspa ta miała kiedyś ciekawszą architekturę niż Kerkira, jednak bardzo ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi w 1953r. Do atrakcji na wyspie można zaliczyć winnice, sady i gaje oliwne oraz wspaniałe plaże na wybrzeżu. W przeciwieństwie do Itaki Zakinthos jest jednym z miejsc w Grecji, gdzie najszybciej...

Wyspy Kanaryjskie - Informacje ogólne

Wyobraźcie sobie plażę czarną jak smoła. Albo papugę, która... jeździ na rowerze. A widzieliście kiedyś boisko w kraterze wulkanu? Nie? To pojedźcie na Wyspy Kanaryjskie. Są tu takie cuda, jakich nie spotkacie w całej Europie.

Wiecie, skąd się wzięły czarne plaże? Powstały z pyłu wulkanicznego...

Wyspy Galapagos

Leżące we wschodniej części Ocea­nu Spokojnego wyspy Galapagos należą do najbardziej odizolowa­nych od reszty świata wysp na Zie­mi. Wykształciły się tu niezwykłe, często niespotykane poza tym obszarem gatunki zwierząt i roślin. Poznanie tych odmian w dużym stopniu przyczyniło się do lepszego...

Czym są atole i wyspy koralowe?

Romantyczne atole i wyspy koralowe, wy­stępujące w ciepłej strefie Pacyfiku, są szcze­gólną odmianą wysp wulkanicznych. Typowy atol tworzy się wzdłuż krawędzi podwodnego krateru wulkanicznego, który znajduje się nad lub tuż pod powierzchnią wody. Korale tworzą wapienne szkielety drobnych...

WYSPA

Pałac Na Wyspie (Pałac Na Wodzie) zob. Łazienki. Radosna wyspa zob. Radość. Wyspa, ang. The Island, poemat (1823) Byrona, oparty na opowieści kpt. Bligha o buncie na statku „Bounty" (zob.) i na relacjach o idyllicznym życiu buntowników na Tahiti. Wyspa bezludna, wł. Llsola dis ab i tata, opera (1779)...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA BRYTANII

 

Brytania pod względem fizjograficznym dzieli się na dwie różne strefy: nizin na południo-wschodzie oraz wyżyn na północo-zachodzie. Te warunki fizjograficzne uniemożliwiły w swoim czasie Rzymowi opanowanie najwyższej, północnej części kraju.

One też potem przyczyniły się do pogłębienia różnic...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - SKUTKI EWAKUACJI BRYTANII PRZEZ CESARSTWO RZYMSKIE

 

Opuszczona w r. 407 przez legiony rzymskie, została Brytania zdana na siły własnych mieszkańców pochodzenia celtyckiego. Kraj należał do słabo zromanizowanych prowincji Cesarstwa. Jego sytuacja nie była łatwa.

Od południa zagrażały mu najazdy piratów saskich, od północy — Piktowie, po przełamaniu...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA IRLANDII

 

Irlandia nigdy wprawdzie nie uległa podbojowi Rzymian, wpływy jednak Cesarstwa były tam zawsze silne. Wyspę odwiedzali bowiem w celach handlowych kupcy rzymscy, a większe lub mniejsze watahy iryjskie przedostawały się dla rabunku do opanowanej przez Rzymian Brytanii.

Kontakty powyższe umożliwiły...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTW ANGLOSASKICH I ICH CHRYSTIANIZACJA

 

Wodzowie poszczególnych oddziałów germańskich lądujących w Brytanii, po opanowaniu obszaru nadającego się do osiedlenia swoich towarzyszy, tworzyli tam państewka plemienne typu patrymonialnego. Liczba ich była początkowo znaczna. Badacze współcześni mówią o 16 lub nawet 18.

Rychło jednak w drodze...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - PROCES JEDNOCZENIA SIĘ BRYTANII

 

Chrystianizacja Brytanii przyczyniła się w pewnym stopniu do jej zjednoczenia. Był to jednak proces bardzo powolny, który trwał paręset lat. Zanim został zakończony, poszczególne królestwa Heptarchii zyskiwały czasową przewagę nad innymi.

Tak więc na przełomie VI i VII w. hegemonię sprawowało...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - BRYTANIA W ORBICIE WPŁYWÓW SKANDYNAWSKICH

 

W ogniu zaciętych walk toczonych z najeźdźcami dokonało się zjednoczenie Anglo-Sasów w oparciu o królestwo Wessexu. I chociaż trzeba się było zgodzić na ustąpienie Duńczykom północnej partii kraju nizin (878), to jednak dzięki temu w południowo-zachodniej części wyspy mogło powstać zjednoczone...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ SPOŁECZNY ANGLO - SASÓW

 

Ustrój społeczny Germanów lądujących w Brytanii nie odbiegał zbytnio od tego, jaki przedstawiliśmy wyżej przy opisie stosunków frankijskich na kontynencie. Z biegiem czasu jednakże następowały pewne zmiany, które wyróżniły stosunki wyspiarskie od kontynentalnych.

Tak więc najstarsze prawo zwyczajowe...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ POLITYCZNY ANGLO - SASÓW

 

Najniższą jednostką organizacji politycznej u Anglo-Sasów była, zastępująca dawną wspólnotę rodową, gmina wiejska (vicus, toumship). Jej pełnoprawni członkowie brali udział w zebraniach gminnych (galimot). Omawiano na nich wszystkie sprawy dotyczące gminy.

Wobec konieczności stosowania przy...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - NORMANOWIE I ICH NAJAZDY

 

Na przełomie VIII i IX w. zaznaczyła się w całej niemal Europie aktywność ludu, zwanego przez ówczesnych zachodnich kronikarzy Normanami. Ludem tym byli Germanowie północni, zamieszkujący początkowo Skandynawię, a następnie po ustąpieniu Anglo-Sasów również i Półwysep Jutlandzki.

Górzysta, silnie...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - PODBÓJ BRYTANII PRZEZ NORMANÓW FRANCUSKICH

 

Na dworze książąt normandzkich znalazł gościnę uchodzący z kraju przed najazdem Kanuta król angielski — Edward Wyznawca. Jego długi pobyt na kontynencie doprowadził do zbliżenia z książęcym domem Normandii i do poczynienia jego przedstawicielom pewnych obietnic spadkowych na wypadek bezpotomnej...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTWA NORMANDZKIEGO W BRYTANII

 

Aby jednak te liczne nadania nie spowodowały osłabienia władzy monarszej tak, jak to miało miejsce na kontynencie, wprowadził Wilhelm liczne innowacje nieznane typowym zwyczajom lennym na kontynencie. Przede wszystkim więc drogą rozdawnictwa dóbr w różnych okręgach uniemożliwił nawet najbardziej...