Robin Beck

Czytaj Dalej

BECK JÓZEF (1894-1944) - polityk

Żołnierz Legionów Polskich (1914--1918), po przewrocie majowym w 1926 r., którego był współorgani­zatorem, pozostał jednym z najbliż­szych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Sprawował funkcją szefa gabinetu ministra spraw woj­skowych (od 1926 r.), wicepremiera w 1930 r. i wiceministra spraw...

BECK LUDWIG (1880-1944) - generał

Beck zmuszony przez Hitlera do rezygnacji ze stano­wiska szefa Sztabu Generalnego, za­chował związki z opozycją antyhi­tlerowską, ale jego udział w zama­chu na Hitlera 20 lipca 1944 r.

Ulrich Beck (Niemiec) społeczeństwo ryzyka

nie żyjemy „poza nowoczesnością”, ale wchodzimy w fazę „drugiej nowoczesności”

Druga nowoczesność – oznacza globalizację instytucji nowoczesnych i wyzwolenie życia codziennego z tradycji i obyczaju

powstaje społeczeństwo ryzyka

porządek globalny to przede wszystkim kontrola...

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A.

BECK Adolf (1863 - 1942)

Ucieczka przed Bełżcem

Polski lekarz i fizjolog żydowskiego pochodzenia. W latach 1889-1895 pracowniknaukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1895 roku zaś profesor fizjologiiuniwersytetu we Lwowie (w latach 1912-1913 pełnił tam funkcję rektora).

Zajmowałsię fizjologią mózgu i nerwów ruchowych. Był...

BECK Ludwig (1880 - 1944)

Do trzech razy sztuka

Generał niemiecki, w latach 1935-1938 szef sztabu generalnego wojsk lądowych,ucieleśniający tradycję pruską. Był przeciwnikiem awanturniczej polityki Hitlera, stąddość wcześnie popadł z nim w konflikt. 18 sierpnia 1938 roku zrezygnował zestanowiska szefa sztabu, uznając, iż nie...

Raymond FERNANDEZ i Martha BECK

Martha Beck, z równie niewytłumaczalnych powodów, przyznała się do jeszcze jednegozabójstwa. Wdrodze Martha Beck niemal siłą wymogła na narzeczonej „brata”, by ta pozwoliła jej spaćrazem z nią w jednym przedziale.