Roberta

Czytaj Dalej

Recenzja książki "Wróciłem z piekła" Roberta Czarkowskiego

Postaram się zrecenzować książkę „Wróciłem z piekła” Roberta Czarkowskiego. Drugi wątek to pokazanie ogromnej machiny, jaka została uruchomiona, aby wydostać Roberta Czarkowskiego „z piekła”, w którym się znalazł .

Zachyłka Roberta

Siedlisko: Zachyłka Roberta preferuje skąpe lub próchniczne podłoże w rumowiskach skał wapiennych.

Przedstaw teorię inteligencji Roberta J. Sternerga

  Teoria inteligencji Roberta J.

Przyszłość demokracji wg Giovanni Sartoriego i Roberta Dahla

Sartori ( pytanie pierwsze „ wolność od a wolność do „)

Są to 2 ważne sprawy , demokracja bezpośrednia charakteryzowała się wolnością do mówienia- prawdziwy obywatel aktywny jest politycznie

Demokracja pośrednia- to wolność od obywatel nie musi angażować się w życie...